Thủ Thuật Hướng dẫn Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe được Update vào lúc : 2022-09-26 14:54:58 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Các NST trong nhân tế bào không biến thành dính vào nhau là nhờ có: Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổng hợp là gì Hệ tuần hòa của loài động vật hoang dã nào sau này có máu trao đổi với những tế bào qua thành mao mạch? Người ta tiến hành nuôi những hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDDEeGg thành những dòng đơn bội

    UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

    Hiện tượng thể hiện quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể là: Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ hầu hết qua bộ phận nào của cây? Loài động vật hoang dã nào sau này có hình thức hô hấp qua mặt phẳng khung hình? Liên kết peptit là loại link xuất hiện trong phân tử nào sau này? Dạng đột biến nào thường gây chết hoặc làm giảm sức sống Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. số thể ba kép tối đa hoàn toàn có thể phát sinh ở loài này là bao nhiêu? Thành phần nào không thuộc opêron Lac Trong lịch sử tăng trưởng của sinh giới qua những đại địa chất, thực vật phát sinh ở kỉ nào? Kiểu gen nào sau này là kiểu gen không thuần chủng? Đặc trưng nào sau này chỉ có ở quần xã mà không còn ở quần thể: Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu Thường biến là gì Theo ý niệm tiến hóa tân tiến, tác nhân tiến hóa nào hoàn toàn có thể không làm nghèo nàn vốn gen của quần thể? Yếu tố trực tiếp chi phối số lượng thành viên của quần thể làm kích thước quần thể trong tự nhiên thường bị dịch chuyển là: Khi nói về quy trình hình thành loài bằng con phố lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào đúng? Thường biến là những biến hóa ở kiểu hình của cùng một kiểu gen Theo ý niệm tiến hóa tân tiến, tác nhân tiến hóa nào làm biến hóa tần số alen Giả sử một lưới thức ăn đơn thuần và giản dị gồm những sinh vật được mô tả Phát biểu nào sau này sai khi nói về pha sáng của quy trình quang hợp Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân đối di truyền, xét 1 gen có 2 alen là A và a Hệ gen người dân có kích thước to nhiều hơn hệ gen E. coli khoảng chừng 1000 lần, trong lúc vận tốc sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người khoảng chừng 10 lần. Những cơ chế nào giúp toàn bộ hệ gen người hoàn toàn có thể sao chép hoàn hảo nhất chỉ chậm hơn hệ gen E. coli khoảng chừng vài chục lần? A. Hệ gen người dân có nhiều điểm khởi đầu sao chép. B. Người có nhiều loại ADN pôlimeraza hơn E. coli. C. Tốc độ sao chép ADN của những enzim ADN pôlimeraza ở người cao hơn. D. Ở người, quy trình sao chép không trình làng đồng thời với những quy trình phiên mã và dịch mã như ở vi trùng E.coli. Phát biểu nào sau này là không đúng chuẩn khi nói về hô hấp ở thực vật? Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Khi nói về tiêu hóa ở động vật hoang dã, phát biểu nào đúng Cho biết quy trình giảm phân trình làng thông thường, những cây tứ bội đều tạo giao tử 2n hoàn toàn có thể thụ tinh. Trong trường hợp link gen hoàn toàn và không còn đột biến xẩy ra. Một phân tử mARN dài 408 nm, có tỉ lệ ribonuclêôtit loại A = 10%, U = 30% số ribonu của phân tử. Khi cho bố mẹ P thuần chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho cây thân cao, quả ngọt (P), tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình Ở một loài động vật hoang dã, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự những gen trên nhiễm sắc thể số III như sau: Chứng bạch tạng là vì thiếu melanin trong những tế bào da, nhất là những tế bào chân lông. Từ những cây P người ta thu hoạch được 1000 hạt ở thế hệ F1 rong quy trình giảm phân của khung hình cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I Ở một loài thực vật, tính trạng hình trạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định Ở một loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống ở hai bờ sông Cho biết mỗi bệnh đều do một trong 2 alen của một gen quy định; gen quy định bệnh P nằm trên NST thường

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), có bộ NST có kí hiệu AaBbDdEe. Do đột biến đã làm xuất hiện những thể đột biến sau này:.

(1)Thể một nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBbDEe.

(2). Thể bốn nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBBbbDdEe; AaBBBbDdEe; AaBbbbDdEe.

(3). Thể bốn nhiễm kép, bộ NST hoàn toàn có thể có ký hiệu là AaBBbbDddEe.

(4). Thể ba nhiễm kép, bộ NST hoàn toàn có thể có ký hiệu là AaaBBbDdEe.

(5). Thể không nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBb.

(6). Thể ba nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaaBbDdEe hoặc AAaBbDdEe.

Trong những nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng?

Các vướng mắc tương tự

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong những thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau này, loại nào là thể ba kép?

A. AaBBbDDdEEe

B. AaaBbDddEe

C. AaBbDdEee

D. AaBDdEe

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong những thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau này, loại nào là thể ba kép?

A. AaBBbDDdEEe.  

B. AaaBbDddEe. 

C. AaBbDdEee.    

D. AaBDdEe

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n=8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong những thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau này, loại nào là thể ba kép?

A. AaBBbDDdEEe

B. AaaBbDddEe

C. AaBbDdEee

D. AaBDdEe

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong những thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau này, loại nào là thể ba kép

A. AaBBbDDdEEe

B. AaaBbDddEe

C. AaBbDdEee

D. AaBDdEe

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 được kí hiệu là:

Có một thể đột biến có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu là 

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
I. Loại đột biến này sẽ không còn làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào.
II. Loại đột biến này được sử dụng để chuyển gen từ loài này sang loài khác.
III. Loại đột biến này thường gây chết hoặc làm mất đi kĩ năng sinh sản của thể đột biến.
IV. Loại đột biến này thường chỉ xẩy ra ở động vật hoang dã mà ít gặp ở thực vật.

A. 3  

B. 4   

C. 1

D. 2

ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), những cặp nhiễm sắc thể tương đương được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này còn có bộ nhiễm sắc thể nào trong những bộ nhiễm sắc thể sau này?

A. AaBbDdEe

B. AaaBbDdEe

C. AaBbEe

D. AaBbDEe

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), những cặp nhiễm sắc thể tương đương được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này còn có bộ nhiễm sắc thể nào trong những bộ nhiễm sắc thể sau này?

A. AaBbDdEe 

B. AaaBbDdEe 

C. AaBbEe  

D. AaBbDEe

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), những cặp nhiễm sắc thể tương đương được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này còn có bộ nhiễm sắc thể nào trong những bộ nhiễm sắc thể sau này?

A. AaBbEe. 

B. AaBbDdEe.

C. AaBbDEe.   

D. AaaBbDdEe.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe

Reply
9
0
Chia sẻ

4060

Clip Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe Free.

Giải đáp vướng mắc về Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #thực #vật #có #bộ #NST #được #kí #hiệu #là #AaBbDdEe