Thủ Thuật Hướng dẫn Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân được Update vào lúc : 2022-11-24 05:52:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trên cơ sở thừa kế những ưu điểm của quy mô thể chế cộng hòa nói chung, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thể chế chính trị, kết phù thích hợp với thực tiễn của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây hình thành quy mô thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong số đó, toàn bộ nhân dân yêu nước Việt Nam là chủ thể quyền lực tối cao của nhà nước; nhà nước kiểu mới được xây dựng ở Việt Nam là nhà nước mang tính chất chất nhân dân, tính dân tộc bản địa thâm thúy, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc bản địa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa và xây dựng giang sơn.

Cùng với quy trình ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm ra quy mô thể chế chính trị phù phù thích hợp với thực tiễn của Việt Nam sau ngày giang sơn độc lập. Tư tưởng của Người về thể chế chính trị dân chủ cộng hòa dần được hình thành. Hội nghị Trung ương 8 (5/1941), dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, đã xác lập sau khi Việt Nam giành được độc lập sẽ lập ra Chính phủ dân chủ cộng hòa. Trong bản Hiến pháp năm 1946, tại chương I quy định về Chính thể đã viết: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa.

Hồ Chí Minh ngay từ rất sớm đã phản đối sự chuyên quyền, độc đoán trong phương pháp tổ chức triển khai quyền lực tối cao của thực dân Pháp. Đứng đầu Liên bang Đông Dương là một viên chức cao cấp người Pháp giữ chức vụ toàn quyền Đông Dương. Chức danh này do Tổng thống Pháp chỉ định. “Toàn quyền Đông Dương nắm toàn bộ những quyền lập pháp, lập quy, hành pháp, tư pháp ở Đông Dương”(1). Trong những tác phẩm tố cáo tội ác của thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Như ở toàn bộ những tỉnh, một tỉnh Bắc kỳ cũng luôn có thể có một vị công sứ Pháp… Ông ta là Chủ tịch tỉnh, đốc lý, chánh án, mõ tòa, nhà thầu. Ông kiêm toàn bộ mọi quyền hành: Tư pháp, thuế vụ, sinh mệnh và tài sản của người bản xứ, việc bầu cử những người dân cầm quyền bản xứ, quyền lợi của công chức… Ông ta biết bắt giữ, tống giam và phán quyết một cách độc đoán những người dân An Nam để thu thuế họ…”(2).

Khát khao về một nền độc lập của dân tộc bản địa cùng quy mô nhà nước đoạn tuyệt với việc chuyên quyền, độc đoán đã tồn tại trước đó ở Việt Nam là cơ sở quan trọng để Hồ Chí Minh hướng tới quy mô thể chế chính trị cộng hòa cho Việt Nam sau khi giang sơn độc lập. Bởi đó là thể chế xác lập chủ thể quyền lực tối cao thuộc về số đông.

Trải qua thuở nào gian dài tăng trưởng, những nước tư bản đã đạt được một số trong những thành tựu liên quan đến yếu tố tổ chức triển khai cỗ máy quyền lực tối cao nhà nước và yếu tố con người. Những giá trị tiến bộ của thể chế chính trị cộng hòa không thể phủ nhận. Đó là thể chế chính trị xác lập quyền lực tối cao nhà nước thuộc về số đông. Hầu hết hiến pháp của những vương quốc theo thể chế chính trị cộng hòa đều xác lập nguyên tắc bầu cử phổ thông, tức là chính sách bầu cử được mở rộng cho toàn bộ công dân.

Pháp và Mỹ là hai vương quốc tư bản đại diện thay mặt thay mặt cho hai quy mô thể chế chính trị Cộng hòa đại nghị và Cộng hòa tổng thống. Quyền con người đã được ghi trong Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hòa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Sự tuyên bố về những quyền con người, trong số đó có quyền chính trị trong cách mạng tư sản và trong xã hội tư bản chủ nghĩa không riêng gì có dừng ở phạm vi những tuyên ngôn, mà còn được quy định trong văn bản có hiệu lực hiện hành pháp lý tối cao, đó là hiến pháp. Nhân dân có quyền tham gia vào việc làm nhà nước, có quyền bầu ra nguyên thủ vương quốc, cùng những người dân đứng đầu những cty quyền lực tối cao nhà nước.

