Mẹo Hướng dẫn Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý được Update vào lúc : 2022-04-29 04:08:53 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1: Dân tộc được hiểu theo nghĩa:

Một dân tộc bản địa ít người 

Một dân tộc bản địa thiểu số

Một bộ phận dân cư của một vương quốc

Một hiệp hội có chung lãnh thổ

Câu 2: Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa được hiểu là:

Là những dân tộc bản địa được nhà nước và pháp lý tôn trọng và bảo vệ

Là những dân tộc bản địa được nhà nước và pháp lý tôn trọng, bảo vệ và tạo Đk tăng trưởng

Là những dân tộc bản địa được nhà nước bảo vệ quyền bình đẳng

Là những dân tộc bản địa thiểu số được tạo Đk tăng trưởng

Câu 3: Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa gồm có:

Bình đẳng về kinh tế tài chính, chính trị

Bình đẳng về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục

Bình đẳng về kinh tế tài chính, chính trị, giáo dục

Bình đẳng về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống-giáo dục

Câu 4: Thực hiện bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa là cơ sở của……………Một trong những dân dộc và……………..toàn dân tộc bản địa:

Đoàn kết/đại đoàn kết 

Đoàn kết/phát huy sức mạnh

Bình đẳng/đoàn kết 

Đại đoàn kết/ phát huy sức mạnh.

Câu 5: Trong nghành kinh tế tài chính, quyền bình đẳng của những  dân tộc bản địa được hiểu là:

Nhà nước phải bảo vệ để công dân của toàn bộ những dân tộc bản địa đều phải có mức sống như nhau

Đảng và Nhà nước có chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính bình đẳng, không còn sự phân biệt giữa dân tộc bản địa thiểu số và dân tộc bản địa hầu hết

Mỗi dân tộc bản địa đều phải tự tăng trưởng theo kĩ năng của tớ

Nhà nước phải bảo vệ để không còn sự chên lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính Một trong những vùng miền, Một trong những dân tộc bản địa

Câu 6: Trong nghành chính trị, quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa được thể hiện ở:

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Xây dựng quy ước, hương ước của thôn, bản

Quyền được giữ gìn những phong tục, tập quán của địa phương

Quyền được giữ gìn truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa

Câu 7: Trong nghành  giáo dục, quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa được thể hiện:

Người dân tộc bản địa Kinh được quan tâm tăng trưởng về mọi mặt

Công dân thuộc những dân tộc bản địa rất khác nhau ở Việt Nam đều được nhà nước tạo mọi Đk để được bình đẳng về thời cơ học tập

Người ở thành phố và thị xã được quan tâm hơn

Truyền thống, phong tục của dân tộc bản địa thiểu số nên phải vô hiệu

Câu 8: Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo được hiểu là:

Các tôn giáo đều hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí theo ý muốn của tớ

Các tôn giáo đều phải có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ pháp lý

Các tôn giáo được nhà nước đối xử rất khác nhau tùy từng quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí và ảnh hưởng của tớ

Nhà nước phải phục vụ yêu cầu của những tôn giáo

Câu 9: Ở Việt Nam tôn giáo sẽ là Quốc giáo?

Đạo Phật

Đạo Thiên Chúa

Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa

Không có tôn giáo nào

Câu 10: Bình đẳng Một trong những tôn giáo là cơ sở của khối………toàn dân tộc bản địa, tạo thành………..tổng hợp của dân tộc bản địa trong công cuộc xây dựng giang sơn.

Đoàn kết/đại đoàn kết                           

Đoàn kết/ sức mạnh

Đoàn kết/bộ phận

Đại đoàn kết/ sức mạnh

Câu 11: Khẩu hiệu nào sau này phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo riêng với đạo pháp và giang sơn?

Kính chúa yêu nước

Buôn thần bán thánh

Tốt đời đẹp đạo

Đạo pháp dân tộc bản địa

Câu 12: Việt Nam là vương quốc có:

Có một tôn giáo hoạt động và sinh hoạt giải trí

Đa tôn giáo

Không có tôn giáo nào hoạt động và sinh hoạt giải trí

Chỉ có Đạo Phật và Thiên Chúa giáo

Câu 13: Các dân tộc bản địa sống trên lãnh thổ Việt Nam đều phải có đại biểu của tớ trong khối mạng lưới hệ thống những cty nhà nước là biểu lộ bình đẳng về:

Bình đẳng về chính trị 

Bình đẳng trước pháp lý

Bình đẳng về văn hóa truyền thống

Bình đẳng về giáo dục

Câu 14: Các dân tộc bản địa đều phải có quyền dùng tiếng nói, chữ việt của tớ cùng tiếng phổ thông là biểu lộ bình đẳng về:

Bình đẳng về chính trị

Bình đẳng về kinh tế tài chính

Bình đẳng về văn hóa truyền thống

Bình đẳng về giáo dục

Câu 16: Quyền tham gia quản trị và vận hành nhà nước và xã hội của những dân tộc bản địa được thực thi thông qua những hình thức nào?

