Thủ Thuật Hướng dẫn Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-19 01:21:47 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ở cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan trình độ thuộc UBND cấp tỉnh, thực thi hiệu suất cao tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản trị và vận hành nhà nước về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, gồm có: Hoạt động nghiên cứu và phân tích khoa học tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển, thay đổi sáng tạo; tăng trưởng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; tiêu chuẩn đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; bảo vệ an toàn và uy tín bức xạ và hạt nhân; quản trị và vận hành và tổ chức triển khai thực thi những dịch vụ sự nghiệp công về những nghành thuộc phạm vi hiệu suất cao của Sở theo quy định của pháp lý.

Ở cấp huyện, phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan trình độ thuộc UBND cấp huyện, có hiệu suất cao tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản trị và vận hành nhà nước về khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và thay đổi sáng tạo trên địa phận theo quy định của pháp lý.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ ràng vị trí, hiệu suất cao, trách nhiệm của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đây là tổ chức triển khai trực thuộc Sở, có hiệu suất cao tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực thi quản trị và vận hành nhà nước về nghành tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc thành phầm, thành phầm & hàng hóa; quản trị và vận hành và tổ chức triển khai thực thi dịch vụ sự nghiệp công trong nghành nghề tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa phận tỉnh theo quy định của pháp lý.

Thông tư cũng quy định về cty sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thực thi hiệu suất cao nghiên cứu và phân tích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; Đơn vị sự nghiệp công lập thực thi hiệu suất cao thông tin và thống kê khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và thay đổi sáng tạo; Đơn vị sự nghiệp công lập thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng thành phầm, thành phầm & hàng hóa.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Mỹ Hương*

        Trong lịch sử loài người, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển (KH&CN) đóng vai trò quan trọng. Ngày nay những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, nhất là những thành tựu trong nửa thời điểm đầu thế kỷ 20 đã làm thay đổi cơ bản bức tranh của toàn thế giới, đặc biệt quan trọng trong bình diện của từng vương quốc. Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển ngày càng thực sự trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội và tăng trưởng bền vững, toàn vẹn và tổng thể.

        Đối với Việt Nam, Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có vai trò rất quan trọng, đó là vai trò nhận thức và tái tạo xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai (khóa VIII) đã chỉ rõ quan điểm tăng trưởng KH&CN của Đảng ta trong số đó phải coi KH&CN là nội dung then chốt của những ngành, những cấp.

        Đặc biệt hơn thế nữa là KH&CN có vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên tăng trưởng kinh tế tài chính nông nghiệp và đời sống nông thôn.

        Đối với tỉnh Đồng Nai, thời hạn qua hoạt động và sinh hoạt giải trí KHCN đã có nhiều góp phần tích cực cho việc nghiệp tăng trưởng của nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã có hẳn một chương trình KHCN để phục vụ nông thôn và thường niên tổ chức triển khai hội thảo chiến lược với lãnh đạo những huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa về trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của cấp huyện [4].

        Tuy nhiên hoạt động và sinh hoạt giải trí KHCN riêng với nông thôn còn nhiều chưa ổn nhưng Tỉnh chưa tồn tại một đề án nghiên cứu và phân tích nào về hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành KHCN cấp huyện. Huyện Vĩnh Cửu cũng nằm trong toàn cảnh chung của toàn bộ tỉnh, và này cũng đó đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên;Vì thế, tôi quyết định hành động chọn đề tài: “Một số giải pháp tăng cường quản trị và vận hành Khoa học và Công nghệ trên địa phận huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai” với mong ước kết quả nghiên cứu và phân tích sẽ góp thêm phần tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của huyện Vĩnh Cửu, đồng thời hoàn toàn có thể nhân rộng cho những huyện khác trong phạm vi Tỉnh cũng như toàn nước.

Phương pháp nghiên cứu và phân tích được sử dụng trong nội dung bài viết:

   Phương pháp tích lũy qua những số liệu báo cáo từ Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Vĩnh Cửu, những văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển.  Phương pháp phân tích thống kê và phân tích tài liệu trên cơ sở những số liệu và tài liệu đã tích lũy được.  Phương pháp phỏng vấn và nghiên cứu và phân tích trường hợp.

        Quản lý KH&CN ở cấp huyện không nghĩa là trực tiếp thực thi những nghiên cứu và phân tích hay triển khai, bởi đó là việc làm của tổ chức triển khai R&D (nhà nước, tư nhân, phi chính phủ nước nhà), của doanh nghiệp.

