Mẹo Hướng dẫn Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-22 18:20:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:

Phép lai nào sau này cho tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình, biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

Lời giải tìm hiểu thêm:

Hãy chọn vấn đáp đúng trước lúc xem đáp án và lời giải phía dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2022 môn SINH

Đáp án đúng: A

+ (AaBb times aabb to 1,,AaBb:1,,Aabb:1,,aabb to ) tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1, tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 

+ (AABB times AaBB to 1,,AABB:1,,AaBB to ) tỉ lệ kiểu gen: 1:1, tỉ lệ kiểu hình 100%.

+ (AaBb times AaBb to 1,,AABB:2,,AaBB:1,,aaBB:2,,AABb:4,,AaBb:2,,aaBb:,,1,,AAbb:2,,Aabb:1,,aabb); tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 

+ (AABb times AaBB to 1,,AABB:1,,AABb:1,,AaBB:1,,AaBb), tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1, tỉ lệ kiểu hình 100%.

Các vướng mắc tương tự

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Trong một phép lai giữa hai cây có kiểu hình rất khác nhau, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 : 2 : 1. Cho biết không xẩy ra đột biến và không xẩy ra hoán vị gen. Phép lai nào sau này phù phù thích hợp với kết quả trên?

êu phép lai thỏa mãn nhu cầu để đời con có tỉ lệ phân ly kiểu hình là một trong:1. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

A. 120

B. 72

C. 48

D. 96

Tính theo lí thuyết, phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1 là:

A. (2), (3), (4), (6).         

B. (1), (2), (3), (4).          

C. (1), (2), (4), (5).          

D. (2), (3), (5), (6).

Ở một loài động vật hoang dã, tính trạng màu lông do hai cặp gen (A, a; B, b) cùng quy định. Khi trong kiểu gen có đồng thời cả hai loại alen trội A và B cho lông nâu; khi trong kiểu gen chỉ có một loại alen trội (A hoặc B) hoặc không còn alen trội nào cho lông trắng. Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp. Biết rằng không xẩy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x aaBbDd, cho đời con có số con lông nâu, chân cao chiếm tỉ lệ   

A. 3,125%                 

B. 28,125%           

C. 42,1875%          

D. 9,375%

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai , thu được F1. Biết rằng không xẩy ra đột biết, khoảng chừng cách giữa gen A và gen B = 20cM; giữa gen D và gen E = 40cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng?

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổng hợp giao tử.

II. Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình.

III. Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5%.

IV. Ở F1, có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổng hợp giao tử.

III. Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 14,5%.

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổng hợp giao tử.

III. Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5%.

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: , thu được F1. Biết rằng không xẩy ra đột biết, khoảng chừng cách giữa gen A và gen B = 20cM; giữa gen D và gen E = 40cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổng hợp giao tử.

II. Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình. 

III. Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 14,5%.

IV. Ở F1, có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Biết rằng những cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST và link hoàn toàn. Phép lai nào sau này sẽ thu được đời con có tỷ suất kiểu gen và tỷ suất kiểu hình đều là một trong:2:1

A.  A b a B × A b a B

B.  A b a b × A b a B

C.  A B a b × A B a b

D.  A B a b × A b a B

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai  A B a b X D e X d E   x   a B a b X D e Y thu được F1. Biết rằng không xẩy ra đột biến, khoảng chừng cách giữa gen A và gen B là 30cM; giữa gen D và gen E là 20 cM. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng?

(1) Phép lai trên có 64 kiểu tổng hợp giao tử

(2) Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình.

(3) Ở F1 loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5%

(4) Ở F1 có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

://.youtube/watch?v=P5wOqhkO5_0

4105

Clip Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phép lai nào sau này cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 1 gen a trội hoàn toàn so với gen A vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phép #lai #nào #sau #đây #cho #đời #con #có #tỉ #lệ #kiểu #hình #gen #trội #hoàn #toàn #với #gen