Thủ Thuật về Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-02 17:35:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN Nội dung này được Ban sửa đổi và biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hướng dẫn tìm kiếm
Nhập bất kể thông tin bạn muốn tìm. Ví dụ: Số hiệu, Loại văn bản, Lĩnh vực, Cơ quan phát hành, Người ký…
Để tìm đúng chuẩn, hãy nhập từ khóa tìm kiếm trong ngoặc kép hoặc phối hợp những từ khóa. Ví dụ: “Từ khóa 1” “Từ khóa 2″…
Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm bạn hoàn toàn có thể sử dụng hiệu suất cao lọc văn bản phía dưới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 8 trong năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/07/2007 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 9 về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên cấp dưới y tế thôn;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 11/02/2000 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Xây dựng mạng lưới y tế thôn, bản”;

Xét đề xuất kiến nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tăng mức phụ cấp cho nhân viên cấp dưới y tế thôn từ 110.000 đồng/người/tháng lên 200.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí góp vốn đầu tư: ngân sách xã, phường, thị xã tự cân đối. Nơi nào ngân sách của xã, phường, thị xã thu không đủ chi thì ngân sách huyện, thành phố cấp tương hỗ update bảo vệ mức quy định trên. Các huyện miền núi (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh) ngân sách tỉnh cân đối tương hỗ.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND những huyện, thành phố, Giám đốc những Sở Tài chính, Y tế, Nội vụ và Thủ trưởng những ngành liên quan phối hợp triển khai thực thi.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/8/2007.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc những Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Chủ tịch UBND những huyện và Thủ trưởng những cty liên quan phụ trách thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ngày hiệu lực hiện hành: 29/07/2007

    Văn bản được phát hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực hiện hành

    Văn bản có hiệu lực hiện hành

    Trạng thái: Có hiệu lực hiện hành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Mức phụ cấp cho Bí thư Chi bộ năm 2022 là bao nhiêu?

Tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không thật 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ vận dụng riêng với những chức vụ:

(1) Bí thư Chi bộ;

(2) Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố;

(3) Trưởng Ban công tác thao tác mặt trận.

Người tham gia việc làm ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức vụ nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng tu dưỡng khi trực tiếp tham gia vào việc làm của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho những đoàn thể và từ những nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngân sách nhà nước thực thi khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng riêng với những người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Riêng riêng với thôn có từ 350 hộ mái ấm gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về bảo mật thông tin an ninh, trật tự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải hòn đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và vị trí căn cứ vào đặc trưng của từng cấp xã, yêu cầu quản trị và vận hành, tỷ suất chi thường xuyên của cấp xã và thu nhập ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND quy định mức phụ cấp của từng chức vụ, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ riêng với những người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách và mức tu dưỡng người trực tiếp tham gia việc làm của thôn, tổ dân phố.

Như vậy, tùy từng từng địa phương mà mức phụ cấp rõ ràng cho Bí thư Chi bộ sẽ có được sự rất khác nhau.

Đơn cử, theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND thì mức phụ cấp cho những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong số đó, có chức vụ Bí thư Chi bộ) năm 2022 như sau:

STT

Quy mô thôn, tổ dân phố

Mức phụ cấp hàng tháng
(Hệ số so với mức lương cơ sở)

Bí thư Chi bộ thôn, t dân ph

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Trưởng ban công tác thao tác Mặt trận

1

Thôn có từ 350 hộ mái ấm gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về bảo mật thông tin an ninh, trật tự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền

1,8

(2.682.000 đồng/tháng)

1,8

(2.682.000 đồng/tháng)

1,40

(2.086.000 đồng/tháng)

2

Đối với những thôn còn sót lại và tổ dân phố

1,1

(1.639.000 đồng/tháng)

1,1

(1.639.000 đồng/tháng)

0,80

(1.192.000 đồng/tháng)

Năm 2022, mức lương cơ sở là một trong.490.000 đồng/tháng.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về E-Mail .

