Kinh Nghiệm về Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 21:04:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

trang chủ/Blog/Biểu Mẫu/Phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả tu dưỡng thường xuyênBiểu Mẫu

Phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả tu dưỡng thường xuyên

Sau khi tham gia học xong lớp Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2022 2022, thầy cô sẽ phải viết bài thu hoạch, cũng như báo cáo kết quả học tập của tớ sau quy trình học tập, rèn luyện.

Nội dung chính

    Phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả tu dưỡng thường xuyênPhiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả BDTX giáo viên Tiểu họcPhiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả BDTX giáo viên THCSVideo liên quan

Thang điểm nhìn nhận cho những nội dung tối đa là 10 điểm, thành viên giáo viên phải tự nhìn nhận vào. Sau đó,tổ trình độ sẽ nhìn nhận, xếp loại kết quả tu dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm 2 mẫu phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả tu dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học, THCS trong nội dung bài viết dưới đây:

Related Articles

    Mẫu thông báo đơn phương chấm hết hợp đồng thuê nhàGiấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xeBài phát biểu chuyển giao học viên về sinh hoạt hè tại địa phương
    Bài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên Tiểu họcBài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên THCSBài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên THPT

Phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả BDTX giáo viên Tiểu học

PHÒNG GD- ĐT ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

NĂM HỌC 20. 20.

Họ và tên GV: . Ngày sinh: .

Trình độ trình độ: . Năm vào ngành: ..

Chức vụ: Tổ trình độ: .

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20. 20.:

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

TT

Tiêu chí nhìn nhận

Điểm tối đa

Tự nhìn nhận

Tổ trình độ nhìn nhận

1

Nội dung 1: Bồi dưỡng phục vụ nhu yếu thực thi trách nhiệm năm học theo cấp học

10

1.1

Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

1.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng BDTX vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục

5

2

Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực thi trách nhiệm tăng trưởng giáo dục địa phương theo năm học

10

2.1

Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

2.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục

5

3

Nội dung 3: Đáp ứng nhu yếu tăng trưởng nghề nghiệp liên tục của giáo viên

10

3.1

Module 7: Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện

10

3.1.1

Phần 1: Nhận thức về việc XD môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện.

5

3.1.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện năm học 20. 20.

5

3.2

Module 8: Thư viện trường học thân thiện

10

3.2.1

Phần 1: Mục tiêu của thư viện trường học thân thiện

5

3.2.2

Phần 2: Phương pháp tổ chức triển khai thư viện trường học thân thiện trong trường tiểu học.

5

3.3

Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

10

3.3.1

Phần 1: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

5

3.3.2

Phần 2: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học trong năm học 20. 20.

5

3.4

Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức triển khai HĐNGLL ở trường TH

10

3.4.1

Phần 1: Nhận thức về nội dung và hình thức tổ chức triển khai HĐNGLL ở trường TH

5

3.4.2

Phần 2: Việc vận dụng trong tổ chức triển khai những HĐNGLL ở trường TH năm học 20. 20.

5

Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)

10

Xếp loại:

., ngày tháng .. năm HIỆU TRƯỞNGTỔ TRƯỞNGGIÁO VIÊN

Phiếu nhìn nhận, xếp loại kết quả BDTX giáo viên THCS

PHÒNG GD&ĐT..
TRƯỜNG.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20.. 20

Họ và tên GV:….

Ngày sinh:..

Trình độ trình độ:

Năm vào ngành:..

Chức vụ: ….

Tổ trình độ: ..

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20.. 20:..

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

TTTTiêu chí nhìn nhậnĐiểm tối đaTự nhìn nhậnTổ trình độ nhìn nhận1Nội dung 1: Bồi dưỡng phục vụ nhu yếu thực thi trách nhiệm năm học theo cấp học1081.1Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX541.2.Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục542Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực thi trách nhiệm tăng trưởng giáo dục địa phương1082.1Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX542.2Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục543Nội dung 3: Đáp ứng nhu yếu tăng trưởng nghề nghiệp liên tục của GV108Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục tiêu, nội dung chương trình, tài liệu BDTX54Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục.543.1Môđun (THCS17): Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.1083.1.1Phần 1: Nhận thức việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.543.1.2Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng vào việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.543.2Môđun (THCS18): * Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực1083.2.1Phần 1: tìm kiếm những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực543.2.2Phần 2: Vận dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực543.3Môđun (THCS 24): * Kĩ thuật kiểm tra nhìn nhận trong dạy học1083.3.1Phần 1: Tìm kiếm kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: Xác định tiềm năng kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.543.3.2Phần 2 : Vận dụng kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra nhìn nhận nâng cao hiệu suất cao dạy học.543.4Mô đun (THCS 33): * Giải quyết trường hợp sư phạm trong công tác thao tác chủ nhiệm*Một số trường hợp thường gặp trong công tác thao tác chủ nhiệm ở trường THCS.1083.4.1Phần 1: Tìm kiếm một số trong những kĩ năng thiết yếu khi xử lý và xử lý trường hợp trong công tác thao tác chủ nhiệm ở trường THCS.543.4.2Phần 2: Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng vào phân tích và xử lý và xử lý một số trong những trường hợp điển hình trong công tác thao tác chủ nhiệm ở trường THCS54Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)108,0Xếp loại:Khá

.., ngày . tháng .. năm 20.

BAN GIÁM HIỆU

TỔ CHUYÊN MÔN

GIÁO VIÊN

TagsBồi dưỡng thường xuyên giáo viên

4275

Video Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phiếu nhìn nhận kết quả BDTX vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phiếu #đánh #giá #kết #quả #BDTX