Kinh Nghiệm về Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là được Update vào lúc : 2022-07-08 12:03:34 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

JavaScript isn’t enabled in your browser, so this file can’t be opened. Enable and reload.

Nội dung chính

    Quy định về Đk kinh doanh1. Khái niệm về Đk kinh doanh2. Quy định chung của pháp lý về ngành nghề marketing thương mại có điều kiện3. Điều kiện để được marketing thương mại những ngành nghề marketing thương mại có Đk.3.1 Điều kiện về giấy phép kinh doanh3.2 Giấy ghi nhận đủ Đk kinh doanh3.3 Điều kiện về chứng từ hành nghề 3.4 Điều kiện riêng với vốn pháp định4. Danh mục ngành nghề kinh doanhVideo liên quan

Quy định về Đk marketing thương mại

    1. Khái niệm về Đk kinh doanh2. Quy định chung của pháp lý về ngành nghề marketing thương mại có điều kiện3. Điều kiện để được marketing thương mại những ngành nghề marketing thương mại có Đk.3.1 Điều kiện về giấy phép kinh doanh3.2 Giấy ghi nhận đủ Đk kinh doanh3.3 Điều kiện về chứng từ hành nghề3.4 Điều kiện riêng với vốn pháp định4. Danh mục ngành nghề marketing thương mại

1. Khái niệm về Đk marketing thương mại

Điều kiện marketing thương mại là yếu tố kiện mà pháp lý quy định chủ thể marketing thương mại phải có khi marketing thương mại trong một số trong những ngành nghề nhất định. Điều kiện marketing thương mại được thể hiện dưới hai hình thức:

1) Giấy phép marketing thương mại (hoàn toàn có thể mang nhiều tên rất khác nhau như giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại, giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ví dụ: muốn marketing thương mại khí hóa lỏng, marketing thương mại thuốc lá, marketing thương mại xăng dầu… chủ thể marketing thương mại chỉ được marketing thương mại những ngành nghề này khi được Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc TW cấp giấy phép marketing thương mại; hoặc muốn marketing thương mại tín dụng thanh toán (xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán) phải được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí. Giấy phép marketing thương mại chỉ có thời hạn nhất định;

2) Các Đk quy định về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ và quy định về những yêu cầu khác riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (gọi tắt là yếu tố kiện marketing thương mại không cần giấy phép).

Cơ quan có thẩm quyền quy định ngành nghề marketing thương mại có điểu kiện là Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Các văn bản quy phạm pháp lý do những bộ, ngành hoặc những cấp cơ quan ban ngành thường trực địa phương phát hành mà không vị trí căn cứ vào luật, pháp lệnh, nghị định quy định về ngành nghề marketing thương mại có Đk và Đk marketing thương mại những ngành nghề đó thì đều không còn hiệu lực hiện hành thi hành. Đối với ngành nghề marketing thương mại có Đk thì chủ thể marketing thương mại được quyền marketing thương mại ngành nghề đó Tính từ lúc ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép marketing thương mại hoặc có đủ Đk marketing thương mại theo quy định.

2. Quy định chung của pháp lý về ngành nghề marketing thương mại có Đk

Ngành nghề marketing thương mại có Đk là ngành nghề mà việc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư marketing thương mại trong ngành, nghề đó phải phục vụ những Đk theo quy định của pháp lý. Danh mục những ngành nghề marketing thương mại có Đk được quy định rõ ràng tại Phụ lục số IV Luật Đầu tư năm 2022. Điều kiện marketing thương mại riêng với ngành nghề quy định nêu trên được quy định tại những luật, pháp lệnh, nghị định. Và còn được quy định trong những Điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên (tham gia). Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, cơ quan, ổ chức, thành viên khác không được phát hành quy định về Đk góp vốn đầu tư marketing thương mại. Ngành, nghề marketing thương mại có Đk và Đk góp vốn đầu tư marketing thương mại riêng với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin Đk doanh nghiệp vương quốc. Chính phủ quy định rõ ràng việc công bố và trấn áp Đk marketing thương mại.

3. Điều kiện để được marketing thương mại những ngành nghề marketing thương mại có Đk.

3.1 Điều kiện về giấy phép marketing thương mại

Giấy phép marketing thương mại được hiểu là loại sách vở do cơ quan nhà nước có thẩm qyền cấp phép cho những doanh nghiệp, chủ thể marketing thương mại tiến hành một hoặc một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong một số trong những nghành. Giấy phép marketing thương mại là loại sách vở có tính chất thông hành mà có nó thì những thành viên, những tổ chức triển khai marketing thương mại được hoạt động và sinh hoạt giải trí một cách hợp pháp. Doanh nghiệp buộc phải có những giấy phép này khi hoạt động và sinh hoạt giải trí những nghành thuộc “Danh mục ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk” theo quy định của Luật Đầu tư. Giấy phép marketing thương mại còn được sử dụng như một hình thức hạn chế marketing thương mại riêng với những ngành, nghề, nghành nhất định.