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Ngày hỏi:11/06/2022

Em là nữ hộ sinh nhưng giờ đây em là y tế thôn ở Nghệ An. Em muốn hỏi là trợ cấp của y tế thôn của em là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban sửa đổi và biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 2 Quyết định 75/2009/QĐ-TTg quy định về mức phụ cấp như sau:

– Trong thời hạn công tác thao tác, nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng.

– Mức phụ cấp hàng tháng riêng với nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung được quy định như sau:

+ Mức 0,5 vận dụng riêng với nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản tại những xã vùng trở ngại vất vả theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 trong năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phát hành khuôn khổ những cty hành chính thuộc vùng trở ngại vất vả.

+ Mức 0,3 vận dụng riêng với nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản tại những xã còn sót lại.

Như vậy, lúc bấy giờ có 02 mức phụ cấp hàng tháng sẽ tùy thuộc vào nơi bạn đang công tác thao tác. Do đó, bạn so sánh quy định trên với trường hợp rõ ràng của tớ. Hiện nay mức lương cơ sở là một trong.490.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về E-Mail .

Thứ Hai, ngày 29/08/2022 13:47

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022 09:29

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022 07:40

Thứ Năm, ngày 25/08/2022 13:01

Thứ Năm, ngày 25/08/2022 12:54

Thứ Hai, ngày 22/08/2022 01:08

Chủ Nhật, ngày 21/08/2022 10:04

Thứ Bẩy, ngày 20/08/2022 08:47

Thứ Bẩy, ngày 19/08/2022 22:42

Thứ Năm, ngày 18/08/2022 11:58

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 09:21

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 13:32

Thứ Bẩy, ngày 13/08/2022 08:38

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 05:08

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 04:36

Thứ Ba, ngày 09/08/2022 12:58

Thứ Ba, ngày 09/08/2022 02:56

Thứ Hai, ngày thứ 8/08/2022 12:52

Chủ Nhật, ngày thứ 7/08/2022 09:22

Thứ Bẩy, ngày thứ 6/08/2022 09:04

Bộ Y tế vấn đáp như sau:

Trong thời hạn qua, được sự quan tâm của Chính phủ, ngoài những chính sách quy định chung riêng với cán bộ, viên chức thì cán bộ, viên chức y tế đang rất được hưởng nhiều chủng loại phụ cấp: (1) Phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề riêng với công chức, viên chức công tác thao tác tại những cơ sở y tế công lập và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực thi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; (2) Chính sách riêng với cán bộ, viên chức y tế công tác thao tác ở vùng có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định tại Nghị định số 76/2022/NĐ-CP ngày thứ 8/10/2022 của Chính phủ; (3) Chế độ phụ cấp đặc trưng quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong số đó có chính sách phụ cấp thường trực 24/24 giờ, chính sách phụ cấp chống dịch, chính sách phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; chính sách phụ cấp ô nhiễm, nguy hiểm.

Đối với cán bộ, viên chức y tế nói chung và nhân viên cấp dưới y tế cấp xã nói riêng công tác thao tác ở vùng có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế mức cao nhất 70% và những chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 76/2022/NĐ-CP ngày thứ 8/10/2022 của Chính phủ.

Ngày 06/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong số đó nêu rõ:

“Để triển khai hiệu suất cao Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2022 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chủ trương tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Từ nay đến khi phát hành những văn bản quy định chính sách tiền lương mới để thực thi Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét phát hành mới hoặc sửa đổi, tương hỗ update những chính sách, chủ trương tiền lương hiện hành”.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và nghiên cứu và phân tích đưa vào đề xuất kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về chủ trương tiền lương khi xây dựng Báo cáo đề xuất kiến nghị thực thi Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2022 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chủ trương tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2022 của Chính phủ về chương trình hành vi của Chính phủ thực thi Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không

4203

Video Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Năm 2000 22 Y tế thôn, bản có phụ cấp không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Năm #tế #thôn #bản #có #phụ #cấp #không