Kinh Nghiệm về Sau much time là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Sau much time là gì được Update vào lúc : 2022-02-12 07:15:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.


Câu hỏi:

Tôi hay phạm cùng một lỗi khi nói tiếng Anh. Tôi thường lúng túng lúc nào thì dùng How many times và lúc nào dùng How long.

Có thể chỉ giúp tôi cách dùng. Xin cảm ơn.

    Học ngữ pháp: Vị trí của phó từ trong tiếng Anh
    Câu hỏi với HOWTrả lời:
1. How long? được sử dụng để tại vị vướng mắc về khoảng chừng thời hạn bao lâu. Hãy xem những ví dụ sau:

How long have you been waiting? Only for a minute or two.

How long have they been married? Oh, for a very long time. More than 25 years.

How long will the concert last? It should be over by ten o clock, I think.

How long was your stay in Malaysia? The project lasted for two years, but I was there for two and a half years.

How long have you been living in this house? For 12 years now, ever since my mother died.

How much longer can you stay? Not much longer. For another ten minutes perhaps. I have to be home before midnight.

Xin lưu ý cấu trúc này thường được sử dụng với giới từ for hoặc since trong câu vấn đáp.

2. How long? cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để hỏi về độ dài được đo đạc của một vật gì đó. Sau đấy là một số trong những ví dụ:

How long was the wedding dress? It was very short, knee-length really.

I see you are growing your hair. How long do you want it to be? Shoulder-length least.

%CODE9%

3. Nếu bạn dùng cấu trúc câuHow many times?, bạn hỏi về số lượng rõ ràng mỗi lần một việc gì xẩy ra. Hãy xem những ví dụ sau:

How many times have you read that book? At least ten times. I really like it.

How many times did you visit them last summer? Almost every weekend.

How many times did the phone ring last night? We must have had about twenty calls.

How many times have I told you not to play football in the garden?

4. Xin lưu ý cấu trúcHow often? thường được sử dụng thường xuyên hơn cấu trúcHow many times?

Khi bạn dùng cấu trúc này bạn hỏi một việc gì đó xẩy ra thường xuyên ra làm sao.

Không giốngHow many times? vốn thường được sử dụng để nói tới những dịp trong quá khứ,How often? được sử dụng để nói tới những trường hợp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hãy xem những ví dụ sau:

How often do you plan to play tennis this summer? As often as possible. Every day, if I can.

How often will you visit your mother in hospital? I shall try to visit least once a week.

How often did you go to the cinema when you were young? Every weekend, without fail. There was no television then.

How often do you go to the big supermarket to do your shopping? Not very often. Perhaps once a month.

When you lived in London, how often did you go to the theatre? We used to go three or four times a year something like that.

Nguồn: BBC

://.youtube/watch?v=ZrCuQFN5ITc

Reply
4
0
Chia sẻ

4585

Clip Sau much time là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sau much time là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Sau much time là gì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Sau much time là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Sau much time là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sau much time là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sau #time #là #gì