        Quản lý KH&CN cũng không nghĩa là tiến hành những dịch vụ KH&CN. Nhưng quản trị và vận hành KH&CN có trách nhiệm quản trị và vận hành những tổ chức triển khai trên thông qua việc thực thi những chủ trương KH&CN riêng với họ; theo dõi, nắm thông tin về hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ thông qua khối mạng lưới hệ thống báo cáo thống kê; tóm gọn được những vướng mắc, trở ngại vất vả, đề xuất kiến nghị của tớ để tư vấn cho lãnh đạo cấp trên trong việc kiểm soát và điều chỉnh chủ trương và hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành.

Thực trạng công tác thao tác quản trị và vận hành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện đang nêu lên những yếu tố chưa ổn:

        Thời gian qua, hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN cấp huyện được Tỉnh rất quan tâm rõ ràng được Sở KH&CN và UBND huyện quan tâm chỉ huy sắp xếp 01 cán bộ theo dõi, quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN ở địa phương [2– trang 10]. Tuy nhiên, nghành Khoa học và Công nghệ của Phòng Công thương được tiếp nhận từ Phòng Kinh tế cũ nhưng không chuyển giao và tiếp nhận cán bộ chuyên quản do đó lúc bấy giờ Phòng chưa tồn tại cán bộ và không được phân loại biên chế để thực thi trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện quản trị và vận hành nhà nước trên nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển [3]. Thời gian qua việc thực thi công tác thao tác này được phân công cho cán bộ chuyên quản ở nghành khác kiêm nhiệm.

        Chính vì những thay đổi đó, huyện đã gặp nhiều trở ngại vất vả về công tác thao tác quản trị và vận hành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển rõ ràng như:

  Theo dõi, quản trị và vận hành không xuyên thấu. Người phụ trách công tác thao tác quản trị và vận hành KH&CN hiện chỉ là kiêm nhiệm, và vì là người mới nên chưa hiểu gì nhiều về quản trị và vận hành KH&CN nên việc thực thi còn sơ sài và không còn hiệu suất cao. Huyện hầu hết là ngành Nông nghiệp [1 – trang 3;4], ngành ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cũng là Nông nghiệp. Trong khi đó, hiệu suất cao KHCN lại được đặt tại phòng Công thương, cho nên vì thế ứng dụng trong nghành nghề nông nghiệp không được triệu tập quan tâm.

Mô hình trước kia có những chưa ổn như sau:

        Ø      Chưa có tính khối mạng lưới hệ thống, đồng điệu, thống nhất đầu mối quản trị và vận hành từ tỉnh đến huyện, xã.

        Ø      Trình độ, khả năng, nhất là về quản trị và vận hành KH&CN của người điều hành quản lý còn hạn chế.

        Ø      Lực lượng thực thi nghiên cứu và phân tích khoa học, chuyển giao TBKT vẫn còn đấy chưa ổn.

        Ø      Tập quán, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế.

        Ø      Trong tổ chức triển khai còn chưa ổn.

Những yếu tố cơ bản nêu lên riêng với quản trị và vận hành KH&CN:

        Thực tiễn công tác thao tác quản trị và vận hành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện nêu trên đang nêu lên những yếu tố yên cầu phải có những giải pháp đồng điệu cả về cơ chế, chủ trương và tổ chức triển khai nhằm mục đích làm chuyển biến tồn tại lúc bấy giờ:

   Còn mang tính chất chất hình thức xin cho trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học;  Chưa dữ thế chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học thường niên.  Chưa phong phú hóa được những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và nguồn vốn;  Chưa sắp xếp được nhân sự cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển.  Lúng túng trong khâu quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư. Đề tài, dự án công trình bất Động sản cấp huyện trong nghành nghề như Nông nghiệp không được góp vốn đầu tư nhiều.  Huyện chưa tồn tại sự quan tâm phối phù thích hợp với những xã.  Phòng Công thương quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN vẫn chưa thích hợp, vì ở huyện Vĩnh Cửu, ngành ứng dụng KH&CN hầu hết là ngành Nông nghiệp.  Hoạt động KH&CN không riêng gì có là đề tài mà còn tồn tại hiệu suất cao khác ví như: thương hiệu, đo lường, thanh tra…Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí này đều gặp một số trong những trở ngại vất vả còn tồn tại, cần xử lý và xử lý khắc phục, rõ ràng như:

          –       Huyện quan tâm chưa thực đúng mức riêng với những điểm thông tin công nghệ tiên tiến và phát triển ở huyện, ở xã.

          –       Huyện chưa phối hợp tốt với Tỉnh trong những công tác thao tác thanh tra kiểm tra. Tỉnh xuống kiểm tra đo lường không còn sự phối hợp của huyện đặc biệt quan trọng như kiểm định (đo cây xăng), đó đó đó là một trong những nguyên nhân thiếu sự phân công phân cấp xuống huyện.

Để xử lý và xử lý những tồn tại trên, tôi xin đưa ra quy mô quản trị và vận hành mới như sau:

        (1) Chuyên viên tăng cường kết phù thích hợp với phòng Nông nghiệp hoặc phòng Kinh tế.