Tuy nhiên, nghiên cứu và phân tích kỹ Hiến pháp tư sản sẽ có được những quy định thể hiện sự dân chủ mang tính chất chất Đk. Hiến pháp năm 1791 của Pháp quy định chính sách bầu cử đã chia công dân thành hai loại tích cực và xấu đi theo giá trị tài sản mà người ta có. “Những người không còn tài năng sản, quần chúng lao động bị xem là công dân xấu đi. Quyền bầu cử chỉ dành riêng cho những công dân tích cực là những người dân từ 25 tuổi trở lên, không làm thuê cho ai, mang tên trong list vệ quốc quân và phải nộp một khoản thuế trực thu tối thiểu là ba ngày lương”(3). Những Đk do Hiến pháp quy định đã làm cho hàng triệu người lao động không còn quyền bầu cử. Vì vậy, cuộc bầu cử Quốc hội năm 1791, ở Pháp chỉ có 4 triệu 28 vạn người là công dân tích cực trên tổng số 26 triệu dân được tham gia(4).

Hay như C. Mac đã nhận được xét về những Nghị sĩ được bầu trong Hạ viện Anh vào thế kỷ XIX: “Hạ nghị viện trước kia, xét về trình độ trí tuệ chung ở dưới mức thông thường. Nghị viện này, một mặt hầu hết gồm những quý tộc tỉnh lẻ và con cháu của những đại địa chủ, mặt khác cũng gồm cả những chủ ngân hàng nhà nước, những giám đốc công ty đường tàu việt nam, những chủ xưởng bia và những kẻ khác mới phất lên, trong số này cũng luôn có thể có một số trong những nhà hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trị, luật gia, giáo sư… Nghị viện khóa này ở một mức độ phi lý còn to nhiều hơn so với Nghị viện khóa trước, chỉ tuyệt đối đại diện thay mặt thay mặt cho bọn đại sở hữu ruộng đất và cho ví tiền”(5).

Thậm chí, cả thời hạn sau này, trong quy định của nhiều nước tư bản vẫn vẫn đang còn Đk hạn chế dân chủ. “Hay ở Mỹ trước năm 1920, ở Pháp trước năm 1944, ở Italia trước năm 1945, ở Thụy Sĩ trước năm 1972, phụ nữ không được đi bầu cử. Ở Niu Di Lân lúc bấy giờ, một thành viên hoàn toàn có thể có nhiều phiếu bầu cử, tùy từng số tiền họ có: Dưới 1000 bảng Anh được một phiếu; từ 1000 đến 2000 bảng được 2 phiếu; trên 3000 bảng có 3 phiếu(6). Tại nước Mỹ, thời hạn sau này, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã định bãi bỏ điều luật mà Từ đó để được tham gia bầu cử người ta phải trải qua kiểm tra xem đã thoát nạn mù chữ hay chưa.

Như vậy, quyền lực tối cao nhà nước được xác lập trong thể chế cộng hòa ở những nước tư bản thuộc về số đông, nhưng số đông này sẽ không còn gồm có nhân dân lao động, những người dân thuộc giai cấp vô sản, mà là những người dân hữu sản.

Năm 1871, trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản tại Pháp, công xã Pari Ra đời. Tuy tồn tại không lâu, chỉ vỏn vẹn trong 72 ngày, nhưng đây sẽ là quy mô tổ chức triển khai nhà nước thứ nhất của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Nhân dân lao động tự xây dựng ra Hội đồng công xã Pari, là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cao nhất. Thành viên của Hội đồng gồm có những ủy viên do nhân dân lao động bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

Khi còn sống, C. Mac đã rất chú ý theo dõi và rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của công xã để phác họa quy mô nhà nước sẽ tiến hành xây dựng sau khi cách mạng vô sản thành công xuất sắc. Đến Lênin, ông đã xây dựng quy mô chính phủ nước nhà công – nông – binh, một nhà nước mà quyền lực tối cao thuộc về bộ phận giai cấp vô sản, những người dân lao động chiếm số đông trong xã hội sau cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917.

Các Xô viết được xây dựng theo nguyên tắc đại diện thay mặt thay mặt cho giai cấp công nhân, nông dân và binh lính. Tầng lớp tư sản, địa chủ không được tham gia vào việc làm nhà nước, hay nói cách khác bị tước những quyền chính trị như bầu cử, ứng cử.

Mô hình cơ quan ban ngành thường trực Xô viết được xây dựng trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thể chế chính trị, đồng thời vị trí căn cứ vào thực tiễn của nước Nga thời gian lúc đó. Tất cả quyền lực tối cao nhà nước triệu tập vào trong tay những Xô viết của giai cấp công nhân, nông dân và binh sĩ. Các Xô viết tối cao và Xô viết địa phương xây dựng ra những ủy ban chấp hành những cấp. Ủy ban Chấp hành những cấp là cơ quan thừa hành của Xô viết và phụ trách trước những Xô viết.

