Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-21 05:45:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

08:56, 24/11/2022

Nội dung chính

    Đề thi trắc nghiệm môn Sử – Liên xô và những nước Đông Âu sau năm 1945Câu 1. Liên Xô nhờ vào thuận tiện nào là hầu hết để xây dựng lại giang sơn ? Câu 2.Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau trận chiến tranh? Câu 3.Trong quy trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu trong năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau này có ý nghĩa nhất ? Câu 4. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính của Liên Xô sau Chiến tranh toàn thế giới hai chú trọng vào: Câu 5. Đến đầu trong năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì Câu 6. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, cuộc Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính nông nghiệp của Liên Xô được tiến hành trên cơ sở nào ? Câu7 . Trong tiến trình Chiến tranh toàn thế giới thứ hai Hồng quân Liên Xô tiến vào những nước Đông Âu nhằm mục đích mục tiêu gì ? Câu 8 . Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ thời điểm năm 1945 đến nửa đầu trong năm 70 thế kỉ XX là gì ? Câu 9. Nhiệm vụ của cách mạng dân gia chủ dân ở những nước Đông Âu là gì ? Câu 10. Cách mạng dân gia chủ dân ở những nước Đông Âu đã làm gì để xóa khỏi sự bóc lột của địa chủ phong kiến riêng với nông dân ? Câu 11. Lý do nào là hầu hết nhất để chứng tỏ sự thắng lợi của cách mạng dân gia chủ dân những nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế ? Câu 12. Sau khi hoàn thành xong cách mạng dân gia chủ dân, những nước Đông Âu đã làm gì ? Câu 13. Chỗ dựa hầu hết của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu là: Câu 14. Mục đích của việc xây dựng Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính là gì ? Câu 15. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất chất chất:

Sự Ra đời của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết

Sau ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết bước vào thời kỳ trở ngại vất vả với nội chiến và can thiệp quốc tế, như V.I.Lê-nin đã nói: “Giành cơ quan ban ngành thường trực đã khó, giữ cơ quan ban ngành thường trực còn khó hơn”. Chiến tranh, nội chiến kết thúc, chủ trương cộng sản thời chiến với nhiều giải pháp phi kinh tế tài chính đang không hề thích hợp, gây ra nhiều tạm bợ trong đời sống xã hội. Đại hội lần thứ X của Đảng Bôn-sê-vích Nga năm 1921 đã đưa ra Chính sách kinh tế tài chính mới (NEP), từng bước phục hồi sản xuất, tăng trưởng kinh tế tài chính, hình thành nên những thành phần kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa.

Cho đến năm 1922, trên lãnh thổ nước Nga trước kia đang tồn tại 6 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa: Nga, Ucraina, Bêlarut, Adecbaigian, Acmênia và Grudia. Trước yêu cầu thống nhất, hợp tác để chống thủ đoạn can thiệp quốc tế và nội phản, trên cơ sở tự nguyện, ngày 30-12-1922, Đại hội lần thứ nhất những Xô viết toàn liên bang được tiến hành tại Maxcơva, thông qua bản Tuyên ngôn xây dựng Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang. Đến năm 1924, Hiến pháp thứ nhất của Liên bang cũng khá được thông qua, xác lập về mặt pháp lý của nhà nước Liên bang Xô viết.

Duyệt binh chào mừng thắng lợi chủ nghĩa phát xít. Ảnh tư liệu

Cường quốc công nghiệp toàn thế giới

Chính sách kinh tế tài chính mới (NEP) đã khắc phục hậu quả trận chiến tranh, nâng cao đời sống nhân dân, đưa nước Nga dần thoát khỏi tình trạng nông nghiệp lỗi thời. Tuy nhiên V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích yêu cầu phải tăng trưởng công nghiệp nặng để khai thác hiệu suất cao nguồn tài nguyên vương quốc. Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Liên Xô (từ thời điểm ngày 18 đến 31-12-1925) đã xác lập trách nhiệm kế hoạch của Đảng là xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Đại hội đưa ra trách nhiệm “công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa” là trách nhiệm trọng tâm trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Liên Xô đã đưa ra những kế hoạch 5 năm (lần thứ nhất: 1928 – 1932, lần thứ hai: 1933 – 1937), cả hai kế hoạch 5 năm đều về trước kế hoạch 9 tháng. Sau hai lần thực thi kế hoạch 5 năm, Liên Xô đã hoàn thành xong trách nhiệm công nghiệp hóa (trong lúc những nước tư bản phải mất hàng trăm năm), trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai toàn thế giới (sau Mỹ).

