Kinh Nghiệm về Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn được Update vào lúc : 2022-08-30 12:35:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Đọc đoạn văn sau:

Quân Thanh sang xâm lấn việt nam…….vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng.

Viết đoạn văn ngắn (15-20 dòng). Trình bày cảm nhận của em về hình tượng nhân vật Quang Trung-Nguyễn Huệ đc thể hiện qua đoạn trích trên

Các vướng mắc tương tự

Cho đoạn trích sau:

” Quân Thanh sang xâm lấn việt nam, hiện ở Thăng Long, những ngươi đã biết chưa? Trong khoảng chừng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống việt nam, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc việt nam, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng nữ vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ; những ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. ở những thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, những vua truyền ngôi lâu dài.”

Viết đoạn văn khoảng chừng 8 – 10 câu theo phong cách diễn dịch. Trình bày tâm ý của em về đoạn trích trên. Chỉ ra 1 lời dẫn trực tiếp và 1 lời dẫn gián tiếp có trong đoạn.

1. Xác định thành phần khác lạ, câu ghép, phép liệt kê:

a. Thành phần khác lạ

– Quân Thanh sang xâm lấn việt nam, hiện ở Thăng Long, những ngươi đã biết chưa?

– Trong khoảng chừng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.

 b. Câu ghép

– Quân Thanh sang xâm lấn việt nam, hiện ở Thăng Long, những ngươi đã biết chưa?

– Trong khoảng chừng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.

– Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc việt nam, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.

– Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, những ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc.

– Ở những thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, những vua truyền ngôi lâu dài.

–  Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu việc phát hiện ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!

c. Phép liệt kê

–   Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc việt nam, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.

– Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, những ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc.

– Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh rất mất thời hạn rồi. 

2. Tìm từ hán việt và lý giải ý nghĩa của từ Hán Việt đó

Lương năng: khả năng vốn có sẵn

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: – Quân Thanh sang xâm lấn việt nam, hiện ở Thăng Long, những ngươi đã biết chưa? Trong khoảng chừng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau ra mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống việt nam, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán tới nay, chúng đã mấy phen cướp bóc việt nam, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, những ngài không nỡ ngồi nhìn toàn bộ chúng ta làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở những thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, những vua truyền ngôi lâu dài. Từ nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy dều là chuyện cũ rành rành của triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quân huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh rất mất thời hạn rồi. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để hình thành công xuất sắc lớn… Lời phủ dụ của vua Quang Trung với quân lính được nói ở đâu? Tìm từ Hán Việt trong câu sau: “Các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để hình thành công xuất sắc lớn!”.

b. Nêu những nội dung chính trong lời phủ dụ của vua Quang Trung ở đoạn văn trên? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải rõ ràng:

1. Giới thiệu khái quát về “Hoàng Lê nhất thống chí” và hồi thứ mười bốn của tác phẩm.
2. Lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung thể hiện sự anh minh sáng suốt và mang âm hưởng hào hùng của những tác phẩm: Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).

a. Trước hết, vua Quang Trung xác lập độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa.

“Trong khoảng chừng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”. Đó cùng là lời tuyên bố độc lập lãnh thổ lãnh thổ của dân tộc bản địa trong “Nam quốc sơn hà” (Lý Thường Kiệt): “Nam quốc sơn hà Nam đế cư – Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở – Rành rành định phận ở sách trời); trong “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi): “Như nước Đại Việt ta từ trước – Vốn xưng nền văn hiến đã lâu – Núi sông bờ cõi đã chia – Phong tục Bắc Nam cũng khác – Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”
b. Tiếp đến, ông nêu bật dã tâm của giặc để thổi bùng lên ngọn lửa căm thù giặc trong tâm tướng sĩ.

“Người phương Bắc không phải nòi giống việt nam, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc việt nam, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi”, “Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh rất mất thời hạn rồi”. Hành động xâm lược của “giặc dữ” (nghịch lỗ) là hành vi phi nhân nghĩa, trái đạo trời. Tội ác của giặc ngoại xâm được Trần Quốc Tuấn chỉ rõ “Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho để khỏi tai vạ về sau” (Hịch tướng sĩ). Nguyễn Trãi đã và đang vạch trần: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ – Dối trời lừa dân đủ trăm ngàn kế…”, “Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội…” Đúng là tội ác “Trời không dung, đất không tha”.

c. Sau đó, ông nhắc lại truyền thống cuội nguồn chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa ta.

“Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, những ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc”.

Lời phủ dụ tướng sĩ của người anh hùng áo vải Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh đã nhắc tới Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – một tấm gương yêu nước quật cường có tác dụng động viên to lớn riêng với những tướng sĩ. Ý chí tinh thần chống giặc ngoại xâm trong bài hịch như còn mãi âm vang: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa… Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. (Hịch tướng sĩ)

Tấm gương Lê Thái Tổ không nỡ ngồi nhìn giặc Minh làm điều tàn bạo đã dấy nghĩa quân: “Gươm mài đá, đá núi cũng mòn…Tổ kiến hổng phá toang đê vỡ”. Đó là những dẫn chứng xác thực về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc bản địa: “Tuy mạnh yếu nhiều lúc rất khác nhau – Song hào kiệt đời nào thì cũng luôn có thể có”, “Việc xưa xem xét – Chứng cứ còn ghi” (Bình Ngô đại cáo).
d. Từ đó, ông bày tỏ niềm tin vào binh lính và lôi kéo họ dốc lòng, dốc sức vì sự nghiệp chung đánh đuổi quân địch để bảo vệ độc lập lãnh thổ của dân tộc bản địa.

“Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để hình thành công xuất sắc lớn”. Lời hiệu triệu toàn dân đứng lên đánh giặc giữ nước của vua Quang Trung cũng là lời khuyến khích tinh thần chiến đấu của Trần Quốc Tuấn riêng với những tướng dưới quyền: nêu cao tinh thần cảnh giác, chăm sóc tập luyện cung tên, học tập “Binh thư yếu lược”. Đó cũng là lời của Nguyễn Trãi: “Nhân dân bốn cõi một nhà … Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào”.

e. Cuối cùng, ông xác lập quyết tâm sắt đá đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh, đồng thời cũng tuyên bố kỷ luật nghiêm minh của quân đội để răn đe những kẻ bạc nhược có ý ăn ở hai lòng.

“Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu việc phát hiện ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”. Đó cũng là thái độ nghiêm khắc của Trần Quốc Tuấn chỉ ra con phố: sống – chết, vinh – nhục; đạo thần chủ – kẻ nghịch thù để tướng sĩ thấy rõ chỉ hoàn toàn có thể chọn một hoặc địch – hoặc ta chứ không còn chỗ đứng cho những kẻ bàng quan thờ ơ trước thời cuộc.

3. Khẳng định và nêu tâm ý bản thân.

– Lời phủ dụ tướng sĩ của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ tại cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An hoàn toàn có thể xem như một bài hịch ngắn gọn, lập luận ngặt nghèo, lời lẽ đanh thép, giọng điệu hào hùng mà ý tứ thật phong phú sâu xa, có tác dụng kích thích lòng yêu nước và truyền thống cuội nguồn quật khởi của dân tộc bản địa.

– Trí tuệ, tấc lòng của một vị vua vì nghĩa lớn đã mạnh hơn thiên kiến giai cấp của những tác giả. Chính vì vậy mà những tác giả của “Hoàng Lê nhất thống chí” đã xây dựng một tượng đài bất hủ về người anh hùng Nguyễn Huệ – một hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử.
– Tinh thần yêu nước là sợi chỉ hồng xuyên thấu, là một trong những giá trị nổi trội nhất của văn học Việt Nam. Các tác phẩm: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Hoàng Lê nhất thống chí mãi là những viên ngọc quý của văn chương dân tộc bản địa, lấp lánh nguồn cảm hứng yêu nước. Tự hào về chiến công của cha ông khi phá Tống, đuổi Nguyên, bình Ngô, đạp Thanh… ta cần giữ gìn phát huy truyền thống cuội nguồn ấy hơn thế nữa để xứng danh là con Lạc, cháu Hồng.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn

4548

Video Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn Free.

Giải đáp vướng mắc về Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quân Thanh sang xâm lấn việt nam viết đoạn văn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quân #Thanh #sang #xâm #lấn #nước #viết #đoạn #văn