Như vậy, chủ thể quyền lực tối cao nhà nước trong thể chế cộng hòa Xô viết đó là công nhân, nông dân, binh lính, là những giai cấp, tầng lớp lao động bị tư bản bóc lột.

Năm 1920, khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa của Lênin, Hồ Chí Minh đã xác lập con phố cứu nước của Việt Nam phải đi theo con phố cách mạng vô sản. Mô hình nhà nước theo quan điểm lúc đầu của Hồ Chí Minh cũng là quy mô cộng hòa Xô viết. Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2/1930, đã xác lập sau khi đánh đuổi thực dân Pháp sẽ lập ra Chính phủ công – nông – binh ở Việt Nam.

Nhưng từ thực tiễn của Việt Nam, Người có sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong tư tưởng về quy mô nhà nước dành riêng cho Việt Nam. Cuộc cách mạng ở Nga và cách mạng Việt Nam rất khác nhau về tính chất chất, điểm lưu ý. Cách mạng Tháng Mười Nga mang tính chất chất chất của một cuộc nội chiến. Trong khi cách mạng Việt Nam vừa mang tính chất chất giai cấp, vừa mang tính chất chất dân tộc bản địa. Sự rất khác nhau này chi phối đến nhiều yếu tố trong cuộc cách mạng và chi phối đến việc rất khác nhau trong việc ý niệm đối tượng người dùng nào là lực lượng cách mạng, là chủ thể quyền lực tối cao nhà nước.

Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) đã chủ trương thay thế Chính phủ công – nông – binh bằng Chính phủ nhân dân. Hội nghị nêu rõ sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ xây dựng cơ quan ban ngành thường trực. “Chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng của một giai cấp nào mà của chung toàn thể dân tộc bản địa, chỉ trừ có bọn tay sai của đế quốc Pháp – Nhật và những bọn phản quốc, những bọn thù, không được giữ cơ quan ban ngành thường trực, còn ai là người dân sống trên dải đất Việt Nam thảy đều được một phần tham gia giữ cơ quan ban ngành thường trực, phải có một phần trách nhiệm giữ lấy và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực ấy”(7).

Ngay từ thời điểm năm 1930, khi soạn ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Nguyễn Ái Quốc xác lập lực lượng cách mạng là tất khắp cơ thể dân Việt Nam yêu nước trên nền tảng liên minh công nông. Nhưng chủ thể của cơ quan ban ngành thường trực chỉ là công nhân, nông dân và binh lính. Đến năm 1941, Hồ Chí Minh vẫn giữ quan điểm về lực lượng cách mạng Việt Nam, nhưng Người đã có bước tăng trưởng trong tư tưởng: Lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa sẽ đó đó là chủ thể quyền lực tối cao nhà nước sau ngày độc lập. Từ chỗ, ý niệm “nhân dân” là những lực lượng có sức mạnh to lớn số 1, đến chỗ ý niệm đó là lực lượng có quyền lực tối cao to lớn số 1 là bước tiến trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xác lập chủ thể quyền lực tối cao nhà nước.

Chủ thể quyền lực tối cao là toàn thể nhân dân trong nước, không phân biệt họ là bộ phận có tài năng sản hay là không còn tài năng sản. Khi họ đã đấu tranh vì độc lập dân tộc bản địa, khi họ đã nỗ lực, nỗ lực vì sự tăng trưởng chung của giang sơn thì họ hoàn toàn có quyền làm chủ giang sơn. Nhà nước phải bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, thao tác vì quyền lợi của nhân dân. Quan niệm nhân dân là những ai được thể hiện rất rõ ràng trong tác phẩm Thường thức chính trị (1953) của Hồ Chí Minh. Người viết: Nhân dân và quốc dân rất khác nhau. Nhân dân là bốn giai cấp công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân tộc bản địa và những thành phần yêu nước khác. Đó là nền tảng của quốc dân. Những bọn phản động chưa tới nỗi bị xử tử, vẫn là quốc dân. Nhưng chúng không được ở trong vị thế nhân dân, không được hưởng quyền lợi như nhân dân. Chúng không còn quyền tuyển cử, ứng cử; không còn quyền tổ chức triển khai tuyên truyền, v.v.. Song, chúng nên phải làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm, như phục tùng trật tự, tuân theo pháp lý của nhân dân. Đối với nhân dân, thì công cụ của nhà nước dân chủ mới – (Chính phủ, pháp lý, công an, quân đội…) – là để giữ gìn quyền lợi của nhân dân. Đối với bọn phản động thì những tổ chức triển khai ấy là để bắt buộc chúng phải làm tròn mọi trách nhiệm và trách nhiệm(8).