Chiến thắng chủ nghĩa phát xít

Từ trong năm 30 của thế kỷ 20, khi chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Ý và Đức, Liên Xô đã chú ý rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xâm lược của những nước phát xít, và đã có những đề xuất kiến nghị ngăn ngừa những hành vi xâm lược. Tuy nhiên những nước đế quốc đều coi chủ nghĩa xã hội là “quân địch chung” nên không công nhận những đề xuất kiến nghị của Liên Xô.

Năm 1939, trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai nổ ra, phát xít Đức xâm lược châu Âu và tiếp theo đó tiến đánh Liên Xô với kế hoạch “trận chiến tranh chớp nhoáng”. Tuy nhiên, trước sự việc chiến đấu ngoan cường của Hồng quân Liên Xô, quân Đức lâm vào cảnh tình cảnh trở ngại vất vả khi chiến sự kéo dãn. Với những thắng lợi quyết định hành động như Maxcơva, Stalingrat và Cuốc-xcơ, Hồng quân Liên Xô đã gây thiệt hại nặng nề – 74% sinh lực quân đội Đức, đẩy phát xít Đức đến “miệng hố của yếu tố diệt vong”. Thừa thắng, Hồng quân Liên Xô tiến đánh vào Béc-lin, sào huyệt của phát xít Đức; ngày 9-5-1945 Đức Quốc xã phải ký văn bản đầu hàng vô Đk.

Tại châu Á, Liên Xô cùng với những nước Anh, Mỹ đánh phát xít Nhật. Mặc dù Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki để buộc người Nhật đầu hàng, nhưng phải đến khi Hồng quân Liên Xô vượt mặt 1 triệu quân tinh nhuệ của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc (ngày 8-8-1945) thì Nhật mới đồng ý đầu hàng Đồng Minh vô Đk.

Quần chúng nhân dân trong thời gian ngày kỷ niệm 1 năm thành công xuất sắc của Cách mạng Tháng Mười . Ảnh tư liệu

Sự Ra đời của khối mạng lưới hệ thống XHCN toàn thế giới

Trong cuộc trận chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít, quân đội và nhân dân Liên Xô đã chịu nhiều tổn thất cả về người và của. Theo số liệu công bố tại Liên Xô, trận chiến tranh đã cướp đi sinh mạng gần 27 triệu người Nga (hơn 9 triệu chiến sỹ quyết tử, hơn 17 triệu dân thường thiệt mạng). Nhưng vượt lên toàn bộ, Hồng quân Liên Xô đã đảm trách được thiên chức lịch sử mang tính chất chất thời đại: Chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng ách nô dịch của chủ nghĩa phát xít, đấu tranh bảo vệ hòa bình, dân chủ, bảo vệ nhân phẩm con người trước nạn diệt chủng và truy bức của những thế lực phản động. Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã trực tiếp và gián tiếp tạo Đk cho một loạt những vương quốc ở nhiều lục địa vùng lên giành độc lập thắng lợi. Chính điều này góp thêm phần giúp Đảng Cộng sản những nước được giải phóng hoàn thành xong cách mạng dân gia chủ dân và chuyển thành cách social chủ nghĩa, trong số đó có Việt Nam. Một khối mạng lưới hệ thống những nước xã hội chủ nghĩa hình thành để đối trọng với chủ nghĩa tư bản, giữ thế cân đối lực lượng, bảo vệ hòa bình toàn thế giới. Đứng đầu khối mạng lưới hệ thống XHCN là Liên Xô, một cường quốc đủ sức mạnh đối trọng với những cường quốc tư bản, và là nơi tựa vững chãi của những trào lưu cách mạng.

Cường quốc khoa học, kỹ thuật, vương quốc mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đức Quốc xã đã tàn phá nặng nề khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân của Liên Xô. Vì vậy, sau trận chiến tranh Liên Xô chú trọng đặc biệt quan trọng đến tăng trưởng khoa học và giáo dục quốc dân qua những kế hoạch 5 năm. Năm 1958 Liên Xô có 2,2 triệu sinh viên, trong số đó 45% là tại chức. Năm 1981, Liên Xô đạt 787/1.000 người dân có trình độ ĐH và trung học (trên ¾ dân số), tăng gần 9 lần so với năm 1939. Năm 1980, Liên Xô có một.373,3 nghìn tiến sỹ, phó tiến sỹ và nghiên cứu và phân tích sinh, tăng gần 8,5 lần so với năm 1950. Nhờ này mà khoa học, kỹ thuật của Liên Xô đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhất là sản xuất vũ khí nguyên tử để phòng thủ quốc phòng. Tiếp theo là xây dựng nhà máy sản xuất điện nguyên tử thứ nhất trên toàn thế giới vào năm 1954 hiệu suất 5.000 kW, năm 1958 xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai hiệu suất 100.000 kW. Thành tựu này của Liên Xô vượt qua Mỹ.

