Kinh Nghiệm về Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 20:43:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tống số hạt p., n, e là 34

→ 2p + n = 34 (I)

Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và hạt không mang điện là 11 : 6

→ 2p : n = 11 : 6 (II)

Từ (I) và (II) → p. = 11; n = 12

Đáp án B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 34

Môn Hóa – Lớp 10 20 bài tập vận dụng về thông số kỹ thuật electron có lời giải

Câu hỏi:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 10 hạt. Số electron lớp ngoài cùng của X là

Phương pháp giải:

Trong nguyên tử có 3 loại hạt cơ bản là: p., n, e

Trong số đó:

+ Số p. = số e = Z (mang điện)

+ Số n = N (không mang điện)

Lời giải rõ ràng:

Đặt số p. = số e = Z; số n = N

– Tổng số hạt cơ bản p., n, e là 34 hạt → 2Z + N = 34 (1)

– Số hạt mang điện (p., e) nhiều hơn nữa số hạt không mang điện (n) là 10 hạt → 2Z – N = 10 (2)

Giải (1) và (2) ⟹ Z = 11, N = 12

→ Cấu hình e của X: 1s22s22p63s1

→ Số e lớp ngoài cùng là một trong

Đáp án A

Quảng cáo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 – Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247, Cam kết giúp học viên học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Hạt nhân của hầu hết những nguyên tử được cấu trúc từ nhiều chủng loại hạt sau:

Trong những câu sau này, câu nào sai ?

Nguyên tử của hầu hết những nguyên tố được tạo thành từ

Trong những câu sau này, câu nào không đúng ?

Điều xác lập nào sau này không đúng ?

Các hạt cấu trúc của hầu hết những nguyên tử là…

Trong hạt nhân nguyên tử (trừ H), những hạt cấu trúc nên hạt nhân gồm:

Nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của chất:

Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

Nguyên tử Y có tổng số hạt là 30. Số hạt mang điện dương là

Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là 112. Số proton trong X là

Xác định số nguyên tử N có trong 0,2 mol khí Nitơ.

Ion X3+ có tổng số hạt cơ bản là 38 hạt. Vậy X là

Nguyên tố nào sau này có nhiều nhất trong vũ trụ?

Trong nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton , notron , electron là 34. Trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hiệ nguyên tử của X là :

A. 11

B. 23

C. 12

D. 17

Tổng 3 loại hạt của nguyên tử A là 34 hạt, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 10.

a/ Tìm số p., e, n?

b/ Xác định nguyên tử khối của nguyên tử A.

c/ Hãy cho biết thêm thêm A là nguyên tố nào? Đọc tên nguyên tố A?

Các vướng mắc tương tự

11. Tính số hạt p., n, e và viết tên, kí hiệu hóa học của nguyên tố trong những trường hợp sau:

(a) Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron, số proton, số nơtron là 34 hạt, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 10 hạt.

(b) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron, proton, nơtron bằng 21, trong số đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện

(c) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p., n, e bằng 58, tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 18.

4250

Video Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử A có tổng số hạt là 34 hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 10 A là nguyên tố vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #tổng #số #hạt #là #hạt #mang #điện #nhiều #hơn #hạt #không #mang #điện #là #là #nguyên #tố