3.2 Giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại

Giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại là những Đk liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể marketing thương mại đã phục vụ được những Đk đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽcấp cho họ Giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại. Sau khi được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại, chủ thể marketing thương mại mới được phép marketing thương mại trong ngành nghề, nghành đó. Những loại giấy ghi nhận phổ cập lúc bấy giờ có hể kể tới như giấy ghi nhận cơ sở đủ Đk bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, giấy ghi nhận đủ Đk phòng cháy chữa cháy, bảo mật thông tin an ninh trật tự,…

3.3 Điều kiện về chứng từ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho thành viên có đủ trình độ trình độ và kinh nghiệm tay nghề về mộ ngành nghề nhất định. Đối với những ngành, nghề có Đk này, doanh nghiệp phải có người hoạt động và sinh hoạt giải trí trong ngành nghề đó có chứng từ hành nghề. Tùy vào từng ngành nghề, nghành rất khác nhau được quy định trong pháp lý chuyên ngành mà yêu cầu số lượng thành viên có giấy ghi nhận hành nghề và vị trí của người dân có giấy ghi nhận hành nghề trong doanh nghiệp cũng rất khác nhau.

Ví dụ như: Đối với doanh nghiệp marketing thương mại ngành, nghề mà pháp lý không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở marketing thương mại phải có chứng từ hành nghề. Ít nhất một cán bộ trình độ heo quy định của pháp chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng từ hành nghề.

Hoặc những yêu cầu riêng với giám đốc và người khác phải có chứng từ hành nghề: Giám đốc của doanh nghệp và tối thiểu một cán bộ trình độ theo quy định của pháp lý chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng từ hành nghề.

3.4 Điều kiện riêng với vốn pháp định

Yêu cầu về vốn pháp định thường được nêu lên riêng với những ngành, nghành yên cầu trách nhiệm tài sản cao của doanh nghiệp hoặc những ngành, nghề có yêu cầu cơ sở vật chất lớn.

Mục đích của yêu cầu về mức vốn tối thiểu này nhằm mục đích xác lập khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong ngành, nghành đó của doanh nghiệp. Và góp thêm phần bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những chủ thể có thanh toán giao dịch thanh toán với doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Luật marketing thương mại bất động sản quy định doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ VNĐ. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 20 tỷ VNĐ mới được hoạt động và sinh hoạt giải trí nghành này.

4. Danh mục ngành nghề marketing thương mại

Danh mục ngành nghề marketing thương mại có Đk được quy định tại phụ lục số IV Luật góp vốn đầu tư năm 2022.

Phụ lục IV

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

STT

NGÀNH, NGHỀ

1

Sản xuất con dấu

2

Kinh doanh công cụ tương hỗ (gồm có cả sửa chữa thay thế)

3

Kinh doanh nhiều chủng loại pháo, trừ pháo nổ

4

Kinh doanh thiết bị, ứng dụng ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, xác định

5

Kinh doanh súng bắn sơn

6

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện đi lại chuyên dùng quân sự chiến lược, công an; linh phụ kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ tiên tiến và phát triển chuyên dùng sản xuất chúng

7

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

8

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

10

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

11

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

12

Hành nghề luật sư

13

Hành nghề công chứng

14

Hành nghề giám định tư pháp trong những nghành tài chính, ngân hàng nhà nước, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

15

Hành nghề đấu giá tài sản

16

Hành nghề thừa phát lại

17

Hành nghề quản trị và vận hành, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý và xử lý phá sản

18

Kinh doanh dịch vụ kế toán

19

Kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán

20

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

21

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

22

Kinh doanh hàng miễn thuế

23

Kinh doanh kho ngoại quan, khu vực thu gom hàng lẻ

24

Kinh doanh khu vực làm thủ tục hải quan, triệu tập, kiểm tra, giám sát hải quan

25

Kinh doanh sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

26

Kinh doanh dịch vụ Đk, lưu ký, bù trừ và thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Việt Nam, tổ chức triển khai thị trường thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán niêm yết và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác

27

Kinh doanh bảo hiểm

28

Kinh doanh tái bảo hiểm

29

Môi giới bảo hiểm, hoạt động và sinh hoạt giải trí phụ trợ bảo hiểm

30

Đại lý bảo hiểm

31

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

32

Kinh doanh xổ số kiến thiết

33

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành riêng cho những người dân quốc tế

