Thủ Thuật Hướng dẫn Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-01 04:08:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) có nghiệm là:

Nội dung chính

    Chọn đáp án D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Chọn đáp án C

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Phương trình (dfraccos 2×1 – sin 2x = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sqrt 3 cot ^2x – 4cot x + sqrt 3  = 0) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (4sin ^22x + 8cos ^2x – 9 = 0) là:

Phương trình (sqrt 3 sin 2x – cos 2x + 1 = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sin ^3x + cos ^3x = sin x – cos x) có nghiệm là:

Giải phương trình (cos 3xtan 5x = sin 7x).

Giải phương trình (left( sin x + sqrt 3 cos x right).sin 3x = 2).

Giải phương trình (sin 18xcos 13x = sin 9xcos 4x).

Giải phương trình (1 + sin x + cos 3x = cos x + sin 2x + cos 2x).

Giải phương trình (cos x + cos 3x + 2cos 5x = 0).

Giải phương trình (sin 3x – sin x + sin 2x = 0).

Vậy đáp  án là B

Chú ý. Ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính để thử với x = – 5π/6 và x = – 5π/6 + π = π/6

Và tìm ra đáp án cho bài toán.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 81

Chọn đáp án D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 51

Nghiệm của phương trình (sin x-sqrt3cos x=0~) là:

A.

(x = dfracpi 6 + k2pi ,left( k in Z right)).     

B.

 (x = dfracpi 3 + k2pi ,left( k in Z right)).

C.

 (x = dfracpi 6 + kpi ,left( k in Z right)).       

D.

 (x = dfracpi 3 + kpi ,left( k in Z right)).

Giải phương trình: (sin x + sqrt 3 cos x = 1.)

A.

(S = left – fracpi 6 + k2pi ;fracpi 2 + k2pi right\)

B.

(S = left fracpi 6 + k2pi ; – fracpi 2 + k2pi right\)

C.

(S = left – fracpi 6 + k2pi ;fracpi 3 + k2pi right\)

D.

(S = left fracpi 6 + k2pi ; – fracpi 3 + k2pi right\)

Nghiệm của phương trình sinx-3cosx=0là:

A.x=π6+k2π

B.x=π3+k2π

C.x=π6+kπ

D.x=π3+kπ

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng chừng (0;π) là

Xem đáp án » 19/06/2022 5,524

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2x có nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,608

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8x có những họ nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,280

Điều kiện để phương trình 12sinx + mcosx =13 có nghiệm là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,190

Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba người vào ba vị trí quản trị, phó quản trị và thư kí, biết kĩ năng từng người là như nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 1,171

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 920

Nghiệm của phương trình 5-5sinx+2cos2x=0 là

Xem đáp án » 19/06/2022 387

Xác định a để 3 số : 1+3a; a2+5; 1-atheo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 248

Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những số 0,1,2,4,5,6,8.

Xem đáp án » 19/06/2022 129

Hàm số y=sinxx có đạo hàm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 127

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6 có những nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 119

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 117

Cho  a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 111

Tập xác lập của hàm số y=tan2x-π3 là

Xem đáp án » 19/06/2022 104

Trong những hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác lập của nó?

y=cot2x; y=cos(x+π); y=1-sinx; y=tan2016x

Xem đáp án » 19/06/2022 104

Page 2

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nghiệm của phương trình sinx-3cosx=0 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 8,331

Số nghiệm của phương trình sinx+cosx=1 trên khoảng chừng (0;π) là

Xem đáp án » 19/06/2022 5,524

Phương trình sinx+cosx=1-12sin2x có nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,608

Phương trình sin8x-cos6x=3sin6x+cos8x có những họ nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 3,280

Điều kiện để phương trình 12sinx + mcosx =13 có nghiệm là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,190

Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba người vào ba vị trí quản trị, phó quản trị và thư kí, biết kĩ năng từng người là như nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 1,171

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 920

Xác định a để 3 số : 1+3a; a2+5; 1-atheo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 248

Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một rất khác nhau được lập từ những số 0,1,2,4,5,6,8.

Xem đáp án » 19/06/2022 129

Hàm số y=sinxx có đạo hàm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 127

Phương trình 6sin2x+73sin2x-8cos2x=6 có những nghiệm là:

Xem đáp án » 19/06/2022 119

Với fx=x2-2x+5x-1. Thì f’(-1) bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 117

Cho  a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 111

Tập xác lập của hàm số y=tan2x-π3 là

Xem đáp án » 19/06/2022 104

Trong những hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác lập của nó?

y=cot2x; y=cos(x+π); y=1-sinx; y=tan2016x

Xem đáp án » 19/06/2022 104

Reply
8
0
Chia sẻ

4437

Clip Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiệm của phương trình sinx + căn 3 cos x = 0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiệm #của #phương #trình #sinx #căn #cos