Kinh Nghiệm về Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 được Update vào lúc : 2022-02-14 21:12:56 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng : Phân số có dạng (dfracab) với (a,b in Z,b ne 0.,a) là tử, (b) là mẫu của phân số.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 1
    Câu 2
    Câu 3

Câu 1

Trong những phương pháp viết sau, cách viết nào cho ta phân số ?

(A) (dfrac – 5,713,1;) (B) (dfrac – 80;)

(C) (dfrac71;) (D) (dfrac60)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng : Phân số có dạng (dfracab) với (a,b in Z,b ne 0.,a) là tử, (b) là mẫu của phân số.

Lời giải rõ ràng:

(A) Không phải là phân số vì ( – 5,7;13,1 notin Z.)

(B) Không phải là phân số vì có mẫu số bằng (0.)

(C) Là phân số vì thỏa mãn nhu cầu những Đk : (7;1 in Z;1 ne 0.)

(D) Không phải là phân số vì có mẫu số bằng (0.)

Chọn C.

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

(A) Phân số năm phần chín được viết là

(B) Phân số âm hai mươi bảy phần mười sáu được viết là

(C) Phân số âm bốn phần ba được viết là

(D) Số nguyên n hoàn toàn có thể viết dưới dạng phân số là

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng :

– Phân số có dạng (dfracab) với (a,b in Z,b ne 0.,a) là tử, (b) là mẫu của phân số.

– Số nguyên (a) hoàn toàn có thể viết là (dfraca1.)

Lời giải rõ ràng:

(A) Phân số năm phần chín được viết là (dfrac59.)

(B) Phân số âm hai mươi bảy phần mười sáu được viết là (dfrac – 2716.)

(C) Phân số âm bốn phần ba được viết là (dfrac – 43) .

(D) Số nguyên n hoàn toàn có thể viết dưới dạng phân số là (dfracn1.)

Câu 3

Số nguyên (x) mà (dfrac – 357 < x < dfrac – 186) là :

(A) ( – 4;) (B) ( – 5;)

(C) ( – 2;) (D) ( – 200.)

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Phương pháp giải:

– Lấy tử số chia cho mẫu số.

– So sánh rồi tìm giá trị thích hợp của (x.)

Lời giải rõ ràng:

Ta có : (dfrac – 357 = – 5;,dfrac – 186 = – 3) nên :

[dfrac – 357 < x < dfrac – 186 \ – 5 < x < – 3]

Số nguyên thỏa mãn nhu cầu biểu thức trên là ( – 4.)

Vậy (x = – 4)

Chọn A.

://.youtube/watch?v=fnqtyf-YG_4

Reply
5
0
Chia sẻ

4610

Review Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phần vướng mắc bài 1 trang 5 vở bài tập toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phần #câu #hỏi #bài #trang #vở #bài #tập #toán #tập