34

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tin tưởng

35

Kinh doanh ca-si-nô (casino)

36

Kinh doanh đặt cược

37

Kinh doanh dịch vụ quản trị và vận hành quỹ hưu trí tự nguyện

38

Kinh doanh xăng dầu

39

Kinh doanh khí

40

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

41

Kinh doanh vật tư nổ công nghiệp (gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu hủy)

42

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

43

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật tư nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

44

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

45

Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm tăng trưởng, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

46

Kinh doanh rượu

47

Kinh doanh thành phầm thuốc lá, nguyên vật tư thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

48

Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành quản trị và vận hành chuyên ngành của Bộ Công Thương

49

Hoạt động Sở Giao dịch thành phầm & hàng hóa

50

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán sỉ, bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực

51

Xuất khẩu gạo

52

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất thành phầm & hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

53

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm ướp đông

54

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất thành phầm & hàng hóa thuộc Danh mục thành phầm & hàng hóa Like New 99%

55

Kinh doanh tài nguyên

56

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

57

Hoạt động mua và bán thành phầm & hàng hóa và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt liên quan trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán thành phầm & hàng hóa của nhà phục vụ dịch vụ quốc tế tại Việt Nam

58

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

59

Hoạt động thương mại điện tử

60

Hoạt động dầu khí

61

Kiểm toán nguồn tích điện

62

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

63

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

64

Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận kỹ năng nghề

65

Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động

66

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín lao động, vệ sinh lao động

67

Kinh doanh dịch vụ việc làm

68

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế

69

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ con

70

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

71

Kinh doanh vận tải lối đi bộ lối đi bộ

72

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe xe hơi

73

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe xe hơi

74

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

75

Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy lái xe xe hơi

76

Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy thẩm tra viên bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ

77

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

78

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ

79

Kinh doanh vận tải lối đi bộ hằng hải

80

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa thay thế, phục hồi phương tiện đi lại thủy trong nước

81

Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy thuyền viên và người lái phương tiện đi lại thủy trong nước

82

Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức triển khai tuyển dụng, phục vụ thuyền viên hàng hải

83

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín hàng hải

84

Kinh doanh vận tải lối đi bộ biển

85

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

86

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển Like New 99%

87

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa thay thế tàu biển

88

Kinh doanh khai thác cảng biển

89

Kinh doanh vận tải lối đi bộ hàng không

90

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

91

Kinh doanh cảng hàng không quốc tế, trường bay

92

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay

93

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí bay

94

Kinh doanh dịch vụ đào tạo và giảng dạy, huấn luyện trách nhiệm nhân viên cấp dưới hàng không

95

Kinh doanh vận tải lối đi bộ đường tàu

96

Kinh doanh kiến trúc đường tàu

97

Kinh doanh đường tàu đô thị

98

Kinh doanh dịch vụ vận tải lối đi bộ đa phương thức

99

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

100

Kinh doanh vận tải lối đi bộ đường ống

101

Kinh doanh bất động sản

102

Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

103

Kinh doanh dịch vụ kiến trúc

104

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng

105

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

106

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

107

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng khu công trình xây dựng

108

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng khu công trình xây dựng

109

Hoạt động xây dựng của nhà thầu quốc tế

110

Kinh doanh dịch vụ quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng

111

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xây dựng

112

Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

113

Kinh doanh dịch vụ quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư

114

Kinh doanh dịch vụ quản trị và vận hành, vận hành cơ sở hỏa táng

115

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

116

Kinh doanh thành phầm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

117

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

118

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

119

Kinh doanh dịch vụ xác nhận chữ ký số

120

Hoạt động của nhà xuất bản

121

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

122

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

123

Kinh doanh dịch vụ social

124

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

125

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

126

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

127

Dịch Vụ TM gia công, tái chế, sửa chữa thay thế, làm mới thành phầm công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin Like New 99% thuộc Danh mục thành phầm công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin Like New 99% cấm nhập khẩu cho đối tác chiến lược quốc tế

128

Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

129

Kinh doanh dịch vụ Đk, duy trì tên miền

130

Kinh doanh dịch vụ TT tài liệu

131

Kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử

132

Kinh doanh thành phầm, dịch vụ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin mạng

133

Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu

134

Kinh doanh thành phầm, dịch vụ mật mã dân sự

135

Kinh doanh những thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

136

Hoạt động của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi

137

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

138

Hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH

139

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt giáo dục quốc tế tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn góp vốn đầu tư quốc tế