        Là Phòng Nông nghiệp riêng với huyện có cơ cấu tổ chức triển khai thuần nông.

        Là Phòng Kinh tế riêng với huyện có cơ cấu tổ chức triển khai công nghiệp chiếm tỷ suất cao.

 Để phát huy hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện, tôi xin đưa ra một số trong những giải pháp sau:

1. Nguồn nhân lực:

      + Tăng cường nguồn nhân lực hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN, có chính sách chủ trương rõ ràng khuyến khích khả năng tư duy nghiên cứu và phân tích sáng tạo…

      + Quy định, người phụ trách KH&CN ở cấp địa phương phải là công chức nhà nước, được đãi ngộ thích đáng và gắn trách nhiệm, có thưởng phạt rõ ràng, rõ ràng.

      + Tỉnh Đồng Nai cần tăng cường cán bộ về tương hỗ cho huyện.

      + Đưa khối mạng lưới hệ thống mạng M-office về huyện

2. Về cơ chế chủ trương:

      + Về chủ trương khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển: kiểm soát và điều chỉnh chủ trương tương hỗ theo cơ chế 70/30 cho toàn bộ nghành kinh tế tài chính xã hội

      + Về chủ trương góp vốn đầu tư: hoàn thiện những qui định liên quan đến góp vốn đầu tư cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN trên địa phận huyện.

      + Về chủ trương sử dụng cán bộ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển: Tạo ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác thuận tiện nhất cho đội ngũ cán bộ khoa học,…

      + Về cơ chế tài chính: Cho phép nhà nghiên cứu và phân tích được linh hoạt quy đổi thuận tiện nội dung nghiên cứu và phân tích,..

      + Cần xem xét việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn giữa Sở KH&CN với UBND huyện về quản trị và vận hành KH&CN ở địa phương.

 3. Xây dựng câu lạc bộ năng suất cao để trao đổi kinh nghiệm tay nghề :

      Câu lạc bộ năng suất cao thực ra là nơi tập hợp những chủ trang trại, những nông dân có chung ngành nghề sản xuất, cùng tiềm năng đạt năng suất ngày càng cao. Thông qua câu lạc bộ này, bà con được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo Đk cho vay vốn ngân hàng vốn… Nhờ đó, “bức tranh” nông nghiệp ở xã, huyện, thị ngày càng khởi sắc.

4. Tăng cường thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển:

        Đẩy mạnh công tác thao tác thông tin tuyên truyền, tạo Đk thuận tiện cho nhân dân truy vấn và khai thác kịp thời những thông tin về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến vào sản xuất tại điểm khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin của xã.

 

5. Thắt chặt quan hệ tương hỗ giữa 4 nhà:

      Theo đề xuất kiến nghị của TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL riêng với vùng đồng bằng Sông Cửu Long [5] Vì thế nên, Thắt chặt quan hệ tương hỗ giữa Nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà nông là một giải pháp quan trọng giúp nông dân huyện Vĩnh Cửu thoát nghèo, vươn lên.

6. Hỗ trợ tăng cường tiêu thụ nông sản thành phầm & hàng hóa:

      Vai trò của những cty quản trị và vận hành nhà nước là tập hợp và đưa ra những giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển hầu hết, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để những nhà khoa học, những doanh nghiệp tương hỗ nông dân có hiệu suất cao:

      Đẩy mạnh công tác thao tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nông dân, doanh nghiệp, HTX

   Tăng cường góp vốn đầu tư, tương hỗ xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn (vùng trồng bưởi), vùng nguyên vật tư triệu tập để thúc đẩy những hình thức link, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ.  Trong quy hoạch, cần tạo Đk để nông dân, những HTX và tổng hợp tác cùng tham gia xây dựng, góp phần ý kiến và thực thi.  Hỗ trợ những hình thức kinh tế tài chính hợp tác của nông dân, những hiệp hội, ngành hàng để những tổ chức triển khai này còn có đủ kĩ năng phục vụ dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nông dân, hạn chế tình trạng độc quyền, ép giá…  Hỗ trợ pháp lý cho nông dân và những bên liên quan trong việc ký hợp đồng.  Tăng cường sự chỉ huy của cơ quan ban ngành thường trực những cấp, những cty liên quan.  Tăng cường hợp tác quốc tế. Cần tạo dựng thương hiệu bưởi và trình làng với những nước bạn, để tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều nghành…

           KẾT LUẬN:

          Hoạt động KH&CN cấp huyện ở tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng còn nhiều hạn chế. Mạng lưới tổ chức triển khai quản trị và vận hành về KH&CN từ tỉnh xuống huyện, xã tuy đã được hình thành tuy nhiên hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa cao. Đội Ngũ Nhân Viên KH&CN tuy có bước trưởng thành tuy nhiên vẫn còn đấy mỏng dính, trình độ khả năng hạn chế, một số trong những chưa thực sự say mê với việc làm. Ở những xã, phường, thị xã chưa tồn tại cán bộ chuyên trách về hoạt động và sinh hoạt giải trí KH&CN.

