Kinh Nghiệm về Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập được Update vào lúc : 2022-03-30 18:14:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một tụ điện có điện dung 10 mF được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A.  1 600   s

B.  3 400   s

C.  1 1200 s

D.  1 300   s

Các vướng mắc tương tự

Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu ?

A.  1 1200 s

B.  1 300 s

C.  1 60 s

D.  3 400 s

Một tụ điện có điện dung 10   μ F được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π 2 = 10 . Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu

A.  3 400   s

B.  1 600   s

C.  1 300   s

D.  1 1200   s

Một tụ điện có điện dung  10   μ F  được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy  π 2 = 10 . Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu

A.  3 400   s  

B.  1 600   s  

C.  1 300   s  

D.  1 1200   s

Một tụ điện có điện dung 10   μ F được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π 2 = 10 . Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A.  3 400   s

B.  1 600   s

C.  1 300   s

D.  1 1200   s

Một tụ điện có điện dung 10 μ F  được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ này vào một trong những cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π 2 = 10.  Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (kể khi nối) điện tích trên tụ có mức giá trị bằng một nữa giá trị ban đầu?

A.  3 400 s

B.  1 300 s

C.  1 1200 s

D.  1 600 s

Một tụ điện có điện dung  C = 10 − 5 2 π F  được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L = 1 5 π H . Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất bao nhiêu giây (Tính từ lúc lúc nối) nguồn tích điện từ trường của cuộn dây bằng 3 lần nguồn tích điện điện trường trong tụ ?

A. 1 300 s              

B.  5 300 s              

C.  1 100 s              

D.  4 300 s              

Một tụ điện có điện dung C = 10 − 3 2 π F  được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1 5 π H .  Bỏ qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất Tính từ lúc lúc nối đến khi nguồn tích điện từ trường của cuộn dây bằng ba lần nguồn tích điện điện trường trong tụ là

A.  1 300 s .

B.  1 100 s .

C. 1 60 s .

D.  3 400 s .

Một khung xấp xỉ gồm một ống dây có thông số tự cảm L=10H và 2 tụ điện cùng điện dung C=2μF ghép tiếp nối đuôi nhau với nhau. Lúc đầu hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây có mức giá trị cực lớn U 0 =8V. Đến thời gian t=1/300s thì một trong 2 tụ điện bị phóng điện, chất điện môi trong tụ điện đó trở thành chất dẫn điện tốt. Tính điện tích cực lớn của tụ trong khung xấp xỉ sau thời gian t nói trên. Lấy π 2 =10.

A.  4 5 μ F

B.  4 7 μ F

C.  4 3 μ F

D.  4 10 μ F

Chọn đáp án C

Thời gian ngắn nhất đi từ i=Q0 đến i=0,5Q0 là T6=16.2πLC=1300(s)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 109

Một tụ điện có điện dung (10 10^-6 F ) được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ này vào một trong những cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy ((pi ^2) = 10 ). Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

Câu 108829 Vận dụng

Một tụ điện có điện dung (10mu F) được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ này vào một trong những cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy (pi ^2 = 10). Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức: (T = 2pi sqrt LC )

Phương pháp giải bài tập phương trình xấp xỉ mạch LC (q – u – i) — Xem rõ ràng

Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của những dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất là bao nhiêu (Tính từ lúc lúc nối) điện tích trên tụ điện có mức giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A.

B.

C.

D.

://.youtube/watch?v=2XxmA6tsJPU

4162

Clip Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một tụ điện có điện dung 10uf được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tụ #điện #có #điện #dung #10uf #được #tích #điện #đến #một #hiệu #điện #thế #xác #định