Thủ Thuật về Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro được Update vào lúc : 2022-01-09 15:10:27 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ/Giáo dục đào tạo và giảng dạy/Cách tính phân tử khốiGiáo dục

Cách tính phân tử khối

THPT Sóc Trăng Send an email0 5 phút

Cách tính phân tử khối

Khi tìm hiểu về một chất hay hợp chất, việc thứ nhất và đơn thuần và giản dị nhất là toàn bộ chúng ta phải ghi nhận chất này được tạo ra từ những nguyên tố nào để từ đó toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể xác lập được phân tử khối của chất đó. Và như những em đã biết thì phân tử khối (PTK) là khối lượng của một phân tử được xem bằng cty cacbon (đvC). Vậy PTK sẽ tiến hành xác lập ra làm sao? trong phân mục hóa học 8 này toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Nội dung chính

  Cách tính phân tử khốiCách tính phân tử khốiCách tính phân tử khốiPhân tích khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiDàn ý Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động của Viễn PhươngPhân tích cảm hứng thu thâm thúy và tinh xảo qua bài thơ Sang thuViết đoạn văn có tối thiểu năm từ cùng trường từ vựng môn bóng đáBài tập về phân tử khối lớp 8Dạng 1: Tìm tên nguyên tố X, KHHH lúc biết PTKDạng 2: Xác định tên nguyên tố nhờ vào nguyên tử khốiBài tập có đáp ánBài tập tự luyện thêm về phương pháp tính phân tử khốiVideo liên quan

Nội dung chính

  Cách tính phân tử khốiBài tập về phân tử khối lớp 8

  Bạn đang xem: Cách tính phân tử khối

   Dạng 1: Tìm tên nguyên tố X, KHHH lúc biết PTKDạng 2: Xác định tên nguyên tố nhờ vào nguyên tử khối

  Bài tập có đáp ánBài tập tự luyện thêm về phương pháp tính phân tử khối

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu trúc nên phân tử đó.

Bài viết mới gần đây

  Phân tích khổ thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

  Dàn ý Viếng lăng Bác là bài ca ân tình cảm động của Viễn Phương

  Phân tích cảm hứng thu thâm thúy và tinh xảo qua bài thơ Sang thu

  Viết đoạn văn có tối thiểu năm từ cùng trường từ vựng môn bóng đá

Bước 2:Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nguyên tố đó.

Bước 3: Tính tổng của tích những nguyên tử khối vừa làm ở bước 2.

Xét ví dụ sau:

Xét phân tửAxByCz

Phân tử được cấu trúc từ x nguyên tố A, y nguyên tố B, z nguyên tố C. Với nguyên tử khối của A, B, C lần lượt là a, b, c.

Ax= a * x By= b * y Cz= c * z

Phân tử khối của AxByCz=a * x +b * y +c * z

Ví dụ:Tính phân tử khối của những chất có công thức hóa học sau:

a)O2= 16*2 = 32

b) CO2= 12 + 16*2 =44

c) P2O5= 31*2 + 16*5 = 142

d)Cl2= 35.5*2 = 71

e) Fe3O4= 56*3 +16*4 = 232

f)HNO3 = 1 + 14 + 16*3 = 63

g) Al(OH)3= 27 + (16+1)*3 = 78

h)H2SO4= 1*2 + 32 +16*4 =98

i) Na3PO4 = 23*3 + 31 +16*4 = 164

Công thức tính số mol.

Ghi nhớbài ca hóa trị.

Bài tập về phân tử khối lớp 8

Dạng 1: Tìm tên nguyên tố X, KHHH lúc biết PTK

Ví dụ 1: Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết thêm thêm tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ðX + 32 = 2 . 22 = 44

ðX = 44 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2:
Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết thêm thêm tên và KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2
Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44
1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32
=> X + 32 = 2 . 22 = 44
=> X = 44 32 = 12
Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử những bạn nên phải nhớ rõ, tránh nhầm lẫn để xử lý và xử lý bài toán nhanh gọn nhé

Dạng 2: Xác định tên nguyên tố nhờ vào nguyên tử khối

Ví dụ 1
Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác định tên và KHHH của nguyên tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O đã biết®tìm kiếm được NTK của X®dò bảng xác lập được tên nguyên tố X®KHHH

Giải:
X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56
ÞX là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp chất của sắt kẽm kim loại M với nhóm PO4có công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Tính toán để xác lập M là nguyên tố nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là nguyên tố Magie (Mg).

Bài tập có đáp án

Bài 1:. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X link với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần.Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất làX2O3

Vì hợp chất nặng hơnO25 lần

Ta có phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe.CTCT của hợp chất là Fe2O3

Bài 2: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X link với 5 nguyên tử oxi và nặng gấp 2 lần phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất làX2O5

Vì hợp chất nặng hơnCl22 lần

Ta có phân tử khối của hợp chất là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P.CTCT của hợp chất làP2O5

Bài 3: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X link với 4 nguyên tử hidro và nặng bằng nguyên tử oxi.Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất làXH4

Vì hợp chất nặng bằng nguyên tử O

Ta có phân tử khối của hợp chất là 16 (đvC)

X + 1*4 = 16 => X=12

Vậy: Nguyên tử khối của X là 12, X là C. CTCT của hợp chất là CH4

Bài tập tự luyện thêm về phương pháp tính phân tử khối

Bài 1
Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X link với cùng 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.
1/ Tính phân tử khối hợp chất.
2/ Tính NTK X , cho biết thêm thêm tên và KHHH.

Bài 2
Một nguyên tử B nhẹ hơn nguyên tử brom 2 lần. Viết kí hiệu và gọi tên nguyên tố B.

Bài 3: Một nguyên tử A nặng hơn nguyên tử oxi 2 lần. Viết kí hiệu và gọi tên nguyên tố X.

Bài viết đã phục vụ đủ 3 phương pháp về phương pháp tính phân tử khối cũng như cách xác lập nhanh nhất có thể. Trong những chương trình lớp lớn thì đấy là quy trình cơ bản và nền tảng. Do đó, nên phải nắm vững ngay từ lần học thứ nhất để giúp quy trình học hóa trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

THPT Sóc Trăng Send an email0 5 phút

4232

Clip Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử X nặng gấp 14 lần nguyên tử hiđro vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #nặng #gấp #lần #nguyên #tử #hiđro