Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 14:40:54 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi độ dài chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là a,b:

Nửa chu vi là: a+b=108

Chiều dài mới là: 0,8a

Chiều rộng mới là:  1,25b

Chu vi không đổi suy ra: 0,8a+1,25b=108

Ta có: $left { a+b=108 atop 0,8a+1,25b=108 right.$ ⇔$left { a=60 atop b=48 right.$ 

Vậy diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật là: S=ab=2880 $(cm^2)$

CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC -Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a cty thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài) -Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a cty thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng) -Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a cty thì chu vi sẽ giảm lên a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều dài) -Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật lên a cty thì chu vi sẽ giảm lên a x 2 đợn vị ( Vì có 2 chiều rộng) -Nếu gấp một chiều của một hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần. -Nếu giảm một chiều của một hình chữ nhật đi bao nhiêu lần thì diện tích s quy hoạnh sẽ giảm sút bấy nhiêu lần. -Nếu tăng hay giảm cả hai chiều thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng hay giảm sút tích hai số lần đó. -Trong hình vuông vắn nếu tăng 1 cạnh lên a cty thì chu vi sẽ tăng 4 x a cty. -Trong hình vuông vắn nếu cạnh tăng thêm a lần thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng thêm a x a lần . A B 1 2 3 4 5 D C Nhận Xét : Mỗi cạnh bên trong là cạnh chung của hai hình chữ nhật cạnh nhau . Vậy tổng chu vi của 5 hình chữ nhật 1;2;3;4;5 hơn chu vi hình chữ nhật ABCD đó đó là 4 x 2 = 8 (AD) Trong hình chữ nhật nếu biết diện tích s quy hoạnh và tỉ số những cạnh ta chia hình chữ nhật thành những hình vuông vắn nhỏ tiếp theo đó tính cạnh hình vuông vắn nhỏ từ đó tìm chu vi hình chữ nhật. Bài 1: Một hình vuông vắn có cạnh 10m .Người ta vẽ những hình vuông vắn nhỏ (như hình vẽ) tính tổng diện tích s quy hoạnh những hình vuông vắn Bài 2: Bài 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta tăng chiều dài lên 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 120m. Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu . Bài 4:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m .Người ta giảm chiều dài đi 1/3 chiều dài thì chu vi hình chữ nhật mới là 80m. Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu . Bài 5:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 110m . Nếu tăng chiều rộng 5 m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích s quy hoạnh thửa ruộng không thay đổi .Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng Bài 6:Một thửa đất hình vuông vắn trên thửa đất đó người ta đào một chiếc ao hình vuông vắn cạnh cái ao cách đều cạnh thửa đất .Chu vi cái ao kém chu vi thửa đất là 64 m.Tính diện tích s quy hoạnh cái ao biết diện tích s quy hoạnh phần dất còn sót lại là 600m2. Bài 7:Bác An có một mảnh đất nền trống vườn chữ nhật .ở một góc vườn bác đào một chiếc ao hình vuông vắn có một cạnh cách chiều rộng mảnh vườn 33 m còn cạnh kia cách chiều dài mảnh vườn là 17 m .Biết diện tích s quy hoạnh phần đất còn sót lại là 1311m2 . Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn. Bài 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m .chiều dài hình chữ nhật hơn 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng. Bài 9:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m .chiều dài hình chữ nhật kém 2 lần chiều rộng là 10m.Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng. Bài 10:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng là hình vuông vắn và chu vi thửa ruộng hình vuông vắn nhỏ hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu. Bài 11:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m Dọc theo chiều dài người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ .Biết 1 trong 2 thửa ruộng là hình vuông vắn và chu vi thửa ruộng hình vuông vắn to nhiều hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ là 20m Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu. Bài 12:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm 300m2 . Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng ban đầu Bài 13: Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm 20m2, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì diện tích s quy hoạnh giảm 16 mét vuông. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật Bài 14 Một hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh 135m2 . Chiều dài bằng 3/5 chiều rộng .Tính chu vi hình chữ nhật. Bài 15: Một cái sân hình chũ nhật có chu vi 110m. Người ta tăng chiều rộng lên 5m thì sân trở thành hình vuông vắn . tính diện tích s quy hoạnh cái sân ban đầu. Bài 16 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 180 m nếu giảm chiều dài 10 m thì mảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông vắn .Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn ban đầu . Bài 17 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 150 m .Nếu giảm chiều dài 10m và tăng chiều rộng 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 4D rộng .Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn. Bài 18 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng . Nếu tăng chiều rộng lên 24 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật. Bài 19 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5 m thì diện tích s quy hoạnh giảm sút 256m2. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn. Bài 20 Một cái ao hình chữ nhật có chu vi 120 m .Dọc theo chiều dài người ta ngăn cái ao thành 2 ao nhỏ (Hình vẽ). Tổng chu vi 2 ao mới tạo thành la 180 m .Tính diện tích s quy hoạnh cái ao ban đầu. Bài 21 Sân trường em hình vuông vắn .