Kinh Nghiệm về schtum là gì – Nghĩa của từ schtum Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa schtum là gì – Nghĩa của từ schtum được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-03 22:01:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

schtum nghĩa là im re;TACIT Ví dụ Tôi nên đã schtum schtum nghĩa là khá đầy đủ và tổng rác;một đống sh * t;hoàn toàn không còn phẩm chất hữu ích nào.Thường được sử dụng khi đề cập đến một mã đặc biệt quan trọng mảnh xấu của mã.Cũng hoàn toàn có thể được sử dụng khi đề cập đến không thể hiểu được Bài giảng từ một giáo sư xấu tại một trường ĐH. ví dụ trong nhìn nhận, Mattcó thể thấy rằng pierre là một loạt những schtum và sẽ phải được viết lại.

4478

Review schtum là gì – Nghĩa của từ schtum ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip schtum là gì – Nghĩa của từ schtum tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật schtum là gì – Nghĩa của từ schtum miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down schtum là gì – Nghĩa của từ schtum miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về schtum là gì – Nghĩa của từ schtum

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết schtum là gì – Nghĩa của từ schtum vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#schtum #là #gì #Nghĩa #của #từ #schtum