   Ngày 23-7-1980, tàu Liên hợp 37 của Liên Xô chở nhà du hành vũ trụ thứ nhất của Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Go-rơ-bát-cô đã bay vào vũ trụ, ghi lại mốc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nghành nghiên cứu và phân tích khoa học vũ trụ. Ảnh tư liệu 

Những thành tựu quan trọng về khoa học của Liên Xô cũng khá được ứng dụng vào công cuộc chinh phục vũ trụ bát ngát. Từ năm 1957 đã phóng thành công xuất sắc nhiều vệ tinh tự tạo vào vũ trụ; năm 1961 phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành thứ nhất trên toàn thế giới là Gagarin bay vòng quanh Trái đất. Cùng với đó là sản xuất và phóng những tên lửa vũ trụ thám hiểm Mặt trăng, sao Kim; phóng tàu vũ trụ đưa những nhà khoa học nghiên cứu và phân tích tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất… Tính đến 31-3-1978, Liên Xô đã phóng thành công xuất sắc lên quỹ đạo Trái đất 1.000 vệ tinh tự tạo để nghiên cứu và phân tích khoa học phục vụ những nghành đời sống của con người.

Cho đến nay, những thành tựu của Liên Xô về chinh phục vũ trụ mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Liên Xô nói riêng và quả đât nói chung.

Tài liệu tìm hiểu thêm:

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội – từ hiện thực đến quy luật lịch sử – Nhà xuất bản Đại học vương quốc TP. Hồ Chí Minh – 2022.

Dương Thế Hoàn

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo quyết thi môn thi thứ 4 là môn Sử. Đây là một môn rất khoai bởi những teen phải vừa nhớ đúng chuẩn ngày tháng xẩy ra sự kiện. Lại phải nhớ tài liệu về những số lượng thống kê. Để giúp những Teen thuận tiện và đơn thuần và giản dị ôn luyện thi vào lớp 10, NovaTeen trình làng bộ đề thi trắc nghiệm môn Sử với bài mở đầu: Liên Xô và những nước đông âu từ sau năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỷ 20.

Đề thi trắc nghiệm môn Sử – Liên xô và những nước Đông Âu sau năm 1945

Câu 1. Liên Xô nhờ vào thuận tiện nào là hầu hết để xây dựng lại giang sơn ?

a. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước trận chiến tranh.

b. Sự ủng hộ của trào lưu cách mạng toàn thế giới.

c. Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày thắng lợi.

d. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Liên xô Phục hồi giang sơn sau trận chiến tranh

Câu 2.Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau trận chiến tranh?

a. Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .

b. Năm 1957, Liên Xô là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo của trái đất.

c. Năm 1961, Liên Xô là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc tàu vũ trụ có người lái.

d. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên toàn thế giới (sau Mĩ).

Liên xô phóng vệ tinh tự tạo thứ nhất vào vũ trụ năm 1957

Câu 3.Trong quy trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu trong năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau này có ý nghĩa nhất ?

a. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được115,9 triệu tấn.

b. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước trận chiến tranh.

c. Từ năm 1951 đến 1973, mức tăng trưởng của Liên Xô thường niên đạt 9,6%.

d. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng chừng 20% sản lượng công nghiệp của toàn toàn thế giới.

Câu 4. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính của Liên Xô sau Chiến tranh toàn thế giới hai chú trọng vào:

a. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.

b. Phát triển nền công nghiệp truyền thống cuội nguồn.

c. Phát triển kinh tế tài chính công-nông- thương nghiệp.

d. Phát triển công nghiệp nặng.