Thông qua đại biểu của dân tộc bản địa mình

Trực tiếp phản ánh ý kiến, nguyện vọng của tớ đến cơ quan ban ngành thường trực cơ sở và thông qua đại biểu của dân tộc bản địa mình

Thông qua hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp

Thông qua những phương tiện đi lại thông tin đại chúng.

Câu 16: Nhà nước quan tâm góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính riêng với vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số là biểu lộ bình đẳng về:

Bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính                                   

Bình đẳng về lao động, việc làm

Bình đẳng về kinh tế tài chính

Bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về kinh tế tài chính-xã hội

Câu 17: Nội dung nào sau này thể hiện quyền bình đẳng  Một trong những dân tộc bản địa về giáo dục?

Xây dựng một xã hội học tập.

Mở mang khối mạng lưới hệ thống trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục.

Miễn học phí và chính sách học cử tuyển ĐH riêng với học viên người dân tộc bản địa thiểu số.

Cấp học bổng riêng với những học viên, sinh viên giỏi.

Câu 18: Nguyên tắc quan trọng số 1 trong hợp tác giao lưu Một trong những dân tộc bản địa:

Các bên cùng có lợi

Bình đẳng

Đoàn kết Một trong những dân tộc bản địa

Tôn trọng quyền lợi của những dân tộc bản địa thiểu số

Câu 19: Các tôn giáo ở Việt Nam phải hoạt động và sinh hoạt giải trí trên cơ sở nào?

Trên tinh thần tôn trọng pháp lý

Trên tinh thần tôn trọng giáo luật, giáo lý

Trên tinh thần tôn trọng pháp lý, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa

Tôn trọng tổ chức triển khai và giáo luật tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

Câu 20: Tôn giáo nào Ra đời tại Việt Nam?

Đạo Phật

Đạo Thiên Chúa

Đạo Cao Đài

Đạo Cao Đài và Hòa Hảo

Câu 21: Các cơ sở tôn giáo ở Việt Nam đều được nhà nước và pháp lý:

Bảo hộ; nghiêm cấm việc xâm phạm

Bảo vệ ngặt nghèo

Nghiêm cấm không cho mọi người tới gần

Có chính sách bảo vệ riêng

Câu 22: Thực hiện quyền trách nhiệm và trách nhiệm của công dân và ý thức chấp hành pháp lý, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau là trách nhiệm của:

Công dân có tôn giáo và không còn tôn giáo           

Là trách nhiệm và trách nhiệm của công dân có tôn giáo

Công dân của những tôn giáo lớn

Các chức sắc tôn giáo

Câu 23: Thái độ đúng riêng với tín ngưỡng và tôn giáo là:

Không quan tâm tới họ

Học hỏi giáo lý của những tôn giáo

Đoàn kêt tôn giáo và học những điều hay của những tôn giáo bạn

Truyền bá tôn giáo và thực hành thực tiễn giáo luật tôn giáo

Câu 24: Điểm rất khác nhau cơ bản nhất giữa tôn giáo và tín ngưỡng:

Tôn giáo có tổ chức triển khai, giáo lý, giáo luật

Thể hiện niềm tin tuyệt đối vào thần thánh, chúa trời

Có khối mạng lưới hệ thống chức sắc tôn giáo phần đông

Có khối mạng lưới hệ thống cơ sở tôn giáo khang trang

Câu 25: Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV năm 2022, với tâm ý những đại biểu dân tộc bản địa thiểu số thì không được tham gia vào Quốc hội, chỉ tham gia Hội đồng nhân nhân những cấp nên M đã gạch hết những đại biểu là người dân tộc bản địa thiểu số. Theo em, hành vi của M đã:

Vi phạm quyền tự do Một trong những dân tộc bản địa

Thiếu hiểu biết về pháp lý

Kỳ thị dân tộc bản địa

Vi phạm quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa

Câu 26: Tỷ lệ đại biểu người dân tộc bản địa thiểu số trong Quốc hội khóa XIV là bao nhiêu Phần Trăm?

Câu 27: Nhà nước đảm bảo tỷ suất thích hợp người dân tộc bản địa thiểu số trong cơ quan quyền lực tối cao nhà nước ở TW và địa phương nhằm mục đích:

Tạo Đk những để dân tộc bản địa tăng trưởng về kinh tế tài chính – xã hội

Tạo ra sự bình đẳng về chính trị Một trong những dân tộc bản địa

Tạo ra sự đoàn kết Một trong những vùng miền

Giảm bớt khoảng chừng cách giàu nghèo Một trong những dân tộc bản địa.

Câu 28: Trong suốt quy trình cách mạng của việt nam, Đảng ta luôn coi yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo và công tác thao tác dân tộc bản địa, tôn giáo là:

Vấn đề quan trọng, cần xử lý và xử lý kịp thời

Vấn đề kế hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng

Vấn đề kế hoạch cần xử lý và xử lý từ từ

Vấn đề đặc biệt quan trọng quan trọng, cần xử lý và xử lý dứt điểm

Câu 29: Anh T và chị M yêu nhau. Hai người quyết định hành động kết hôn, nhưng bố chị M khước từ vì hai người khác tôn giáo. Trong trường hợp này, bố chị M đã vi phạm:

Quyền tự do kết hôn

Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo

Quyền tự do của công dân

Quyền tự do kết hôn, quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo

Câu 30: Hoạt động tôn giáo nào sau này của tín đồ tôn giáo vi phạm pháp lý?

