Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một đường tròn có bán kính R 10cm Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một đường tròn có bán kính R 10cm được Update vào lúc : 2022-08-07 02:50:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Đáp án: A
  Giải thích:
  Lời giải
  Độ dài của cung 40° trên đường tròn được xem bằng công thức:
  π. ao180.R=π180.40.10≈7 cm.
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

một đường tròn có bán kính R=10cm.Tìm số đo rad của cung có độ dài là 5 cm

A.1

B.3

C.2

D.0.5

Các vướng mắc tương tự

Độ dài của cung có số đo π/2 rad, trên đường tròn bán kính r=20 là:

A.  l = π 40

B.  l = 40 π

C.  l = 5 π

D.  l = 10 π

Cho đường tròn có bán kính 6cm . Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm :

A. 0,5

B. 3

C. 2

D. 1

Một đường tròn có bán kính R = 5(cm). Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 135 °  là:

A.  3 π 4

B.  5 π 4

C.  15 π 4

D.  15 π 2

Trên đường tròn lượng giác bán kính 15cm, độ dài cung có số đo 3,4 rad là:

A. 51cm

B. 102cm

C. 160,14cm

D. 160,22cm

Một đường tròn có bán kính R = 10 π .Tìm độ dài của cung có số đo π/2 trên đường tròn.

A. 10cm.

B. 5cm.

C. 20 π 2 c m

D. π 2 20 cm.

Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của những cung trên đường tròn có số đo 49 ο

Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của những cung trên đường tròn có số đo 3π / 7

Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của những cung trên đường tròn có số đo 4 / 3

Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài những cung trên đường tròn, có số đo

19/03/2022 48

Đáp án: A
Giải thích:
Lời giải
Độ dài của cung 40° trên đường tròn được xem bằng công thức:
π. ao180.R=π180.40.10≈7 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sau khoảng chừng thời hạn từ 0 giờ đến 3 giờ thì kim giây đồng hồ đeo tay sẽ quay được số vòng bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 2,518

Cung α có mút đầu là A và mút cuối là M thì số đo của α là

Xem đáp án » 19/03/2022 474

Xem đáp án » 19/03/2022 247

Cho hình vuông vắn ABCD có tâm O và một trục (l) trải qua O. Xác định số đo của những góc giữa tia OA với trục (l), biết trục (l) trải qua đỉnh A của hình vuông vắn.

Xem đáp án » 19/03/2022 175

Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di tán 10 răng là

Xem đáp án » 19/03/2022 127

Cung nào sau này có mút trung với B hoặc B’

Xem đáp án » 19/03/2022 110

Góc có số đo π9 đổi sang độ là

Xem đáp án » 19/03/2022 84

Nếu góc lượng giác có sđOx,Oz=−63π2 thì hai tia Ox và Oz

Xem đáp án » 19/03/2022 84

Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy π=3,1416).

Xem đáp án » 19/03/2022 83

Một đường tròn có bán kính 15cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 30° là :

Xem đáp án » 19/03/2022 80

Giá trị k để cung α=π2+k2π thỏa mãn nhu cầu 10π<α<11π là

Xem đáp án » 19/03/2022 76

Chọn điểm A1;0 làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo 25π4

Xem đáp án » 19/03/2022 72

Cho hình vuông vắn ABCD có tâm O và trục (i) trải qua O. Xác định số đo góc giữa tia OA với trục (i), biết trục (i) trải qua trung điểm I của cạnh AB.

Xem đáp án » 19/03/2022 70

Trong mặt phẳng khuynh hướng cho tia Ox và hình vuông vắn OABC vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ đeo tay, biết sđ Ox,OA=30o+k360o,k∈ℤ. Khi đó sđ OA,AC bằng:

Xem đáp án » 19/03/2022 69

Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài của cung trên đường tròn đó có số đo π15(tính gần đúng đến hàng Phần Trăm).

Xem đáp án » 19/03/2022 67

Reply
2
0
Chia sẻ

4188

Video Một đường tròn có bán kính R 10cm ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một đường tròn có bán kính R 10cm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một đường tròn có bán kính R 10cm miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một đường tròn có bán kính R 10cm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một đường tròn có bán kính R 10cm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một đường tròn có bán kính R 10cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #đường #tròn #có #bán #kính #10cm