CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA