Thủ Thuật Hướng dẫn Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất được Update vào lúc : 2022-08-07 01:05:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thành phần chất hữu cơ của đất gồm những sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và sinh vật đã chết, xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn thuần và giản dị và chất khoảng chừng, tổng hợp những chất mùn.

Nội dung chính

    Giải thích nguyên do chọn đáp án D: Quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất (vô cơ hoá) Quá trình mùn hoá Quá trình hình thành mùn theo quan điểm hiện đại Các con phố hình thành chất mùnVideo liên quan

Thành phần chất hữu cơ của đất là?

A. Gồm những sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và sinh vật đã chết

B. Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn thuần và giản dị và chất khoáng

C. Tổng hợp những chất mùn

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án đúng D.

Thành phần chất hữu cơ của đất gồm những sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và sinh vật đã chết, xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn thuần và giản dị và chất khoảng chừng, tổng hợp những chất mùn.

Giải thích nguyên do chọn đáp án D:

Đất hay thổ nhưỡng là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị biến hóa tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nước, không khí, sinh vật. Các thành phần chính của đất là chất khoáng, nước, không khí, mùn và nhiều chủng loại sinh vật từ vi sinh vật cho tới côn trùng nhỏ, chân đốt v.v…

Thành phần chất hữu cơ của đất gồm những sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và sinh vật đã chết, xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn thuần và giản dị và chất khoảng chừng, tổng hợp những chất mùn.

Chất hữu cơ chiếm 5% trong thành phần của đất. Chất hữu cơ trong đất  gồm có những hợp chất hữu cơ như nhiều chủng loại vi sinh vật (sinh khối đất), CHC từ quy trình phân hủy từ xác bã thực vật, những quy trình quy đổi trong đất.

– Carbohydrates: Tổng hàm lượng carbonhydrates của chất hữu cơ trong đất thay đổi từ 5 – 20%. Thành phần này gồm có những polysaccharides và những đường đơn như glucose, galactose, arabinose….

– Các hợp chất chứa đạm (N):Hàm lượng đạm của chất hữu cơ trong đất tự nhiên xấp xỉ từ 3 – 6%. Sự thủy phân acid sẽ giải phóng ra những amino acids, amino đường và amonia.  Có khoảng chừng 20 amino acids đã được định danh và 2 amino đường là glucosamine và galactosamine, được biết là chiếm tỉ lệ cao trong thành phần N của chất hữu cơ. Một nghiên cứu và phân tích trên nhiều chủng loại đất rất khác nhau đã cho toàn bộ chúng ta biết có tầm khoảng chừng hơn 1/2 N tồn tại dưới dạng nối của những amino acids và amino đường. Tính chất của những thành phần khác chưa được xác định rõ ràng.

– Các hợp chất chứa lân (P): Chất hữu cơ trong đất chứa thật nhiều dạng lân hữu cơ, chiếm 15 – 80% tổng lượng P trong đất. Các hợp chất lân hữu cơ được tìm thấy trong chất hữu cơ của đất gồm có inositol hexaphosphate (đấy là hợp chất chính), phospholipids và một số trong những nucleotides.

– Các thành phần khác: Phần còn sót lại của chất hữu cơ trong đất được xác định nhờ vào hợp nhất của những vòng polyphenol hoàn toàn có thể chứa những quinones và có thật nhiều hợp chất N được link trong những hợp chất này.

– Sản phẩm của quy trình trao đổi chất của vi sinh vật (Kononova, 1996), nhưng chúng cũng hoàn toàn có thể có nguồn gốc từ sự phân giải thành phần lignin của thực vật.

