Thủ Thuật về Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 19:07:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên quan hệ Một trong những đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Định luật ôm riêng với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó:

Với R là điện trở mạch ngoài; r là điện trở trong của nguồn điện.

Quảng cáo

Câu 2. Tìm phát biểu sai

A. Hiện tượng đoản mạch xẩy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ

B. Suất điện động E của nguồn điện luôn có mức giá trị bằng độ giảm điện thế mạch trong.

C. Suất điện động E của nguồn điện có mức giá trị bằng vận tốc giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. Điện trở toàn phần của toàn mạch là tổng mức số của điện trở trong và điện trở tương tự của mạch ngoài.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

– Độ giảm thế trên đoạn mạch: UN = I.RN

– Suất điện động của nguồn điện: E = I.RN + I.r > UN.

Câu 3. Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện không được xem bằng công thức:

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hiệu suất của nguồn điện:

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì UN = I.RN và E = I.(RN + r)

Hiệu suất của nguồn điện khi này là:

Câu 4. Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90,9%

B. 90%

C. 98%

D. 99%

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hiệu suất của nguồn điện:

Quảng cáo

Câu 5. Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng kỳ lạ đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác lập bằng công thức:

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Định luật ôm riêng với toàn mạch:

Khi có hiện tượng kỳ lạ đoản mạch (R = 0) thì cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Định luật ôm riêng với toàn mạch:

Dùng tài liệu sau để vấn đáp những câu 9.7, 9.8, 9.9, 9.10

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở những đoạn dây nói. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω.

Câu 7. Cường độ dòng điện qua mạch đó đó là

A. 0,5A

B. 1A

C. 1,5A

D. 2V

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Cường độ dòng điện qua mạch chính:

Câu 8. Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là

A. 5,5V

B. 5V

C. 4,5V

D. 4V

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện bằng hiệu điện thế mạch ngoài:

U = I.RN = 1,5.3 = 4,5V

Quảng cáo

Câu 9. Công suất của nguồn điện là

A. 3W

B. 6W

C. 9W

D. 12W

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Công suất của nguồn điện: Pnguồn = E.I = 6.1,5 = 9W

Câu 10. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 90%

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hiệu suất của nguồn điện:

Dùng dữ kiện sau để vấn đáp những câu 9.11, 9.12, 9.13

Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.

Câu 11. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 bằng

A. 2,4V

B. 0,4V

C. 1,2V

D. 9V

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12. Công suất mạch ngoài là

A. 0.64W

B. 1W

C. 1,44W

D. 1,96WW

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Công suất mạch ngoài: PN = U.I = 2,4.0,6 = 1,44W

Câu 13. Hiệu suất của nguồn điện bằng

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hiệu suất của nguồn điện:

Câu 14. Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω. Mắc tuy nhiên tuy nhiên vào hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệt nhau có điện trở là 6Ω. Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là

A. 0,54W

B. 0,45W

C. 5,4W

D. 4,5W

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Cường độ dòng điện trong mạch chính:

Hiệu điện thế hai đầu mỗi bóng đèn là: U = E – Ir = 3 – 0,6.2 = 1,8V.

Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là:

Câu 15. Cho mạch điện như hình vẽ, trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3 là

A. 4,8W

B. 8,4W

C. 1,25W

D. 0,8W

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Vì r = 0 ⇒ UN = U123 = E = 6V;

Mạch ngoài gồm R1 // R2 // R3 ⇒ U3 = U123 = 6V.

Công suất tiêu thụ R3:

Câu 16. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R = 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

A. 12V; 2,5A

B. 25,48V; 5,2A

C. 12,25V; 2,5A

D. 24,96V; 5,2A

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Cường độ dòng điện trong mạch chính:

Suất điện động của nguồn điện: E = U + I.r = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 V

Câu 17. Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là r = 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện là

A. PN = 5,04W; Png = 5,4W

B. PN = 5,4W; Png = 5,04W

C. PN = 84W; Png = 90W

D. PN = 204,96W; Png = 219,6W

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Cường độ dòng điện trong mạch chính:

Công suất mạch ngoài: PN = R.I2 = 14.0,62 = 5,04W

Công suất của nguồn điện:

Png = EI = (U + Ir).I = (8.4 + 0,6.1).0,6 = 5,4W.

Câu 18. Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2Ω tiếp nối đuôi nhau với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

A. 5Ω

B. 6Ω

C. 8Ω

D. 10Ω

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Áp dụng định luật Ohm cho 2 mạch điện ta được:

Câu 19. Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của nguồn điện tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện bằng

A. 6Ω

B. 8Ω

C. 7Ω

D. 9Ω

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hiệu suất của nguồn điện trong hai trường hợp tương ứng là:

Ta có

Câu 20. Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong mức chừng thời hạn t là:

A. Q. = RNI2t

B. Q. = (QN + r).I2

C. Q. = (RN + r).I2t

D. Q. = rI2t

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong mức chừng thời hạn t:

Q. = P.t = (RN + r).I2t

Tham khảo thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4377

Review Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với Free.

Giải đáp vướng mắc về Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một nguồn điện được nối với mạch ngoài độ giảm thế bên trong nguồn tỉ lệ với vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #nguồn #điện #được #nối #với #mạch #ngoài #độ #giảm #thế #bên #trong #nguồn #tỉ #lệ #với