Kinh Nghiệm về Quyết định chỉ định Chính trị viên phó Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quyết định chỉ định Chính trị viên phó được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-05 14:24:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính Show

    1. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã là gì? 2.  Điều kiện chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:3. Tiêu chuẩn chung để chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:4. Tiêu chuẩn rõ ràng riêng với việc chỉ định ban chỉ huy trưởng:5. Thẩm quyền chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:

Điều kiện, thủ tục chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã. Để được chỉ định làm chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã thì nên phục vụ những Đk gì? Thủ tục chỉ định?

Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã là là cơ quan thường trực công tác thao tác quốc phòng ở cấp xã, có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cấp xã lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý thực thi trách nhiệm quốc phòng, xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch về công tác thao tác quốc phòng, quân sự chiến lược ở cơ sở; kế hoạch tổ chức triển khai lực lượng, huấn luyện và hoạt động và sinh hoạt giải trí của dân quân, phối phù thích hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức triển khai lực lượng dân quân, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, thực thi chủ trương hậu phương quân đội.

Trong số đó Chỉ huy trưởng là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan này cũng luôn có thể có vai trò quan trọng trong việc năm bắt tình hình quân sự chiến lược tại địa phương và tham gia vào một trong những số trong những công tác thao tác khác ví như tham mưu, trình làng quy hoạch nguồn…Chức vụ chỉ huy trưởng của ban chỉ huy quân sự chiến lược là vì cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị xã

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP

1. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã là gì? 

Bổ nhiệm: Bổ nhiệm là việc giao cho một người giữ chức vụ trong cỗ máy nhà nước bằng quyết định hành động của thành viên hay của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bổ nhiệm là việc làm mang tính chất chất chất quyền lực tối cao nhà nước của người giữ chức vụ nhất định để góp thêm phần kiện toàn và củng cố cỗ máy nhà nước, đảm bảo cho cỗ máy nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao và hiệu lực hiện hành trên thực tiễn.Thông thường người dân có thẩm quyền, vị trí căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn được giao, nhu yếu công tác thao tác và kĩ năng của người được chỉ định, ra quyết định hành động chỉ định.

Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã: là cơ quan, tổ chức triển khai ở cơ sở được xây dựng khi có đủ những Đk sau : Có tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có sự quản trị và vận hành nhà nước về quốc phòng, quân sự chiến lược, có tổ chức triển khai tự vệ, lực lượng dự bị động viên và nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã gồm:

– Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Chỉ huy phó được sắp xếp từ là 1 đến 2 người tùy vào phân loại đơn bị hành chính; là cán bộ không chuyên trách hoặc cán bộ chuyên trách được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sắp xếp trong số lượng được tăng thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức vụ, số lượng, một số trong những chính sách, chủ trương riêng với cán bộ, công chức và những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở cấp xã; xã biên giới đất liền, xã hòn đảo thường sắp xếp cán bộ chuyên trách.

– Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy (chi bộ) cấp xã kiêm nhiệm;

Xem thêm: Chế độ lương dành riêng cho Chỉ huy phó phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

– Chính trị viên phó là Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã kiêm nhiệm.

2.  Điều kiện chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:

Việc chỉ định Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng quân sự chiến lược cấp xã phải bắt buộc nằm trong diện quy hoạch chức vụ Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự chiến lược cơ sở trở lên và phục vụ về những tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng như sau:

3. Tiêu chuẩn chung để chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:

 Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước;

Có khả năng tổ chức triển khai vận động nhân dân ở địa phương thực thi có hiệu suất cao chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước;

Có trình độ văn hóa truyền thống và trình độ trình độ, trách nhiệm thích hợp yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm, có đủ sức và sức mạnh thể chất để hoàn thành xong trách nhiệm được giao;

 Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của hiệp hội dân cư trên địa phận công tác thao tác.

Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã  phải hoàn toàn có thể phối phù thích hợp với những cty Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa phận tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực thi một số trong những trách nhiệm phòng thủ dân sự; giữ gìn bảo mật thông tin an ninh, chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, bảo vệ Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, bảo vệ tính mạng con người, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

4. Tiêu chuẩn rõ ràng riêng với việc chỉ định ban chỉ huy trưởng:

Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự chiến lược cơ sở trở lên;

Xem thêm: Điều kiện chỉ định, trách nhiệm của Chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược xã

Có khả năng tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã phát hành những văn bản lãnh đạo, chỉ huy tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác quốc phòng, công tác thao tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân trên địa phận cấp xã;

 Tham mưu có hiệu suất cao cho cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ huy thực thi chính sách, chủ trương riêng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chủ trương hậu phương quân đội.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi hoàn thành xong những trách nhiệm công tác thao tác quốc phòng, quân sự chiến lược ở cấp xã.