Để tăng thêm diện tích s quy hoạnh nhà trường đã mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm là 196 mét vuông . Hỏi trước kia sân trường em có diện tích s quy hoạnh là bao nhiêu mét vuông? Bài 22: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên bàn có diện tích s quy hoạnh 90 dm2 thì vừa khít. Hãy tính kích thước của mỗi tấm kính đó. Bài giải : Theo đầu bài, coi chiều rộng của tấm kính nhỏ là một trong đoạn thì chiều dài của nó là 2 đoạn như vậy và chiều rộng của tấm kính to cũng là 2 đoạn, khi đó chiều dài của tấm kính to là 4 đoạn như vậy. Nếu bác Hà ghép khít hai tấm kính lại với nhau sẽ tiến hành hình chữ nhật ABCD (hình vẽ), trong số đó AMND là tấm kính nhỏ, MBCN là tấm kính to. Diện tích ABCD là 90 dm2. Chia hình chữ nhật ABCD thành 10 hình vuông vắn nhỏ, mỗi cạnh là chiều rộng của tấm kính nhỏ thì diện tích s quy hoạnh của mỗi hình vuông vắn nhỏ là 90 : 10 = 9 (dm2). Ta có 9 = 3 x 3, do đó cạnh hình vuông vắn là 3 dm. Tấm kính nhỏ có chiều rộng 3 dm, chiều dài là 3 x 2 = 6 (dm). Tấm kính to có chiều rộng là 6 dm, chiều dài là 6 x 2 = 12 (dm). Bài 23: Khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 108m. Nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì được hình vuông vắn . Tính diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn. Bài 24: Hình chữ nhật có chu vi 84m. Nếu bớt chiều rộng 5m và bớt chiều dài 7m thì được hình vuông vắn. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Bài 25: Hình chữ nhật có nửa chu vi 86m. Nếu giảm chiều dài 9m và tăng chiều rộng thêm 5m thì được hình vuông vắn . Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật. Bài 26: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm chiều dài 21m thì được hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn đó. Bài 27: Hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng. Chiều dài bằng 88m. Tính chiều rộng. Bài 28: Hình chữ nhật có chu vi gấp 12 lần chiều rộng. Chiều dài bằng 120m. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật. Bài 29: Hình chữ nhật có chu vi gấp 14 lần chiều rộng. Chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 80m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Bài 30: Hình chữ nhật có chu vi gấp 16 lần chiều rộng. Chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 198m. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó. Bài 31: Hình chữ nhật có nửa chu vi 99m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích s quy hoạnh không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Bài 32: Hình chữ nhật có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích s quy hoạnh không thay đổi. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó. Bài 33: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng bằng 5m. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó. Bài 34: Hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 5m. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó. Bài 35: Hình chữ nhật có chu vi 48m. Nếu tăng chiều dài 6m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. Bài 36: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. Bài 37: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 18m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 6m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Bài 38: Trung bình cộng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 32m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng 6m. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật. Bài 39: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều rộng đi 2m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm sút 68m2 . Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật ban đầu. Bài 40: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm 108m2 . Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. Bài 41: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều rộng đi 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm sút 140m2 . Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật ban đầu. Bài 42: Hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích s quy hoạnh tăng thêm 475m2 . Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật ban đầu. Bài 43: Một thửa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh thửa đất. Biết rằng nếu tăng chiều rộng 15m và giảm chiều dài 9m thì thửa đất trở thành hình vuông vắn. Bài 44: Nếu bớt một cạnh hình vuông vắn là 7m và bớt một cạnh khác 25m thì được hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình vuông vắn. Bài 45: Trên một miếng đất hình vuông vắn, người ta đào một chiếc ao hình vuông vắn để thả cá. Sau khi đào xong thì diện tích s quy hoạnh còn 1280m2. Tính diện tích s quy hoạnh miếng hình vuông vắn ban đầu. Biết rằng cạnh ao kém cạnh miếng đất 32m. Bài 46: Cho hai hình chữ nhật A và B. Diện tích hình A hơn hình B là 300m2, chu vi hình A hơn hình B là 20m. Tính diện tích s quy hoạnh mỗi hình chữ nhật. Bài 47: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài, nếu tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất nền trống hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh mới hơn diện tích s quy hoạnh cũ là 300m2. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hình chữ nhật sau khi mở rộng. Bài 48: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 15m, nếu tăng mỗi chiều thêm 5m thì mảnh đất nền trống hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh mới hơn diện tích s quy hoạnh cũ là 600m2. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hình chữ nhật ban đầu. Bài 49: Ở ở chính giữa một mảnh đất nền trống hình vuông vắn người ta đào một chiếc ao cũng hình vuông vắn. Cạnh ao tuy nhiên tuy nhiên và cách đều đám đất 2m. Tính diện tích s quy hoạnh cái ao biết diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hơn diện tích s quy hoạnh cái ao là 64m2. Bài 50: Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật biết 3 lần chiều rộng 2 lần chiều dài bằng 62m, 2 lần chiều rộng 3 lần chiều dài bằng 68m. Bài 51: Một khu đất nền trống hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. CHiều dài hơn thế nữa chiều rộng 5m. Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng khu đất nền trống them một đoạn bằng nhau để được khu đất nền trống mới có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh khu đất nền trống mới.

4284

Video Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một hình chữ nhật có chu vi 216m nếu giảm chiều dài đi 20 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hình #chữ #nhật #có #chu #216m #nếu #giảm #chiều #dài #đi