Mẹo Hướng dẫn Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 06:14:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất?
“Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi”:
A. Khối lượng bằng nhau
Số phân tử bằng nhau
Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất
Cả 3 ý kiến trên

A

Khối lượng bằng nhau

B

Số phân tử bằng nhau

C

Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất

D Cả 3 ý kiến trên

Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất? “Hai chất chỉ hoàn toàn có thể tích bằng nhau khi”:

A. Khối lượng bằng nhau

B. Số phân tử bằng nhau

C. Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất

D. Cả 3 ý kiến trên

Hướng dẫn

Hai chất chỉ hoàn toàn có thể tích bằng nhau khi Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất?

       “Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi”:

      A. Khối lượng bằng nhau

A.   Số phân tử bằng nhau

B.   Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất

C.   Cả 3 ý kiến trên

Câu 19: Thể tích của 280g khí Nitơ ở đktc là:

A. 112 lít               B. 336 lít            C. 168 lít            D. 224 lít

Câu 20: Tìm dãy kết quả toàn bộ đúng về lượng chất( mol) của những khối lượng chất(gam sau: 4g C; 62g P; 11,5g Na; 42g Fe

A.   0,33mol C, 2mol P, 0,5mol Na, 0,75mol Fe

B.   0,33mol C, 2mol P, 0,196mol Na, 0,65mol Fe

C.   0,33mol C, 2mol P, 0,196mol Na, 0,75mol Fe

D.   0,33mol C, 3mol P, 0,196mol Na, 0,75mol Fe

Các vướng mắc tương tự

Kết luận nào đúng?

Nếu hai chất khí rất khác nhau mà hoàn toàn có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng có cùng số mol chất.

b) Chúng có cùng khối lượng.

c) Chúng có cùng số phân tử.

d) Không có kết luận được điều gì cả.

Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí X gồm: 0,1 mol CO2; 0,2 mol H2 và 0,7 mol O2 ở Đk tiêu chuẩn là:

A. 15,68 lít. B. 3,36 lít. C. 22,4 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: Lượng chất có chứa N (6.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất này được gọi là:

A. mol. B. khối lượng mol. C. thể tích mol D. tỉ khối.

Câu 7: Cho sơ đồ phản ưng: Fe2O3 + HCl 4 FeCl3 + H2O. Để hòa tan hoàn toàn 8 gam sắt (III) oxit Fe2O3 cần dùng bao nhiêu gam axit clohiđric.

A. 3,65 g. B. 4,475. C. 10,65. D. 10,95.

Câu 8: Nguyên tử khối của cacbon bằng 3/4 nguyên tử khối của oxi. Biết nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC, suy ra nguyên tử khối của oxi là

A. 12 đvC. B. 14 đvC. C. 16 đvC. D. 32 đvC.

Câu 9: Trong 1 mol nước chứa số nguyên tử H là

A. 6.1023. B. 12.1023. C. 18.1023. D. 24.1023.

Câu 10: Trong 1,8 mol CH4 có toàn bộ bao nhiêu phân tử CH4?

A. 6.1023 . B. 1,08.10-23 . C. 1,08.1023 D. 1,08.1024.

Câu 11: Khối lượng mol của hợp chất Ca(H2PO4)2 là:

A. 234 g/mol. B. 170 g.mol. C. 137 g.mol. D. 88 g/mol

Câu 12: Một hợp chất có chứa 50% S còn sót lại là O. Tỉ lệ số mol nguyên tử tối giản nhất của S và O là:

A. 1:1 B. 2:1. C. 1:2. D. 2:

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần những nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g có thành phần những nguyên tố 60,68% Cl và còn sót lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g, thành phần 43,4% Na 11,3% C và 45,3% O.

Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất? “Hai chất chỉ hoàn toàn có thể tích bằng nhau khi”:

A.

B.

C.

Số mol bằng nhau trong cùng Đk về nhiệt độ và áp suất

D.

1 mol nước (H2O) chứa số phân tử là:

Trong 1 mol CO2  có bao nhiêu phân tử?

Thể tích 1 mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở

Ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất, 1 mol N2 và 1 mol CO2 có cùng

Câu nào diễn tả đúng nhất?

Thể tích mol chất khí tùy từng:

1,5 mol nguyên tử nhôm có chứa … Al?

Khối lượng của một mol nguyên tử Ag là

0,5 mol khí CO2 đo ở Đk tiêu chuẩn (đktc) hoàn toàn có thể tích là

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để sở hữu một,5.1023 phân tử CO2?

Số nguyên tử sắt có trong 280 gam sắt là:

Số phân tử H2O có trong một giọt nước (0,05 gam) là:

Số Avogadro có mức giá trị bằng:

Số mol nguyên tử tương ứng với 10,0 gam sắt kẽm kim loại Ca là

Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H₂(đo ở đktc)?

4305

Clip Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phát biểu nào sau này đúng và khá đầy đủ nhất Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #đúng #và #đầy #đủ #nhất #Hai #chất #chỉ #có #tính #bằng #nhau #khi