140

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

141

Hoạt động của trường chuyên biệt

142

Hoạt động link đào tạo và giảng dạy với quốc tế

143

Kiểm định chất lượng giáo dục

144

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

145

Khai thác thủy sản

146

Kinh doanh thủy sản

147

Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

148

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

149

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

150

Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

151

Đăng kiểm tàu cá

152

Đào tạo, tu dưỡng thuyền viên tàu cá

153

Nuôi, trồng những loài thực vật, thú hoang dã thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và khuôn khổ thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

154

Nuôi động vật hoang dã rừng thông thường

155

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển vật mẫu từ tự nhiên của những loài thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và khuôn khổ thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

156

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vật mẫu nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo của những loài thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và khuôn khổ thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

157

Chế biến, marketing thương mại, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ vật mẫu của những loài thực vật, động vật hoang dã thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và khuôn khổ thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

158

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

159

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

160

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

161

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

162

Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

163

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

164

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật hoang dã

165

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức mạnh thể chất động vật hoang dã

166

Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (gồm có thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

167

Kinh doanh chăn nuôi trang trại

168

Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm

169

Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành quản trị và vận hành chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

170

Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật hoang dã, thành phầm động vật hoang dã

171

Kinh doanh phân bón

172

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

173

Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

174

Kinh doanh giống thủy sản

175

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

176

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

177

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

178

Kinh doanh thành phầm biến hóa gen

179

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

180

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp

181

Kinh doanh dược

182

Sản xuất mỹ phẩm

183

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề gia dụng y tế

184

Kinh doanh trang thiết bị y tế

185

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (gồm có giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền riêng với giống cây trồng)

186

Kinh doanh dịch vụ tiến hành việc làm bức xạ

187

Kinh doanh dịch vụ tương hỗ ứng dụng nguồn tích điện nguyên tử

188

Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự thích hợp

189

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đi lại đo, chuẩn đo lường

190

Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận, thẩm định giá và giám định công nghệ tiên tiến và phát triển

191

Kinh doanh dịch vụ đại diện thay mặt thay mặt quyền sở hữu trí tuệ (gồm có dịch vụ đại diện thay mặt thay mặt sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện thay mặt thay mặt quyền riêng với giống cây trồng)

192

Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ cập phim

193

Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

194

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án công trình bất Động sản, tổ chức triển khai thi công, giám sát thi công dự án công trình bất Động sản dữ gìn và bảo vệ, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử

195

Kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê (karaoke), vũ trường

196

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

197

Kinh doanh hoạt động và sinh hoạt giải trí thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

198

Kinh doanh dịch vụ màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, trình diễn thời trang, tổ chức triển khai thi người mẫu, người mẫu

199

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

200

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

201

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc

202

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc về nhà nước, sở hữu của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội; nhập khẩu thành phầm & hàng hóa văn hóa truyền thống thuộc diện quản trị và vận hành chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

203

Kinh doanh dịch vụ kho tàng trữ bảo tàng

204

Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng dành riêng cho những người dân quốc tế và marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

205

Kinh doanh dịch vụ tư vấn khảo sát, nhìn nhận thành của đất bán đai

206

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

207

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, xây dựng ứng dụng của khối mạng lưới hệ thống thông tin đất đai

208

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở tài liệu đất đai

209

Kinh doanh dịch vụ xác lập giá thành của đất bán

210

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và map

211

Kinh doanh dịch vụ dự báo, chú ý khí tượng thủy văn

212

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

213

Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

214

Kinh doanh dịch vụ khảo sát cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

215

Kinh doanh dịch vụ thăm dò tài nguyên

216

Khai thác tài nguyên

217

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

218

Nhập khẩu phế liệu

219

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

220

Hoạt động marketing thương mại của ngân hàng nhà nước thương mại

221

Hoạt động marketing thương mại của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước

222

Hoạt động marketing thương mại của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, tổ chức triển khai tài chính vi mô

223

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, phục vụ dịch vụ thanh toán không qua thông tin tài khoản thanh toán của người tiêu dùng

224

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thanh toán

225

Hoạt động marketing thương mại, phục vụ dịch vụ ngoại hối của tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán

226

Kinh doanh vàng

227

Hoạt động in, đúc tiền

Luật Minh Khuê (Sưu tầm)

Reply
6
0
Chia sẻ

4191

Clip Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Những Đk, tình hình thuận tiện để nhà marketing thương mại thực thi được tiềm năng marketing thương mại đó đó là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Những #điều #kiện #hoàn #cảnh #thuận #lợi #để #nhà #kinh #doanh #thực #hiện #được #mục #tiêu #kinh #doanh #chính #là