Các chất hữu cơ trong đất có quy trình biến hóa phức tạp với việc tham gia trực tiếp của những sinh vật đất và chịu ràng buộc của những yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đất. Một phần trong chúng bị khoáng hoá hoàn toàn tạo thành những chất khoáng đơn thuần và giản dị, một phần được những sinh vật đất sử dụng để tổng hợp protein, lipit, đường và những hợp chất khác xây dựng khung hình chúng, một phần sẽ trải qua quy trình biến hóa phức tạp và tái tổng hợp thành những hợp chất cao phân tử được gọi là chất mùn.

Nói một cách khác, những chất hữu cơ khi đi vào đất sẽ chịu tác động của 2 quy trình xẩy ra đồng thời là quy trình khoáng hoá và quy trình mùn hoá. Tuỳ theo Đk đất đai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của sinh vật đất mà một trong hai quy trình trên hoàn toàn có thể chiếm ưu thế ở trong đất.

Các hợp chất mùn sau khi được hình thành cũng chịu tác động phân giải chậm để tạo thành những chất khoáng (Hình).

Quá trình khoáng hoá và tổng hợp chất mùn đất

Quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất (vô cơ hoá)

Khoáng hoá là quy trình phân huỷ những hợp chất hữu cơ thành những chất khoáng đơn thuần và giản dị như CO2, H2O, NO3-, NH4+, Ca2+, Mg2+, K+…

Đây là quy trình biến hóa phức tạp và trải qua nhiều quy trình rất khác nhau. Trước hết những chất hữu cơ phức tạp bị phân giải thành những chất hữu cơ đơn thuần và giản dị hơn gọi là những thành phầm trung gian. Ví dụ như từ những phân tử protein bị phân huỷ tạo thành những mạch peptit, tiếp theo đó là những axit amin; những hyđratcacbon bị phân huỷ tạo thành những hợp chất đường, tiếp theo đó những hợp chất trung gian này tiếp tục bị phân huỷ tạo thành những thành phầm ở đầu cuối là những chất khoáng.

Tuỳ thuộc vào Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những vi sinh vật đất mà quy trình khoáng hoá chất hữu cơ hoàn toàn có thể trình làng theo hai con phố rất khác nhau là thối mục và thối rữa.

– Thối mục là quy trình hiếu khí trình làng trong Đk có khá đầy đủ oxy. Sản phẩm  ở đầu cuối của quy trình này hầu hết là những chất ở dạng oxy hoá như CO2, H2O, NO3-, PO43-, SO42-. Đây là quy trình toả nhiệt và kết quả làm tăng nhiệt độ của đất.

– Thối rữa là quy trình kỵ khí trình làng trong Đk thiếu oxy do ngập nước hoặc do những vi sinh vật hiếu khí tăng trưởng nhanh đã sử dụng hết oxy trong đất. Sản phẩm ở đầu cuối của quy trình thối rữa cạnh bên những chất ở dạng oxy hoá như CO2, H2O còn tồn tại một lượng lớn những chất ở dạng khử như CH4, H2S, PH3, NH3…

Tốc độ khoáng hoá những chất hữu cơ trong đất tùy từng bản chất chất hữu cơ, Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và hoạt động và sinh hoạt giải trí của sinh vật đất. Nhìn chung những hợp chất đường và tinh bột dễ bị khoáng hoá nhất; tiếp đó là những chât protein, hemixenlulô, xenlulô; những hợp chất linhin, nhựa sáp khó bị phân huỷ hơn.

Các Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên như nhiệt độ, nhiệt độ, chính sách không khí, thành phần và tính chất dung dịch đất cũng luôn có thể có ảnh hưởng mạnh đến vận tốc của quy trình khoáng hoá. Thông thường ở nhiệt độ đất 70%, pH 6,5 – 7,5, nhiệt độ 25 – 30oC và có đủ không khí là thích hợp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của vi sinh vật đất và do đó quy trình khoáng hoá cũng xẩy ra mạnh. Trong Đk như vậy chất hữu cơ bị phân giải nhanh gọn và mùn ít được tích luỹ. Chính vì vậy mà quy trình phân huỷ chất hữu cơ ở những đất có thầnh phần cơ giới nhẹ (như đất cát) cũng trình làng nhanh hơn ở những đất có thành phần cơ giới nặng (đất thịt nặng và đất sét).

Quá trình mùn hoá

Con đường tích luỹ chất hữu cơ sau 1 năm bón vào đất (theo Brady 1990)

Mùn hoá là quy trình phân giải tái tổng hợp những chất hữu cơ tạo thành chất mùn với việc tham gia tích cực của những sinh vật đất.

Mùn là hợp chất hữu cơ cao phân tử phức tạp, chúng là thành phầm của quy trình mùn hoá những chất hữu cơ thông thường. Người ta nhận định rằng, mọi thành phần hữu cơ trong đất (protein, linhin, lipit, axít amin, hydratcacbon….) đều hoàn toàn có thể là vật chất tham gia hình thành chất mùn đất. Tuy nhiên về bản chất của quy trình hình thành chất mùn vẫn còn đấy tồn tại ý kiến rất khác nhau.

Những người theo quan điểm hoá học nhận định rằng quy trình hình thành chất mùn chỉ đơn thuần là những phản ứng hoá học. Đại diện cho quan điểm  này như Vacsman, Scheffer. Theo Vacsman (1936) thì hạt nhân của chất mùn được hình thành do linhin kết phù thích hợp với những chất khoáng kiềm  trong đất, tiếp theo đó những phản ứng oxy hoá sẽ link thêm những axít hữu cơ khác để hình thành chất mùn. Ngoài ra trong quy trình phân giải những xác hữu cơ, một loại thành phầm màu đen vô định hình, có thành phần phức tạp được hình thành gọi là chất mùn.

Schefer nhận định rằng sự hình thành axít humic hoàn toàn có thể bằng con phố sinh hoá và cũng hoàn toàn có thể bằng con phố hoá học đơn thuần. Bằng con phố hoá học, những axít humic được tạo thành từ những phenol, quinol và những aminoaxit thông qua những phản ứng oxy hoá và trùng hợp.

Ngày nay, nhiều dẫn chứng đã cho toàn bộ chúng ta biết sự hình thành chất mùn có sự tham gia tích cực của những quy trình sinh hoá, nhất là những vi sinh vật đất. Sự hình thành chất mùn bằng con phố hoá học đơn thuần là rất hạn chế, nó chỉ hoàn toàn có thể gặp ở những nơi có Đk bất lợi cho những quy trình sinh học như đất quá chua hoặc quá nhiều độc tố. Chúng ức chế những quy trình sinh học xẩy ra.

Quan điểm sinh hoá về sự việc hình thành chất mùn nhận định rằng chất mùn được hình thành từ thành phầm phân giải và tái tổng hợp những chất hữu cơ thông thường với việc tham gia tích cực của những phản ứng sinh hoá, nhất là những men do những vi sinh vật tiết ra.

Quá trình hình thành mùn theo quan điểm hiện đại

Chiurin là người dân có nhiều góp phần trong việc nghiên cứu và phân tích về mùn đất. Ông  nhận định rằng điểm lưu ý cơ bản của yếu tố mùn hoá là những phản ứng sinh hoá oxy hoá từ từ những hợp chất cao phân tử có mạch vòng rất khác nhau, trong số đó protein, linhin đóng vai trò quan trọng. Những phản ứng oxy này xẩy ra khi phân giải những tàn tích thực vật dưới ảnh hưởng của oxy không khí, men oxydaza và những chất xúc tác vô cơ khác.

Những hợp chất cao phân tử trên link lại với nhau rồi trùng hợp thành những chất mùn. Trong quy trình sống của tớ, vi sinh vật đất sử dụng những thành phầm phân giải hữu cơ, những thành phầm trao đổi chất và tổng hợp những hợp chất amin, hợp chất thơm cũng tham gia cấu trúc nên chất mùn.