          Bên cạnh đó, việc tiếp cận, lựa chọn công nghệ tiên tiến và phát triển, những tiến bộ kỹ thuật trong nước, quốc tế để ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh còn hạn chế. Chưa tạo nên những bước đột phá quan trọng về KH&CN trong việc tăng trưởng sản xuất để tạo ra những thành phầm thành phầm & hàng hóa lớn, giá trị kinh tế tài chính cao.

          Để hoàn toàn có thể thực thi thành công xuất sắc sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa nông thôn, phấn đấu đến năm 2015, khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển thực sự trở thành động lực phá triển kinh tế tài chính xã hội trên địa phận huyện cũng như trong tỉnh Đồng Nai, tôi kiến nghị với những cty hiệu suất cao một số trong những yếu tố sau này:

Những kiến nghị đảm bảo thực thi giải pháp nâng cao quản trị và vận hành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện:

    –     Đối với Tỉnh:

  Tăng cường phối phù thích hợp với huyện thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt: Thanh tra KH&CN, đặc biệt quan trọng chú trọng thanh tra đo lường chất lượng thành phầm & hàng hóa, sở hữu trí tuệ và bảo vệ an toàn và uy tín; Giải quyết kịp thời và đúng những đơn khiếu nại. Tăng cường công tác thao tác đo lường theo pháp quyền. Triển khai ISO hành chính công theo quyết định hành động 114 của Thủ tướng chính phủ nước nhà cho những cty. Đẩy mạnh thương hiệu cho những doanh nghiệp huyện. Xem thêm mở rộng ngành nghề mới, KHCN tạo Đk hổ trợ hoạt động và sinh hoạt giải trí này. Thường xuyên có những lớp đào tạo và giảng dạy cho những cán bộ huyên, xã có kiến thức và kỹ năng tiến bộ của thông tin khoa học. Cung cấp đường truyền băng thông rộng đến những xã chưa tồn tại dịch vụ ADSL. Có chủ trương thu hút để tuyển dụng cán bộ KHCN giỏi thao tác trong những cơ quản trị và vận hành Nhà nứơc về KH&CN tại huyện. Bố trí kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng và nhân rộng quy mô ứng dụng KHCN ở huyện.

–     Đối với huyện:

        Cần có chủ trương để tuyển dụng cán bộ KHCN giỏi thao tác ở huyện (để đủ số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ KHCN theo thông tư 05/2008/TTLT-BNV-BKHCN).       Phối phù thích hợp với những ban ngành, Sở KH&CN để được tư vấn và giúp sức trong công tác thao tác quản trị và vận hành KH&CN, thực thi tốt trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về KHCN địa phương.       Tăng cường góp vốn đầu tư và góp vốn đầu tư có hiệu suất cao trên cơ sở phong phú nguồn vốn cho KHCN địa phương.       Đề xuất lên Sở KHCN Đồng Nai, Hội đồng nhân dân và UBND Tỉnh tăng tương hỗ từ 50-50 lên 70-30 để thuận tiện và đơn thuần và giản dị thực thi riêng với việc tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư thực thi những đề tài, dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển có tính khả thi cao thuộc cấp huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]   Biên Bản Hội thảo xác lập trách nhiệm và giải pháp tương hỗ của những Sở, Ngành trên địa phận huyện Vĩnh Cửu, Biên Bản số 505/BB-SKHCN, ngày 16/04/2008.

[2]   Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 18/6/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụ.

[3]   Về việc thanh tra rà soát biên chế sử dụng tại phòng Công Thương huyện Vĩnh Cửu UBND Huyện Vĩnh Cửu, Số 121/PCT ngày 18/11/2008.  

[4]   ://dost-dongnai.gov/Resources/Journal/tabid/54/tsid/47/btid/2865/Default.aspx

[5]   ://.nld/20090111102727295P0C1014/cung-co-lai-lien-ket-4-nha.htm

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

* Sinh viên Lớp. 05QT3- Niên khóa 2005-2009 – Khoa Quản trị – Kinh tế quốc tế –Trường ĐH Lạc Hồng – Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai – ĐT: (84-61)3.951050, FAX: (84-61)3.952397

E-Mail:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện

Reply
9
0
Chia sẻ

4585

Review Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện Free.

Thảo Luận vướng mắc về Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển cấp huyện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quản #lý #nhà #nước #về #khoa #học #công #nghệ #cấp #huyện