Kinh Nghiệm Hướng dẫn MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là được Update vào lúc : 2022-09-21 23:24:53 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Câu 1. Chất hữu cơ là:

A. hợp chất khó tan trong nước.

B. hợp chất của cacbon và một số trong những nguyên tố khác trừ N, Cl, O

C. hợp chất của cacbon trừ CO , CO2 , H2CO3, muối cacbonat, muối cacbua và xianua.

D. hợp chất có nhiệt độ sôi cao.

Câu 6. Công thức cấu trúc cho biết thêm thêm:

A. tỉ lệ số nguyên tử Một trong những nguyên tố

B. thành phần của mỗi nguyên tố trong phân tử

C. số lượng nguyên tố trong mọi nguyên tử

D. thành phần của nguyên tử và trật tự link Một trong những nguyên tử trong phân tử

Câu 7. Số công thức cấu trúc của C4H10 là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 8. Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất có trong tự nhiên.

B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất của cacbon.

C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất hữu cơ.

D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích những chất trong khung hình sống.

Câu 10. Nhận xét nào sau này không đúng

A. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta

B. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon

C. Khi đốt cháy những hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O

Câu 18. Chọn câu đúng trong những câu sau

A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất có trong tự nhiên

B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất của cacbon

C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu và phân tích về những hợp chất hữu cơ

D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu và phân tích những chất trong khung hình sống

Câu 23. Công thức cấu trúc của một hợp chất cho biết thêm thêm

A. thành phần phân tử

B. trật tự link Một trong những nguyên tử trong phân tử

C. thành phần phân tử và trật tự link Một trong những nguyên tử trong phân tử

D. thành phần phân tử và sự tham gia link với những hợp chất khác

Câu 24. Số link đơn trong phân tử C4H10 là

A. 10

B. 13

C. 14

D. 12

Câu 27. Rượu etylic có công thức là

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. CH3ONa

D. C2H5ONa

Câu 29. Nhận xét nào sau này không đúng?

A. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon

B. Trong những hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV

C. Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự link Một trong những nguyên tử trong phân tử

D. Trong hợp chất hữu cơ, oxi có hóa trị I hoặc II

Câu 41. Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Metan có nhiều trong khí quyển

B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than

C. Metan có nhiều trong nước biển

D. Metan sinh ra trong quy trình thực vật bị phân hủy.

Câu 44.

Những phát biểu nào sau này không đúng?1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí.3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.4) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ.5) Trong phân tử metan có bốn link đơn C-H.6) Metan tác dụng với clo ở Đk thường.

A. 1, 3, 5.

B. 1, 2, 6.

C. 2, 4, 6.

D. 2, 4, 5

Câu 50. Tính chất vật lí cơ bản của metan là

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước

B. chất khí, màu vàng lục, tan nhiều trong nước

C. chất khí, không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, ít tan trong nước

D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước

Câu 51. Chất nào sau này có phản ứng thế với clo

A. CO2

B. Na

C. C

D. CH4

Câu 66. Tính chất vật lí của etilen là

A. Chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí.

C. Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nặng hơn không khí.

D. Chất khí, không màu, không mùi, tan tốt trong nước và nhẹ hơn không khí.

Câu 72. Tính chất vật lý của axetilen là

A. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí.

D. chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 73. Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai link đơn và một link ba.

B. hai link đơn và một link đôi.

C. một link ba và một link đôi.

D. hai link đôi và một link ba.

Câu 75. Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có

A. một link kém bền dễ đứt ra trong những phản ứng hóa học.

B. hai link kém bền nhưng chỉ có một link bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C. hai link kém bền dễ đứt lần lượt trong những phản ứng hóa học.

D. ba link kém bền dễ đứt lần lượt trong những phản ứng hóa học.

Câu 83.

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:X + H2O → Y + ZY + O2 → T + H2OT + Z → CaCO3 + H2OX, Y, Z, T lần lượt là

A.CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.

B.CaC2, C2H2, CO2, Ca(OH)2.

C.CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

D.CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

Câu 85. Axetilen có tính chất vật lý nào sau này

A. là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 96.

Có 3 bình, mỗi bình chứa 1 trong những khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào những bình này và tiến hành những thí nghiệm với từng chất khí. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Hãy cho biết thêm thêm 3 bình A, B, C chứa lần lượt những khí nào?

