Mẹo về Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-01 10:56:24 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Độ khó: Nhận biết

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (thời gian ở thời gian cuối năm 1946 thời điểm đầu xuân mới 1947) có ý nghĩa kế hoạch ra làm sao trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

tạo Đk cho tất toàn nước tiến vào cuộc kháng chiến lâu dài.

giam chân địch ở những đô thị

tiêu tốn nhiều sinh lực địch.

làm thất bại thủ đoạn đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

Đâu không phải là ý nghĩa của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

Câu 18680 Thông hiểu

Đâu không phải là ý nghĩa của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cuộc chiến đấu ở những đô thị và việc sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài — Xem rõ ràng

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là
A.quân dân Việt Nam giành được thế dữ thế chủ động trên mặt trận Bắc Bộ.
B.đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chuyển sang quy trình mới.
C.làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.
D.tạo Đk cho nhân dân Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.

Ý nghĩa lớn số 1 của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến l6 sau ngày 19/12/1946 là

A.

 làm thất bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

B.

 tiêu diệt được một bộ phân lớn sinh lực địch.

C.

tạo Đk cho tất toàn nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.

D.

bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở vị trí căn cứ Việt Bắc.

4319

Video Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một trong những ý nghĩa quan trọng của trận chiến đấu ở những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #trong #những #nghĩa #quan #trọng #của #cuộc #chiến #đấu #ở #những #đô #thị #phía #Bắc #vĩ #tuyến #là