Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen được Update vào lúc : 2022-06-03 12:01:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A và G bằng 10% số nuclêôtit của gen, số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

A.A = T = 810 nu và G = X = 540 nu

B.A=T = 1620 nu và G = X = 1080 nu

C.A = T= 405 nu và G = X = 270 nu

D.A = T = 1215 nu và G = X = 810 nu

– Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có A – G = 10%

Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% – G = 30% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 30% . 2700 = 810 nu

G = X = 20% . 2700 = 540 nu

Đáp án A

Ta có A – G = 10%

Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% – G = 30% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 30% . 2700 = 810 nu

G = X = 20% . 2700 = 540 nu

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 18

Question: Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A và G bằng 10% số nuclêôtit của gen, số lượng
từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu? A. A = T = 810 nu và G = X = 540 nu B. A=T = 1620 nu và G = X = 1080 nu
C. A = T= 405 nu và G = X = 270 nu

D. A = T = 1215 nu và G = X = 810 nu

Hướng dẫn

Ta có A – G = 10%
Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% – G = 30% (NTBS)
Số lượng từng loại nu là:
A = T = 30% . 2700 = 810 nu
G = X = 20% . 2700 = 540 nu

Đáp án cần chọn là: A

Đáp án A

Ta có A – G = 10%

Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% – G = 30% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 30% . 2700 = 810 nu

G = X = 20% . 2700 = 540 nu

Một gen tự nhân đôi n lần liên tục sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?

Một gen ở tế bào nhân sơ có 2400 nucleotit. Trên mạch 1 của gen, hiệu số tỉ lệ % giữa A với T bằng 20% số nucleotit của mạch. Trên mạch 2 có số nucleotit loại A chiếm 15% số nucleotit của mạch và bằng 1/2 spps nucleotit của G. Khi gen phiên mã mộ số lần đã lấy từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào 540 nucleotit loại U. Số lượng nucleotit từng loại trên mARN được tổng hợp từ gen nói trên là:

A. A=180, U=420, X=360, G=240

B. A=840, U=360, X=720, G=480

C. A=180, U=420, X=240, G=360

D. A=420, U=180, X=360, G=240

Reply
7
0
Chia sẻ

4075

Review Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #gen #có #nuclêôtit #và #có #hiệu #số #giữa #với #bằng #số #nuclêôtit #của #gen