Câu 5. Đến đầu trong năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì

a. Thế cân đối về sức mạnh kinh tế tài chính.

b. Thế cân đối kế hoạch về sức mạnh quân sự chiến lược nói chung và sức mạnh về hạt nhân nói riêng

c.Thế cân đối về sức mạnh quốc phòng.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 6. Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, cuộc Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính nông nghiệp của Liên Xô được tiến hành trên cơ sở nào ?

a. Sự quan tâm đến quyền lợi vật chất riêng với những người dân.

b. Những thành tựu của công nghiệp.

c. Các giải pháp hành chính.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu7 . Trong tiến trình Chiến tranh toàn thế giới thứ hai Hồng quân Liên Xô tiến vào những nước Đông Âu nhằm mục đích mục tiêu gì ?

a. Xâm lược những nước này.

b. Tạo Đk cho nhân dân những nước này đứng lên khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng chính sách tư bản.

c. Tạo Đk cho nhân dân những nước này nổi dậy khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng chính sách dân gia chủ dân.

d. b và c đều đúng.

Câu 8 . Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ thời điểm năm 1945 đến nửa đầu trong năm 70 thế kỉ XX là gì ?

a. Muốn làm bạn với toàn bộ những nước.

b. Chỉ quan hệ với những nước lớn.

c. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng toàn thế giới.

d. Chỉ làm bạn với những nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 9. Nhiệm vụ của cách mạng dân gia chủ dân ở những nước Đông Âu là gì ?

a. Xây dựng cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, phát hành những quyền tự do dân chủ.

b. Tiến hành cải cách ruộng đất.

c. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 10. Cách mạng dân gia chủ dân ở những nước Đông Âu đã làm gì để xóa khỏi sự bóc lột của địa chủ phong kiến riêng với nông dân ?

a. Triệt phá thủ đoạn lật đổ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng của bọn phản động.

b. Cải cách ruộng đất.

c. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.

d. Thực hiện những quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

Câu 11. Lý do nào là hầu hết nhất để chứng tỏ sự thắng lợi của cách mạng dân gia chủ dân những nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế ?

a. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

b. Thực hiện một số trong những quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

c. Tạo Đk để Đông Âu bước vào quy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

d. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình toàn thế giới và góp thêm phần hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa từ thời điểm năm 1949.

Câu 12. Sau khi hoàn thành xong cách mạng dân gia chủ dân, những nước Đông Âu đã làm gì ?

a. Tiến lên chính sách xã hội chủ nghĩa.

b. Tiến lên chính sách tư bản chủ nghĩa.

c. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số trong những nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

d. Một số nước thực thi chính sách trung lập.

Câu 13. Chỗ dựa hầu hết của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu là:

a. Thành quả của cách mạng dân gia chủ dân (1946 -1949) và nhiệt tình của nhân dân.

b. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính (SEV).

c. Sự giúp sức của Liên Xô.

d. Sự hợp tác Một trong những nước Đông Âu.

Câu 14. Mục đích của việc xây dựng Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính là gì ?

a. Cần có sự hợp tác nhiều bên.

b. Sự phân công và trình độ hóa trong sản xuất Một trong những nước XHCN nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động và xóa khỏi tình trạng chênh lệch về trình độ.

c. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chủ trương vây hãm kinh tế tài chính của những nước Phương Tây.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 15. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất chất chất:

a. Một tổ chức triển khai kinh tế tài chính của những nước XHCN ở châu Âu.

b. Một tổ chức triển khai liên minh phòng thủ về quân sự chiến lược của những nước XHCN ở châu Âu.

c. Một tổ chức triển khai liên minh chính trị của những nước XHCNở châu Âu .

d. Một tổ chức triển khai liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự chiến lược của những nước XHCN ở châu Âu.

Trên đấy là bài 1 – đề thi trắc nghiệm môn Sử. Hi vọng rằng qua đề thi này những em chăm chỉ rèn luyện. Từ đó có thêm kiến thức và kỹ năng vững chãi về môn Sử để thi vào lớp 10 đạt kết quả cao.

Trong bài lần tới, NovaTeen sẽ tiếp tục trình làng đề thi trắc nghiệm môn Sử với chủ đề: Liên xô và những nước Đông Âu từ Một trong trong năm 1970 đến đầu trong năm 90 của thế kỷ 20.

Mọi vướng mắc của quý phụ huynh và học viên xin liên hệ

Trung tâm Dạy tốt NovaTeen số 22A – Thành Công – Ba Đình – Tp Hà Nội Thủ Đô.

Hotline: 098-442-3335

E-Mail:

Fanpage: Novateenthivao10

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã

4107

Clip Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Năm 1949 những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu đã vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Năm #những #nước #xã #hội #chủ #nghĩa #ở #châu #Âu #đã