Thủ Thuật về Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-14 01:45:34 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là  Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với ôxi tạo ra hợp chất X. Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau này ?  Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau này ? 

    UREKA

    Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là vì  Nung nóng 4,8 gam Mg trong bình phản ứng chứa 1 mol khí N2. Hỗn hợp N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Tính bazơ của NH3 do  Để tách riêng NH3 thoát khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã  Chất nào sau này hoàn toàn có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?  Trong những phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?  Muối được làm bột nở trong thực phẩm là  Dãy những chất đều phản ứng với NH3 trong Đk thích hợp là :  X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không Nhận xét nào sau này không đúng về muối amoni ?  Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo ra N2 và NO theo tỉ lệ mol 1 : 4) cần vừa đủ V là không khí ( chứa 20% oxi về thể tích). Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 trải qua xúc tác Fe, nung nống để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khi có áp suấ Điều chế NH3 từ hỗn hợp hồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3) . Hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho 14,8 gam Ca(OH)2 vào 150 gam dung dịch (NH4)2SO4 26,4% rồi đun nóng thu được V lít khí (đktc). Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho tới lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cho 100 gam dung dịch NH4HSO4 11,5% vào 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68% và đun nhẹ. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ  Trong những phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?  Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, hoàn toàn có thể nhận ra được bao nhiêu chất rắn riêng không liên quan gì đến nhau sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3& HNO3 phản ứng với toàn bộ những chất trong nhóm nào sau này ?  Khi nhiệt phân, nhóm những muối nitrat cho thành phầm sắt kẽm kim loại, khí NO2, O2 là  Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được thành phầm gồm  Nhận định nào sau này là sai ?  Có những mệnh đề sau :(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh. Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quy trình là 8 Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Hòa tan 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO có cùng khối lượng vào dung dịch HNO3 vừa đủ chứa 0,77 mol HNO3 th Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO trong V lít dung dịch HNO3 0,5M vừa đủ thu được dung dịch Y v� Hòa tan m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)2,FeCO3, Fe3O4 (trong số đó Fe3O4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dị Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho 30,6 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 92,6 gam muối khan ( không c

Nhận định nào sau này là sai?

A. Benzen hoàn toàn có thể tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất đi màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Các vướng mắc tương tự

Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Benzen và toluen đều không còn phản ứng với dung dịch nước brom.

B. Benzen và toluen đều phải có phản ứng thế với brom khi có xúc tác Fe.

C. Benzen và toluen đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng cộng.

D. Toluen tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen khó hơn benzen.

(a) Ankan có phản ứng cộng
C
l
2
 

(c) Toluen làm mất đi màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

(e) Axit axetic hòa tan được
C
u
(
O
H
)
2
ở Đk thường.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 6 

B. 3 

C. 4

D. 5

Cho những phát biểu sau:

(b) Benzen không làm mất đi màu dung dịch thuốc tím ở Đk thường.

(d) Benzen và naphtalen đều là dung môi hữu cơ thông dụng.

(g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Trong số những phát biểu sau về phenol (C6H5OH)

(b) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

(d) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

(a) Các ancol đa chức đều hoàn toàn có thể phản ứng được với
C
u
(
O
H
)
2
.

(c) Anđehit tác dụng với 
H
2
 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Trong số những phát biểu sau về phenol:

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol làm đổi màu quỳ tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

– Các phát biểu đúng là:

A. (1), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

Các phát biểu đúng là:

B. (1), (2), (3). 

C. (2), (3), (4). 

D. (1), (2), (4).

Trong số những phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quì tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốC.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

Các phát biểu đúng là

A. (1), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (2), (3), (4)

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

Những phát biểu đúng là:

B. (2), (3), (4).

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng

Reply
8
0
Chia sẻ

4281

Video Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhận định nào sau này là sai về phản ứng cộng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhận #định #nào #sau #đây #là #sai #về #phản #ứng #cộng