Thực hiện lễ nghi trong những cơ sở tôn giáo

Thi hành giáo luật của tôn giáo

Tham gia vào khối mạng lưới hệ thống chức sắc tôn giáo           

Truyền bá tôn giáo tại trường học

Câu 31: Tuyên bố nào sau này của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về yếu tố tôn giáo ngay sau ngày độc lập?

Tự do tín ngưỡng                                     

Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết

Bình đẳng tôn giáo

Đoàn kết lương giáo

Câu 32: Để tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, miền núi, năm 1998, Chính phủ đã thông qua chương trình nào?

Chương trình 134

Chương trình 135

Chương trình 136

Chương trình 30A

Câu 33: Hành vi nào sau này bị xem là hành vi tẩy chay, chia rẽ dân tộc bản địa:

Không sử dụng ngôn từ của người dân tộc bản địa thiểu số

Người dân tộc bản địa thiểu số nhận nhiều chủ trương ưu đãi của nhà nước

Có trường dân tộc bản địa nội trú dành riêng cho học viên dân tộc bản địa.

Không chơi với bạn là người dân tộc bản địa thiểu số trong lớp học.

Câu 34: Hiện nay, trên đất việt nam, nghành nào cần quan tâm góp vốn đầu tư nhiều nhất cho vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số?

Lĩnh vực văn hóa truyền thống 

Lĩnh vực chính trị

Lĩnh vực kinh tế tài chính – xã hội

Lĩnh vực văn hóa truyền thống, giáo dục

Câu 35: Vấn đề nào ở việt nam lúc bấy giờ bị những thế lực thù địch tận dụng triệt để để chống phá Đảng, nhà nước, gây mất trật tự bảo mật thông tin an ninh vương quốc?

Vấn đề nhân quyền

Vấn đề dân tộc bản địa tôn giáo

Vấn đề tôn giáo

Vấn đề tự do ngôn luận

Câu 36: Em có nhận xét gì về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở việt nam lúc bấy giờ?

Đang “thay da đổi thịt” từng ngày

Đang tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin ở toàn bộ những vùng

Đang tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin ở toàn bộ những vùng

Vẫn đang trong tình trạng trở ngại vất vả, chậm tăng trưởng, việc vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế

Câu 37: Theo em, yếu tố nào sau này là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của giang sơn?

Tích cực hội nhập kinh tế tài chính toàn thế giới

Đảm bảo tốt những quyền tự do tăng trưởng kinh tế tài chính, quyền tự do marketing thương mại của công dân

Thực hiện tốt chủ trương bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa

Thực hiện tốt chủ trương lao động, việc làm.

Câu 38: Tại trường trung học phổ thông A có thật nhiều học viên người dân tộc bản địa thiểu số theo học. Trong những buổi màn biểu diễn văn nghệ của nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích những em hát và múa những tiết mục về dân tộc bản địa mình. Việc làm của Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích:

Tạo ra sự phong phú trong những buổi màn biểu diễn văn nghệ của nhà trường

Phát hiện năng khiếu sở trường của học viên người dân tộc bản địa

Bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa

Duy trì và phát huy văn hóa truyền thống những dân tộc bản địa, tạo ra sự bình đẳng về văn hóa truyền thống Một trong những dân tộc bản địa

Câu 39:  Biết bạn H là người theo đạo Thiên chúa nên T thường trêu chọc bạn H, T còn đi nói với những bạn trong lớp đừng chơi thân với H vì H theo đạo. Nếu là bạn của T em sẽ ứng xử ra làm sao?

Hùa theo bạn T, trêu chọc bạn H

Không quan tâm, vì không phải việc của tớ

Giải thích cho T hiểu, bạn ấy đã vi phạm quyền bình đẳng về tín ngưỡng, tôn giáo

Báo với Ban giám hiệu nhà trường để kỷ luật T.

Câu 40: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thái độ mà những cán bộ làm công tác thao tác tôn giáo hay phạm phải đó là:

Đố kỵ, hẹp hòi

Định kiến, phân biệt riêng với những người dân có đạo

Định kiến, hẹp hòi riêng với đồng bào có đạo

Không quan tâm riêng với đồng bào có đạo

Đáp án trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5

1C

2B

3D

4A

5B

6A

7B

8B

9D

10D

11B

12B

13C

14C

15C

16A

17C

18B

19C

20D

21A

22A

23C

24A

25B

26B

27B

28B

29D

30D

31B

32B

33D

34C

35C

36D

37C

38D

39C

40C

Reply
9
0
Chia sẻ

4296

Review Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng Một trong những tôn giáo trước pháp lý vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nội #dung #nào #dưới #đây #thể #hiện #bình #đẳng #giữa #những #tôn #giáo #trước #pháp #luật