5. Thẩm quyền chỉ định chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã:

Căn cứ vào khoản 4 điều 17 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP thì  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chỉ định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã theo đề xuất kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt vướng mắc:

Tôi đang học tại trường Sĩ quan lục quân 1, chuyên ngành quân sự chiến lược cơ sở theo đề án đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng, chỉ huy phó phòng ban quân sự chiến lược xã, phường, thị xã thì đã có được chỉ định chức vụ chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược hay là không?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Chế độ phụ cấp với chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

Căn cứ Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP quy định chỉ định chỉ huy trưởng như sau:

“Điều 17. Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng

1. Điều kiện để xem xét, chỉ định

Trong diện quy hoạch chức vụ Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự chiến lược cơ sở trở lên.

2. Tiêu chuẩn chung

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị xã;

b) Bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 2 và khả năng thực thi những trách nhiệm quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 thời gian năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm và tuyển dụng công chức xã, phường, thị xã.

3. Tiêu chuẩn rõ ràng riêng với Chỉ huy trưởng:

Xem thêm: Phụ cấp của chỉ huy phó phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

a) Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự chiến lược cơ sở trở lên;

b) Có khả năng tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã phát hành những văn bản lãnh đạo, chỉ huy tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác quốc phòng, công tác thao tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân trên địa phận cấp xã;

c) Tham mưu có hiệu suất cao cho cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ huy thực thi chính sách, chủ trương riêng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chủ trương hậu phương quân đội.

d) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi hoàn thành xong những trách nhiệm công tác thao tác quốc phòng, quân sự chiến lược ở cấp xã.

4. Thẩm quyền chỉ định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chỉ định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã theo đề xuất kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện.”

Theo như bạn trình diễn, bạn đang rất được đi học chuyên ngành quân sự chiến lược cơ sở theo đề án đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng, chỉ huy phó phòng ban quân sự chiến lược xã, phường, thị xã thì sau khi tham gia học xong, nếu bạn phục vụ được những Đk trên thì bạn sẽ tiến hành chỉ định là chỉ huy trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã.

Xem thêm: Chế độ phụ cấp đặc trưng với Chỉ huy phó phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

Tóm tắt vướng mắc:

Em tên Khải, em xin được hỏi Luật sư như sau: Hiện nay em đang là chỉ huy trưởng quân sự chiến lược phường, thời hạn công tác thao tác như sau: tháng 02/2014 em được chỉ định chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự chiến lược phường tháng 02/2015 đến nay em được chỉ định chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược phường (thời hạn chỉ huy trưởng được hơn 2 năm). Hiện em đã có quyết định hành động chỉ định chỉ huy trưởng quân sự chiến lược phường do quản trị UBND thành phố quyết định hành động, nhưng theo Luật Dân quân tự vệ em tránh việc phải thi công chức, được xét công chức, nhưng hiện tai em chưa tồn tại quyết định hành động công chức của sở nội vụ tỉnh. Vậy cho em hỏi: Quyết định chỉ định chỉ huy trưởng liệu có phải là quyết định hành động công nhận là công chức luôn hay sao? Em xin cám ơn?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về phương thức tuyển dụng:

“1. Đối với những chức vụ Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (riêng với phường, thị xã) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (riêng với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội:

a) Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển, trừ những trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và Điều 21 Nghị định này;

b) Đối với những xã miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, hoàn toàn có thể thực thi việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Đối với chức vụ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

Xem thêm: Phụ cấp thâm niên cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

Thực hiện việc xét tuyển và chỉ định riêng với những người dân có đủ Đk theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

Việc chỉ định Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực thi theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã.”

Đồng thời theo quy định tại Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về thời hạn ra quyết định hành động tuyển dụng và nhận việc:

“1. Đối với những chức vụ Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (riêng với phường, thị xã) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (riêng với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hành động tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Đối với chức vụ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động:

a) Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề xuất kiến nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện;

Xem thêm: Chế độ trợ cấp riêng với Chỉ huy Phó ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã

b) Bổ nhiệm Trưởng Công an xã theo đề xuất kiến nghị bằng văn bản của Trưởng Công an cấp huyện sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

…”.

Có thể thấy, quy trình tuyên dụng trưởng phòng ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã là thông qua xét tuyển và trực tiếp chỉ định. Và khi đã có quyết định hành động chỉ định theo thời hạn quy định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì bạn chính thức được đảm nhiệm chức vụ đó, và khi đã được chỉ định thì đương nhiên bạn đã được công nhận là công chức xã.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Quyết định chỉ định Chính trị viên phó

Reply
4
0
Chia sẻ

4324

Clip Quyết định chỉ định Chính trị viên phó ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quyết định chỉ định Chính trị viên phó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Quyết định chỉ định Chính trị viên phó miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Quyết định chỉ định Chính trị viên phó Free.

Thảo Luận vướng mắc về Quyết định chỉ định Chính trị viên phó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyết định chỉ định Chính trị viên phó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyết #định #bổ #nhiệm #Chính #trị #viên #phó