Kinh Nghiệm về Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 06:18:48 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một vật dao đọng điều hòa với phương trình x=5cos(πt+π/3) (cm) .Thời gian tính từ khi vật khởi đầu xấp xỉ đến khi vật đi được quãng đường 2015 cm là

Nội dung chính

    Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cos ( (((2pi ))(3)t – (pi )(3)) )cm.Kể từ thời gian t = 0, sau thời hạn bao lâu thì vật đi được quãng đường 7,5 cm.
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀMột vật xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình là:x=5cos(3πt+π)Biên độ và tần số xấp xỉ của vật lần lượt là:

A.

B.

C.

D.

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cos ( (((2pi ))(3)t – (pi )(3)) )cm.Kể từ thời gian t = 0, sau thời hạn bao lâu thì vật đi được quãng đường 7,5 cm.

Câu 713 Vận dụng

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình $x = 5cos left( dfrac2pi 3t – fracpi 3 right)cm$.Kể từ thời gian $t = 0$, sau thời hạn bao lâu thì vật đi được quãng đường $7,5 cm$.

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức xác lập chu kì xấp xỉ (T = dfrac2pi omega )

+ Xác xác định trí của vật tại thời gian ban đầu (left{ beginarraylx_0 = Acrmosvarphi \v = – Asin varphi endarray right.)

+ Sử dụng trục thời hạn suy ra từ vòng tròn

Ứng dụng vòng tròn lượng giác – Bài tập quãng đường – Tốc độ trung bình — Xem rõ ràng

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 5cos(3(pi)t+ (frac5pi6)) Tính từ lúc t = 0 thời gian lần thứ hai vật cách VTCB 2,5cm là?

Mọt người hoàn toàn có thể giải đáp giúp mình đoạn lần thứ hai cách VTCB đc k ạ ?

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 5cos(3(pi)t+ (frac5pi6)) Tính từ lúc t = 0 thời gian lần thứ hai vật cách VTCB 2,5cm là?

Mọt người hoàn toàn có thể giải đáp giúp mình đoạn lần thứ hai cách VTCB đc k ạ ?

Các vướng mắc tương tự

Một vật xấp xỉ điều hoà có phương trình xấp xỉ: x = 5cos(4 πt + π/3) (x đo bằng cm, t đo bằng s). Quãng đường vật đi được sau 0,375s tính từ thời gian ban đầu là

A.

B.

C.

D.

Chọn A

+ Ở thời gian t: x = 5cos(5πt + π/3) = 3 cm

=> cos(5πt + π/3) = 3/5 => sin(5πt + π/3) = ± 4/5

+ Ở thời gian (t + 1/10): x = 5cos[5π(t + 1/10) + π/3] = 5cos(5πt + π/3 + π/2) = -5sin(5πt + π/3) = ±4cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một vật xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình là:x=5cos(3πt+π)Biên độ và tần số xấp xỉ của vật lần lượt là:

A. 5cmvà3πHz

B.5cmvà3π2Hz

C.5cmvà32Hz

Đáp án đúng chuẩn

D.5cmvà3Hz

Xem lời giải

4512

Video Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(3pit+pi/3) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #dao #đông #điều #hòa #với #phương #trình #x5cos3pitpi3