Mẹo về Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-29 10:14:31 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2022 – 2026

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2022 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2022.

2. Quyền bầu cử là gì? Công dân bao nhiêu tuổi thì có quyền bầu cử?

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp lý trong việc được lựa chọn người đại biểu của tớ vào cơ quan quyền lực tối cao nhà nước. Quyền bầu cử gồm có việc trình làng người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện thay mặt thay mặt cho mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử.

3. Quyền ứng cử là gì?Công dân bao nhiêu tuổi thì có quyền ứng cử?

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân khi phục vụ đủ những tiêu chuẩn, Đk theo quy định của pháp lý thì hoàn toàn có thể thể hiện nguyện vọng của tớ được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp.

4. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

– Người hiện giờ đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất khả năng hành vi dân sự.

– Người hiện giờ đang bị khởi tố bị can.

– Người đang chấp hành bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án.

– Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án nhưng không được xóa án tích.

– Người đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị xã.

5. Những trường hợp không được ghi tên vào list cử tri

-Người hiện giờ đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người bị phán quyết tử hình đang trong thời hạn chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất khả năng hành vi dân sự thì không được ghi tên vào list cử tri.

– Tuy nhiên, Người thuộc những trường hợp này nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ được Phục hồi lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không hề trong tình trạng mất khả năng hành vi dân sự thì được tương hỗ update vào list cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định.

6. Những trường hợp xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và tương hỗ update vào list cử tri tại nơi cư trú mới

– Trong thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người dân thay đổi nơi thường trú ra ngoài cty hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào list cử tri thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và tương hỗ update vào list cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

– Trong thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người dân chuyển đến tạm trú ở nơi khác với cty hành chính cấp xã mà tôi đã được ghi tên vào list cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và tương hỗ update vào list cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

7. Những người được xóa tên trong list cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được tương hỗ update vào list cử tri tại nơi Đk thường trú

– Cử tri là người hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đang không còn thời hạn giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được tương hỗ update vào list cử tri tại nơi Đk thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được tương hỗ update vào list, cử tri tại nơi Đk tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

– Người đã mang tên trong list cử tri mà đến thời gian khởi đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất khả năng hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong list cử tri và tịch thu thẻ cử tri.

8. Xử lý vi phạm pháp lý về bầu cử

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm những quy định về vận động bầu cử; người dân có trách nhiệm trong công tác thao tác bầu cử mà hàng fake sách vở, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm những quy định khác của pháp lý về bầu cử thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

9. Tội xâm phạm quyền của công dân về bầu cử, ứng cử

– Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực thi quyền bầu cử, quyền ứng cử thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

– Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm:

+ Có tổ chức triển khai;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Dần đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại.

– Ngoài ra, người phạm tội còn tồn tại thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Trích Hiến pháp năm trước đó đó; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, tương hỗ update năm 2022).

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV đã biểu quyết, quyết định hành động ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND những cấp nhiệm kỳ 2022-2026 là Chủ nhật, ngày 23-5-2022.

Tranh minh họa

Khái niệm quyền bầu cử

Quyền bầu cử là quy định của pháp lý về kĩ năng của công dân thực thi quyền lựa chọn người đại biểu của tớ vào cơ quan quyền lực tối cao nhà nước. Quyền bầu cử không riêng gì có là quyền bỏ phiếu, mà còn gồm có quyền đề cử. Đây là quyền chính trị quan trọng bảo vệ cho công dân hoàn toàn có thể tham gia vào việc xây dựng ra những cơ quan quan trọng nhất của mỗi vương quốc.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt-cơ quan quyền lực tối cao nhà nước từ TW đến địa phương ở việt nam nói riêng. Thông qua việc bầu cử này, nhân dân thực thi quyền dân chủ bằng phương pháp lựa chọn những đại biểu xứng danh vào Quốc hội, HĐND. Vì vậy, việc lựa chọn những người dân bảo vệ tiêu chuẩn, xứng danh đại diện thay mặt thay mặt cho nhân dân tham gia vào những cty quyền lực tối cao nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Đối với mỗi cử tri, việc đi bầu cử là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân riêng với giang sơn.

Chủ thể của quyền bầu cử

Theo quy định của Hiến pháp năm trước đó đó, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Tuy nhiên, không phải mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều phải có quyền bầu cử mà có những trường hợp công dân đủ 18 tuổi trở lên không được bầu cử.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, có 4 trường hợp không được bầu cử như sau:

– Người hiện giờ đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định hành động của tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý.

– Người bị phán quyết tử hình đang trong thời hạn chờ thi hành án.

– Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.

– Người mất khả năng hành vi dân sự.

Trường hợp người hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

– Nguyên tắc phổ thông: Nhà nước phải bảo vệ để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị to lớn, tạo Đk thuận tiện để công dân thực thi quyền bầu cử của tớ, bảo vệ tính dân chủ, công khai minh bạch và sự tham gia rộng tự do của những tầng lớp nhân dân.

– Nguyên tắc bình đẳng: Cử tri tham gia bầu cử có thời cơ tham gia bầu cử như nhau, có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm như nhau. Kết quả bầu chỉ tùy từng số phiếu bầu. Ngoài ra, nguyên tắc này còn yên cầu sự phân loại hợp lý cơ cấu tổ chức triển khai, thành phần, số lượng đại biểu để đại diện thay mặt thay mặt cho những vùng, miền, địa phương, tầng lớp xã hội, những dân tộc bản địa thiểu số.

– Nguyên tắc trực tiếp: Bầu cử trực tiếp nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của tớ qua lá phiếu; cử tri trực tiếp bầu ra đại biểu của tớ chứ không qua một cấp đại diện thay mặt thay mặt cử tri nào.

– Nguyên tắc bỏ phiếu kín: Nhằm bảo vệ sự tự do khá đầy đủ, thể hiện ý chí cử tri, việc bầu cử được tiến hành dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu

Có 8 nguyên tắc khi bỏ phiếu bầu:

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

2. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại mục (3) và (4); khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo vệ bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực thi việc bầu cử. Đối với cử tri hiện giờ đang bị tạm giam, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện hoặc hiện giờ đang bị tạm giữ tận nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực thi việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không còn ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Thời gian bỏ phiếu

Theo quy định, ngày bầu cử do Quốc hội quyết định hành động, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước thời điểm ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2022-2026 được ấn định là ngày 23-5-2022. Việc bỏ phiếu bắt nguồn từ 7 giờ đến 19 giờ cùng trong thời gian ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể quyết định hành động cho khởi đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể hoãn hoặc bỏ phiếu sớm hơn theo quyết định hành động của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Văn Linh (Tổng hợp)

Reply
0
0
Chia sẻ

4554

Clip Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân Free.

Thảo Luận vướng mắc về Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân thông qua do nhân dân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyền #bầu #cử #và #ứng #cử #là #quyền #dân #chủ #cơ #bản #của #công #dân #thông #qua #nhân #dân