Mô tả những con phố hình thành chất mùn từ những xác hữu cơ thông thường ở trong đất (Theo Stevenson, 1982).

Các con phố hình thành chất mùn

Từ sơ đồ trên đã cho toàn bộ chúng ta biết nguồn gốc những chất tham gia cấu trúc nên chất mùn hoàn toàn có thể gồm có toàn bộ những chất hữu cơ là thành phầm phân giải trung gian, thành phầm tái tổng hợp của những khung hình sinh vật. Chúng hoàn toàn có thể là những chất đường, polyphenol, quinol, những chất amin, những hợp chất linhin,… Trong số đó những hợp chất chứa vòng thơm như phenol, polyphenol, quinol, polyquinol, những chất linhin có vai trò quan trọng.

Xét một cách tổng quát, quy trình hình thành chất mùn hoàn toàn có thể phân phân thành 3 bước cơ bản như sau:

– Từ những xác hữu cơ mà hầu hết là xác thực vật bị phân huỷ với việc tham gia tích cực của vi sinh vật đất để hình thành những hợp chất hữu cơ là những thành phầm trung gian như đường, polyphenol, quinol, những chất amin,…

– Tác động của những hợp chất trung gian, hoặc bị phân huỷ tiếp tục hoặc link với nhau để hình thành những chất phức tạp hơn.

– Trùng hợp và link những hợp chất trung gian trên tạo thành những chất mùn.

Theo Stevenson thì có 4 con phố hình thành chất mùn rất khác nhau: Sự link trùng ngưng Một trong những hợp chất đường với những chất amin (con phố 1); Một trong những polyphenol là thành phầm phân huỷ những xác hữu cơ với những chất amin (con phố 2); Một trong những chất là thành phầm phân huỷ linhin với những hợp chất amin (con phố 3); và những chất linhin biến hóa với những chất amin (con phố 4). Các con phố này đều phải có sự tham gia của những quy trình sinh học.

Theo Selman Waksman, chất mùn được hình thành hầu hết từ những hợp chất linhin (con phố 4) nên còn được gọi là lý thuyết linhin hình thành chất mùn. Theo thuyết này, trước hết những hợp chất linhin bị biến hóa mất dần những nhóm metoxyl (OCH3). Với sự xuất hiện của những orthohydroxylphenol và sự oxy hoá những hợp chất béo để hình thành những nhóm cacboxyl (COOH). Các hợp chất linhin này bị biến hóa dần để hình thành những axit mùn. Sự hình thành chất mùn theo con phố 1 là không đáng kể.

Một số tác giả khác lại nhận định rằng chất mùn đất được hình thành theo con phố 2 và 3 là chính và gọi là học thuyết polyphenol hình thành chất mùn. Theo thuyết này, linhin cũng khá sẽ là nguồn gốc quan trọng trước tiên để hình thành chất mùn. Dưới tác động của những enzym sinh học, linhin bị phân huỷ thành những aldehyt phenol và những axít hữu cơ. Sau đó chúng chuyển thành những hợp chất quinol rồi trùng hợp lại để hình thành chất mùn.

Ngày nay người ta thừa nhận cả 4 con phố hình thành chất mùn đều trình làng đồng thời. Tuy nhiên tuỳ theo Đk và tính chất rõ ràng của từng loại đất mà một con phố nào đó hoàn toàn có thể chiếm ưu thế hơn. Thông thường chất mùn hình thành từ những chất linhin biến hóa (con phố 4) chiếm ưu thế ở những đất thoát nước kém; trong lúc hình thành từ polyphenol (con phố 2 và3) lại sở hữu ưu thế ở những đất rừng.

Nguồn: camnangcaytrong

Xem thêm chủ đề: hữu cơ, mùn hữu cơ, dinh dưỡng cây trồng

4350

Clip Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguồn gốc chất hữu cơ trong đất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguồn #gốc #chất #hữu #cơ #trong #đất