Quan điểm này giúp cách mạng Việt Nam lôi kéo được cao nhất sức mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật để giành độc lập. Chính phủ nhân dân được xây dựng, chủ thể quyền lực tối cao của nhà nước Việt Nam được mở rộng đến mức cao nhất: Đó là toàn thể nhân dân Việt Nam. Tiêu chí để xác lập ai là nhân dân Việt Nam đó là “tinh thần yêu nước”. Thời kỳ Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị, “tinh thần yêu nước” rất dễ dàng nhận ra, đó là những con người không phân biệt giai cấp, đảng phái có tinh thần chống thực dân Pháp, muốn đem lại độc lập dân tộc bản địa thực sự cho giang sơn Việt Nam. Bên cạnh đó, có những bộ phận là người Việt Nam nhưng tự loại mình thoát khỏi nhân dân, thoát khỏi dân tộc bản địa, đồng ý làm tay sai cho thực dân Pháp, đứng ngoài cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa.

Nhà nước Việt Nam Ra đời năm 1945 là nhà nước dân gia chủ dân thứ nhất ở khu vực Khu vực Đông Nam Á. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã tuyên bố với toàn thể nhân dân trong nước và trên toàn thế giới, Việt Nam là vương quốc độc lập, thể chế chính trị của Việt Nam là Dân chủ cộng hòa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể quyền lực tối cao trong nước là toàn thể nhân dân được thể chế hóa một cách mạnh mẽ và tự tin trong bản Hiến pháp thứ nhất năm 1946, đặc biệt quan trọng trong quy định về quyền bầu cử của công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam khi tới tuổi trưởng thành (18 tuổi trở lên) đều phải có quyền bầu cử. Không có bất kỳ Đk số lượng giới hạn nào, kể cả những trường hợp không biết đọc, biết viết. Tinh thần này tiếp tục được duy trì trong bản Hiến pháp 1959 và thừa kế trong những bản Hiến pháp sau này của Việt Nam.

Nhà nước kiểu mới được xây dựng ở Việt Nam là nhà nước mang “tính nhân dân”, “tính dân tộc bản địa”, gồm có không riêng gì có bộ phận giai cấp vô sản mà còn cả những người dân dân Việt Nam yêu nước, phấn đấu vì tiềm năng chung của dân tộc bản địa. Ở điểm này, Hồ Chí Minh đã tiếp tục tăng trưởng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin.

Học thuyết Mác – Lênin không phải là lời giải sẵn có cho mọi yếu tố của toàn bộ những cuộc cách mạng, trong số đó có cách mạng Việt Nam. Tất cả nhân dân yêu nước Việt Nam là chủ thể quyền lực tối cao trong nước. Đó là yếu tố cơ bản xác lập thể chế chính trị Việt Nam là thể chế chính trị dân chủ cộng hòa, hay hoàn toàn có thể gọi là thể chế chính trị cộng hòa dân gia chủ dân. Nó rất khác thể chế cộng hòa ở những nước tư bản, cũng rất khác thể chế cộng hòa Xô viết.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể quyền lực tối cao nhà nước, người ta thấy có sự phối hợp linh hoạt, sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn. Kế thừa những ưu điểm của những quy mô thể chế cộng hòa trên toàn thế giới, nhờ vào đặc trưng của lịch sử Việt Nam cùng tài năng, trí tuệ thành viên, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm riêng về chủ thể quyền lực tối cao nhà nước phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam, phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc bản địa Việt Nam. Sự sáng tạo này góp thêm phần làm phong phú thêm lý thuyết về nhiều chủng quy mô thể chế chính trị cộng hòa trên toàn thế giới.

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
Đại học Thương mại
Theo Tạp chí Lý luận chính trị
Khổng Việt Cường (st)

            Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2022

          (1) Đinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải (chủ biên): Nghiên cứu Việt Nam, một số trong những yếu tố lịch sử kinh tế tài chính – xã hội – văn hóa truyền thống, Nxb Thế giới, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1998, tr.70.

          (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tr.48.

          (3), (4) Văn phòng Quốc hội: Quá trình hình thành, tăng trưởng và vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp thay đổi, Kỷ yếu hội thảo chiến lược, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2001, tr.218, 219.

          (5) C.Mác, Ph. Ăngghen: Toàn tập, t.18, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1995, tr.669.

          (6) Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn: Thể chế chính trị, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2004, tr.99-100.

          (7) ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2001, tr.114.

          (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8 (1953-1954), Nxb Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.264.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân

Xây Đựng
Nhà

4545

Clip Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quan điểm của hồ chí minh về nhà nước của dân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quan #điểm #của #hồ #chí #minh #về #nhà #nước #của #dân