Mẹo về SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 2022

You đang tìm kiếm từ khóa SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 được Update vào lúc : 2022-08-07 18:25:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 3

Task 3. Match the phrases in column A with the nouns in column B.

(Kết hợp cụm từ ở cột A với danh từ ở cột B.)

1.  a bottle of                                           a. tuna

2.  a bar of                                               b. yogurt

3.  a carton of                                          c. cereal

4.  a bowl of                                             d. ham

5.  a tin of                                                e. chocolate

6.  a slice of                                              f. oil

Lời giải rõ ràng:

1. f: a bottle of oil (một chai dầu)

2. e:  a bar of chocolate (một thanh sô-cô-la)

3. b: a carton of yogurt (một thùng sữa chua)

4. c: a bowl of cereal (một bát ngũ cốc)

5. a: a tin of tuna (một hộp cá ngừ)

6. d: a slice of ham (một lát giăm bông)

Bài 4

Task 4. Look  the pictures and complete the sentences with verbs in the box.

(Xem hình và hoàn thành xong câu với động từ bên trong ô.)

Lời giải rõ ràng:

1. squeeze

Tạm dịch:  Trước tiên, lấy chanh và vắt ra nửa cốc nước chanh.

2. put

Tạm dịch: Kế tiếp, cho 5 tách nước lạnh vào ly thủy tinh.

3. add

Tạm dịch:  Sau đó, thêm 3 muỗng cafe đường vào ly thủy tinh (nước).

4. mix

Tạm dịch: Sau đó, khuấy đều và thêm ít đá lạnh. 

5. enjoy 

Tạm dịch: Cuối cùng, thưởng thức nước chanh thông thoáng và trong lành của bạn.

Bài 5

Task 5. Complete the dialogue with a, some or any.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với a, some hoặc any)

Mum: We won’t get back until 11 o’clock. There’s some food for you in the fridge. There’s (1)_

and (2)_______ cold meat. There isn’t (3)______ cheese, I think.

Son:      But I like hot meals, Mum!

Mum:    Use the microwave to warm the food up. What do you want to drink?

Son:      Just (4)_______ milk, please.

Mum:    You’ll get fat if you drink so much milk. There’s (5)____ bottle of mineral water in the frid<

Son:      Are there (6)_______ crisps? I like eating crisps when I watch TV!

Mom:    Crisps are not good for your health. Now look, boy! You’re home to do your homework

(7)_______ restaurant or (8)_______ cinema, you know!

Lời giải rõ ràng:

(1) some
(2) some
(3) any
(4) some
(5) a
(6) any
(7) a
(8) a

1. There’s some and some cold meat. 

Giải thích: some (1 vài ) + danh từ không đếm được trong câu khắng định

2. There’s some and some cold meat. 

Giải thích: some (1 vài ) + danh từ không đếm được trong câu khắng định

3. There isn’t (3)any cheese, I think.

Giải thích: any + danh từ không đếm được trong câu phủ định 

4. Just (4)some milk, please.

Giải thích: some (1 vài ) + danh từ không đếm được trong câu khắng định

5. There’s (5)a bottle of mineral water in the frid

Giải thích: a bottle of (1 chai), a + danh từ số ít đếm được

6. Are there (6) any crisps?

Giải thích:  any + danh từ số nhiều không đếm được trong câu nghi vấn

7. You’re home to do your homework (7)a restaurant or (8)a cinema, you know!

Giải thích: sử dung mạo từ a trước danh từ số ít

8. You’re home to do your homework (7)a restaurant or (8)a cinema, you know!

Giải thích: sử dung mạo từ a trước danh từ số ít

Tạm dịch:

Mẹ: Chúng ta sẽ không còn xoay lại trước 11 giờ. Có món ăn cho con trong tủ lạnh. Có vài ổ bánh mì và ít miếng thịt nguội. Mẹ nghĩ không còn miếng phô mai nào.

Con: Nhưng con thích ăn nóng mà mẹ!

Mẹ: Sử dụng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm lên. Con muốn uống gì không?

Con: Cho con chỉ một ít sữa.

Mẹ: Con sẽ mập nếu uống quá nhiều sữa. Có chai nước khoáng trong tủ lạnh đó.

Con: Có khoai tây chiên không mẹ? Con thích ăn khoai tây chiên khi xem TV!

Mẹ: Khoai tây không tốt cho sức mạnh thể chất của con. Nghe này, con trai! Con ở trong nhà làm bài tập. Đây không phải là nhà hàng quán ăn hay rạp chiếu phim, con biết đấy!

Câu 6

Task 6. Complete the dialogue with How much or How many.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với How much hoặc How many)

Mai:     (1)________ tomatoes and onions do you need for the sauce, Lan?

Lan:     Three tomatoes and two onions.

Mai:     OK. Do you need any flour?

