Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 18:24:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Nội dung chính

    A. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là sắt kẽm kim loại mạnh.B. thuộc chu kỳ luân hồi 7, nhóm III là sắt kẽm kim loại yếu.C. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là phi kim mạnh.D. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là phi kim yếu. Đáp án: C
    X có 3 lớp electron → X thuộc chu kỳ luân hồi 3
    Lớp ngoài cùng của X có 7 electron → X thuộc nhóm VII.
    X ở phía cuối chu kỳ luân hồi nên là phi kim mạnh. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

1. Biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể suy đoán cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố

Biết nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 9, ở chu kì 2, nhóm VII. Em hãy điền thông tin về nguyên tố X vào bảng dưới đây.

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9 nên điện tích hạt nhân của nguyên  tử X bằng ………….. Nguyên tử X có …………. electron, ……………. lớp electron.  Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có ………………. electron. Nguyên tố X nằm ở vị trí cuối chu kì nên X là …………….. hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh. Tính ………………… của X mạnh hơn nguyên tố đứng trước có số hiệu là 8.

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9 nên điện tích hạt nhân của nguyên  tử X bằng 9.Nguyên tử X có 9 electron, 2 lớp electron.  Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 7 electron. Nguyên tố X nằm ở vị trí cuối chu kì nên X là phi kim hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh. Tính phi kim của X mạnh hơn nguyên tố đứng trước có số hiệu là 8.

16/12/2022 4,532

A. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là sắt kẽm kim loại mạnh.

B. thuộc chu kỳ luân hồi 7, nhóm III là sắt kẽm kim loại yếu.

C. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là phi kim mạnh.

Đáp án đúng chuẩn

D. thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm VII là phi kim yếu.

Đáp án: C
X có 3 lớp electron → X thuộc chu kỳ luân hồi 3
Lớp ngoài cùng của X có 7 electron → X thuộc nhóm VII.
X ở phía cuối chu kỳ luân hồi nên là phi kim mạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhóm những nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là

Xem đáp án » 16/12/2022 2,883

Biết X có cấu trúc nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 12+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Xem đáp án » 16/12/2022 2,806

Hãy cho biết thêm thêm những sắp xếp nào sau này đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần:

a) Na, Mg, Al, K.

b) K, Na, Mg, Al.

c) Al, K, Na, Mg.

d) Mg, K, Al, Na.

Giải thích sự lựa chọn.

Xem đáp án » 16/12/2022 2,318

Dãy những sắt kẽm kim loại nào sau này được sắp xếp theo chiều tính sắt kẽm kim loại tăng dần ?

Xem đáp án » 16/12/2022 2,063

Hãy sắp xếp những nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As. Giải thích.

Xem đáp án » 16/12/2022 1,408

Nguyên tố X ở chu kỳ luân hồi 4 nhóm VI, nguyên tố Y ở chu kỳ luân hồi 2 nhóm VII. So sánh tính chất của X và Y thấy

Xem đáp án » 16/12/2022 1,379

Cho những nguyên tố sau O, P, N. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần

Xem đáp án » 16/12/2022 1,072

Biết X có cấu trúc nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có một electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó.

Xem đáp án » 16/12/2022 958

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết thêm thêm cấu trúc nguyên tử, tính chất sắt kẽm kim loại, phi kim của những nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Xem đáp án » 16/12/2022 719

Nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 10. Điều xác lập nào sau này không đúng ?

Xem đáp án » 16/12/2022 633

Trong 1 chu kỳ luân hồi (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của những nguyên tố biến hóa như sau

Xem đáp án » 16/12/2022 608

Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At), tác dụng với hầu hết sắt kẽm kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hóa học minh họa với brom.

Xem đáp án » 16/12/2022 460

a) Hãy xác lập công thức của hợp chất khí A, biết rằng:

– A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

– 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở đktc.

b) Hòa tan 12,8g hợp chất khí A vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết thêm thêm muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ của muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Xem đáp án » 16/12/2022 388

Trong chu kỳ luân hồi 3, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ luân hồi, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ luân hồi nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau

Xem đáp án » 16/12/2022 131

Các nguyên tố trong nhóm I đều là những sắt kẽm kim loại mạnh tương tự natri: tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối … Viết những phương trình hóa học minh họa với kali.

Xem đáp án » 16/12/2022 112

4094

Review Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố X có 2 lớp electron trong nguyên tử trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #có #lớp #electron #trong #nguyên #tử #trong #bảng #tuần #hoàn #nguyên #tố #thuộc