Mẹo Hướng dẫn Rsn là đất gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Rsn là đất gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-22 11:10:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Khái niệm map địa chính

Bản đồ địa chính (Cadastral Map) là map trên đó thể hiện những dạng đồ họa và ghi chú, phản ảnh những thông tin về vị trí, ý nghĩa, trạng thái pháp lý của những thửa đất, phản ánh những điểm lưu ý khác thuộc địa chính vương quốc.

Nội dung chính

    1. Khái niệm map địa chính2. Mục đích của map địa chính 3. Bảng ký hiệu loại đất theo mục tiêu sử dụng đất được ghi trên BĐĐC

Bản đồ địa đó đó là map chuyên ngành đất đai trên đó thể hiện đúng chuẩn vị trí ranh giới, diện tích s quy hoạnh và một số trong những thông tin địa chính của từng thửa đất, vùng đất. Bản đồ địa chính còn thể hiện những yếu tố địa
lý khác liên quan đến đất đai được xây dựng theo cty hành chính cơ sở xã, phường, thị xã và thống nhất trong phạm vi toàn nước.

2. Mục đích của map địa chính 

Bản đồ địa chính được xây dựng với những 4 mục tiêu chính như sau:

    Thống kê, kiểm kê diện tích s quy hoạnh đất đai từng khu vực và trong toàn nước.Xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất trên từng lô đất rõ ràng của nhà nước và mọi công dân.Là công cụ giúp nhà nước thực thi những
    trách nhiệm, việc làm có liên quan đến đất đai: thu thuế, xử lý và xử lý tranh chấp, quy hoạch đất đai, đền bù,…Cung cấp thông tin về đất đai và cơ sở pháp lý cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí dân sự như: thừa kế, chuyển nhượng ủy quyền, cho, tặng, thế chấp ngân hàng, marketing thương mại bất động sản…

3. Bảng ký hiệu loại đất theo mục tiêu sử dụng đất được ghi trên BĐĐC

Loại đất: Được phân thành 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất  chưa sử dụng. Trên map, loại đất được thể hiện
bằng kí hiệu chữ theo quy phạm.

STT

Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC

Mục đích sử dụng đất

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I.1

Đất sản xuất nông nghiệp

I.1.1

Đất trồng cây thường niên

I.1.1.1

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

Đất trồng lúa nước còn sót lại

LUK

Đất trồng lúa nương

LUN

I.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

I.1.1.3

Đất trồng cây thường niên khác

Đất bằng trồng cây thường niên khác

BHK

Đất nương rẫy trồng cây thường niên khác

NHK

I.1.2

Đất trồng cây nhiều năm

I.1.2.1

Đất trồng cây công nghiệp nhiều năm

LNC

I.1.2.2

Đất trồng cây ăn quả nhiều năm

LNQ

I.1.2.3

Đất trồng cây nhiều năm khác

LNK

I.2

Đất lâm nghiệp

I.2.1

Đất rừng sản xuất

I.2.1.1

Đất có rừng tự nhiên sản xuất

RSN

I.2.1.2

Đất có rừng trồng sản xuất

RST

I.2.1.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

RSK

I.2.1.4

Đất trồng rừng sản xuất

RSM

I.2.2

Đất rừng phòng hộ

I.2.2.1

Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

RPN

I.2.2.2

Đất có rừng trồng phòng hộ

RPT

I.2.2.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

RPK

I.2.2.4

Đất trồng rừng phòng hộ

RPM

I.2.3

Đất rừng đặc dụng

I.2.3.1

Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

RDN

I.2.3.2

Đất có rừng trồng đặc dụng

RDT

I.2.3.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

RDK

I.2.3.4

Đất trồng rừng đặc dụng

RDM

I.3

Đất nuôi trồng thủy sản

I.3.1

Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn

TSL

I.3.2

Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt

TSN

I.4

Đất làm muối

LMU

I.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

II.1

Đất ở

II.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

II.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

II.2

Đất chuyên dùng

II.2.1

Đất trụ sở cơ quan, khu công trình xây dựng sự nghiệp

II.2.1.1

Đất trụ sở cơ quan, khu công trình xây dựng sự nghiệp nhà nước

TSC

II.2.1.2

Đất trụ sở khác

TSK

II.2.1.3

Đất quốc phòng

CQP

II.2.1.4

Đất bảo mật thông tin an ninh

CAN

II.2.2

Đất sản xuất, marketing thương mại phi nông nghiệp

II.2.2.1

Đất khu công nghiệp

SKK

II.2.2.2

Đất cơ sở sản xuất, marketing thương mại

SKC

II.2.2.3

Đất cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tài nguyên

SKS

II.2.2.4

Đất sản xuất vật tư xây dựng, gốm sứ

SKX

II.2.3

Đất có mục tiêu công cộng

II.2.3.1

Đất giao thông vận tải lối đi bộ

DGT

II.2.3.2

Đất thủy lợi

DTL

II.2.3.3

Đất khu công trình xây dựng nguồn tích điện

DNL

II.2.3.4

Đất khu công trình xây dựng bưu chính viễn thông

DBV

II.2.3.5

Đất cơ sở văn hóa truyền thống

DVH

II.2.3.6

Đất cơ sở y tế

DYT

II.2.3.7

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo và giảng dạy

DGD

II.2.3.8

Đất cơ sở thể dục – thể thao

DTT

II.2.3.9

Đất cơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học

DKH

II.2.3.10

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

II.2.3.11

Đất chợ

DCH

II.2.3.12

Đất có di tích lịch sử, danh thắng

DDT

II.2.3.13

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

II.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

II.3.1

Đất tôn giáo

TON

II.3.2

Đất tín ngưỡng

TIN

II.4

Đất nghĩa trang, nghĩa trang

NTD

II.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

II.5.1

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

II.5.2

Đất xuất hiện nước chuyên dùng

MNC

II.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

III

Đất chưa sử dụng

III.1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS

III.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

DCS

III.3

Núi đá không còn rừng cây

NCS

IV

Đất xuất hiện nước ven bờ biển

IV.1

Đất mặt nước ven bờ biển nuôi trồng thủy sản

MVT

IV.2

Đất mặt nước ven bờ biển có rừng

MVR

IV.3

Đất mặt nước ven bờ biển có mục tiêu khác

MVK

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Rsn là đất gì

4314

Video Rsn là đất gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Rsn là đất gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Rsn là đất gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Rsn là đất gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Rsn là đất gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Rsn là đất gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Rsn #là #đất #gì