Lan:     Yes, we do. (2)______ flour have we got?

Mai:     Half a kilo. (3)_______ eggs do you need?

Lan:     Three. And (4)________ milk do we have?

Mai:     Only 500 ml.

Lan:     500 ml is probably enough. Is there any cooking oil left?

Mai:     Yes, there is. (5)_______ oil do you need? We’ve only got 100 ml.

Lem:    That’s fine.

Lời giải rõ ràng:

(1) How many
(2) How much
(3) How many
(4) How much
(5) How much

1. How many tomatoes and onions do you need for the sauce, Lan?

Giải thích: sử dụng how many với danh từ đếm được (tomatoes)

2. How much flour have we got?

Giải thích: sử dụng how much với danh từ không đếm được 

3. How many eggs do you need?

Giải thích: sử dụng how many với danh từ đếm được 

4. How much milk do we have?

Giải thích: sử dụng how much với danh từ không đếm được 

5. How much oil do you need?

Giải thích: sử dụng how much với danh từ không đếm được 

Tạm dịch:

Mai: Bạn cần bao nhiêu cà chua và hành để làm nước sốt vậy, Lan?

Lan: Ba quả cà chua và hai củ hành.

Mai: Rõ rồi. Bạn có cần bột gì không?

Lan: Có chứ. Chúng ta có bao nhiều bột nhỉ?

Mai: Nửa ký. Bạn cần bao nhiêu quả trứng?

Lan: Ba quả. Và toàn bộ chúng ta có bao nhiêu sữa?

Mai: Chỉ 500ml thôi.

Lan: 500ml có lẽ rằng là đủ. Có dầu ăn bên trái phải không?

Mai: Đứng vây. Bạn cần bao nhiêu dầu? Chúng ta chỉ có l00ml.

Lan: Vậy là được rồi.

Bài 7

Task 7. Choose the best answer (A, B, or C) for each of the following questions.

(Chọn đáp án đúng nhất (A, B, hoặc C) cho từng vướng mắc dưới đây)

1. I haven’t got_______ bread left for breakfast.

A. some                       B. no       C. any

2. There________ bottles of mineral water in the fridge.

A. are some                  B. are any     C. is some

3. She’s got______nice photos of our classmates.

A. some                       B. a ot           C. any

4. Have you got _________ butter in your fridge?

A. any                        B. a lot           C. a

5.______ organic food in the supermarket?

A. Were there any        B. Were there some            C. Was there any

6. This morning, I didn’t have_______ cup of coffee as usual.

A. some                      B. no                        C. a

7. There ________ yogurt in this carton.

A. isn’t any                  B. isn’t some             C. aren’t any

8. Did you buy_______ bottle of cooking oil yesterday?

A. some                       B. a         C. any

Lời giải rõ ràng:

1. C
2. A
3. A
4. A
5. C
6. C
7. A
8. B

1. I haven’t got any bread left for breakfast.

Giải thích: vì đấy là câu phủ định ==> sử dụng any 

Tạm dịch: Tôi đang không hề bánh mì cho bữa sáng.

2. There are some bottles of mineral water in the fridge.

Giải thích:danh từ đứng sau ở dạng số nhiều ở câu xác lập==> some 

Tạm dịch: Có vài chai nước khoáng trong tủ lạnh.

3. She’s got some nice photos of our classmates.

Giải thích: some + danh từ đếm được 

Tạm dịch: Cô ấy có vài tấm hình đẹp về bạn học của toàn bộ chúng ta.

4. Have you got any butter in your fridge?

Giải thích: any + danh từ không đếm được và sử dụng trong câu nghi vấn 

Tạm dịch: Bạn có bơ trong tủ lạnh không?

5. Was there any organic food in the supermarket?

Giải thích: any + danh từ không đếm được (food) và sử dụng trong câu nghi vấn 

Tạm dịch:  Có thực phẩm hữu cơ trong siêu thị không?

6. This morning, I didn’t have a cup of coffee as usual.

Giải thích:a cup of + danh từ (1 cốc ), “a” đứng trước danh từ đếm được số ít

Tạm dịch: Sáng nay, tôi đang không còn một tách cafe như thường ngày.

7. There isn’t any yogurt in this carton.

Giải thích: any + danh từ không đếm được và sử dụng trong câu phủ định

Tạm dịch:  Không có sữa chua trong thùng.

8. Did you buy a bottle of cooking oil yesterday?

Giải thích: a bottle of + N (1 chai), “a” đứng trước danh từ đếm được số ít

Tạm dịch: Hôm qua bạn có mua chai dầu ăn không?

 HocTot.Nam.Name.Vn

Reply
8
0
Chia sẻ

4507

Review SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết SBT Tiếng Anh 7 Unit 5 trang 36 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#SBT #Tiếng #Anh #Unit #trang