Thủ Thuật về Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 12:04:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:

Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945 1975) ở Việt Nam là:

  A.
  Có sự phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại.
  B.
  Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định hành động thắng lợi.
  C.
  Có sự giúp sức to lớn của Liên Xô và quả đât tiến bộ.
  D.
  Có sự phối hợp đấu tranh quân sự chiến lược chính trị và ngoại giao.

Lời giải tìm hiểu thêm:

chen-hinh-htn Hãy chọn vấn đáp đúng trước lúc xem đáp án và lời giải phía dưới.

Đáp án đúng: A

Điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (1945 1975) là: có sự phối hợp giữa sức mạnh dân tộc bản địa và sức mạnh thời đại. Cụ thể như sau:

Cách mạng tháng Tám:

+ Sức mạnh dân tộc bản địa: sự lãnh đạo của đảng, tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự sẵn sàng sẵn sàng suốt 15 năm,

+ Sức mạnh thời đại: Nhật đầu hàng Đồng minh tạo Đk khách quan thuận tiện.

Kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ:

+ Sức mạnh dân tộc bản địa: xây dựng tiềm năng giang sơn, xây dựng hậu phương, xây dựng lực lượng, tinh thần đoàn kết của nhân dân,

+ Sức mạnh thời đại: tranh thủ sự giúp sức của những nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của quả đât tiến bộ. Từ đó, tăng cương tình đoàn kết quốc tế và sử dụng tốt những thành quả khoa học kĩ thuật.

Đáp án cần chọn là:A

Lưu ý: Đây là vướng mắc tự luận.

YOMEDIA

://.youtube/watch?v=-QBRYPRXxX0

4083

Clip Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một trong những điểm tương đương của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #trong #những #điểm #tương #đồng #của #Cách #mạng #tháng #Tám #năm #và #hai #cuộc #kháng #chiến #chống