Kinh Nghiệm về Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là được Update vào lúc : 2022-06-24 11:14:52 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số y = x(( (3-x) )^2) tại điểm có hoành độ x = 2 là

Câu 55254 Nhận biết

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số $y = xleft( 3-x right)^2$ tại điểm có hoành độ $x = 2$ là

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm (Mleft( x_o;y_0 right)) là: (y = f’left( x_0 right)left( x – x_0 right) + y_0)

Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số — Xem rõ ràng

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = x^3) tại điểm hoành độ 0 là đường thẳng

A.

B.

C.

D.

Chọn C

Dùng định nghĩa ta tính được y'(-1) = -3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(-1; 1) là y = -3(x + 1) + 1.

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Reply
1
0
Chia sẻ

4619

Review Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x + 3 x − 1 tại điểm có hoành độ x = 0 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số #tại #điểm #có #hoành #độ #là