A. Bình A chứa axetilen, bình B chứa metan, bình C chứa cacbonic.

B. Bình A chứa metan, bình B chứa axetilen, bình C chứa cacbonic.

C. Bình A chứa axetilen, bình B chứa cacbonic, bình C chứa metan.

D. Bình A chứa cacbonic, bình B chứa metan, bình C chứa axetilen.

Câu 119. Nhận xét nào sau này là sai

A. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon

B. Dầu mỏ và khí vạn vật thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên vật tư quý trong đời sống và sản xuất

C. Crackinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng

D. Khí vạn vật thiên nhiên là vì cây quang hợp sinh ra

Câu 122. Nhận xét nào sau này là đúng về dầu mỏ

A. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước

B. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu đen, không tan trong nước, nặng hơn nước

C. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nhẹ hơn nước

D. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nặng hơn nước

Câu 126. Crăckinh dầu mỏ để thu được

A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn

B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối to nhiều hơn

C. hiđrocacbon nguyên chất

D. dầu thô

Câu 130. Vì sao không đun nhà bếp than trong phòng kín?

A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng.

B. Vì than cháy tỏa ra thật nhiều khí CO, CO2 hoàn toàn có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.

C. Vì than không cháy được trong phòng kín.

D. Vì giá tiền than không nhỏ.

Câu 134. Nhận xét nào sau này là đúng?

A. Nhiên liệu lỏng được sử dụng hầu hết trong đun nấu và thắp sáng

B. Than mỏ gồm than cốc, than chì, than bùn

C. Nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn nhiên liệu rắn

D. Sử dụng than khi đun nấu góp thêm phần bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Câu 137. Nhận định nào sau này là sai?

A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng

B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất

C. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ …

D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây ô nhiễm cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Câu 144. Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

A. CH4

B. C2H4

C. C3H8

D. C2H6

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1CCâu 77CCâu 2DCâu 78DCâu 3BCâu 79DCâu 4BCâu 80DCâu 5DCâu 81ACâu 6DCâu 82DCâu 7CCâu 83CCâu 8CCâu 84BCâu 9DCâu 85BCâu 10DCâu 86CCâu 11ACâu 87CCâu 12CCâu 88DCâu 13BCâu 89DCâu 14ACâu 90BCâu 15CCâu 91BCâu 16DCâu 92BCâu 17ACâu 93CCâu 18CCâu 94CCâu 19CCâu 95BCâu 20BCâu 96BCâu 21BCâu 97DCâu 22DCâu 98DCâu 23CCâu 99CCâu 24BCâu 100BCâu 25DCâu 101DCâu 26CCâu 102CCâu 27BCâu 103BCâu 28BCâu 104ACâu 29DCâu 105CCâu 30BCâu 106DCâu 31BCâu 107CCâu 32DCâu 108CCâu 33ACâu 109BCâu 34BCâu 110ACâu 35ACâu 111CCâu 36DCâu 112CCâu 37CCâu 113ACâu 38BCâu 114BCâu 39CCâu 115DCâu 40CCâu 116DCâu 41BCâu 117CCâu 42DCâu 118ACâu 43ACâu 119DCâu 44CCâu 120BCâu 45CCâu 121BCâu 46DCâu 122ACâu 47BCâu 123BCâu 48ACâu 124BCâu 49CCâu 125ACâu 50DCâu 126ACâu 51DCâu 127CCâu 52CCâu 128BCâu 53BCâu 129ACâu 54BCâu 130BCâu 55ACâu 131CCâu 56ACâu 132ACâu 57CCâu 133DCâu 58BCâu 134CCâu 59BCâu 135CCâu 60BCâu 136ACâu 61BCâu 137DCâu 62DCâu 138ACâu 63ACâu 139BCâu 64CCâu 140DCâu 65DCâu 141DCâu 66BCâu 142ACâu 67CCâu 143ACâu 68ACâu 144BCâu 69ACâu 145BCâu 70CCâu 146ACâu 71ACâu 147CCâu 72BCâu 148ACâu 73ACâu 149BCâu 74CCâu 150ACâu 75CCâu 151CCâu 76B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là

Reply
5
0
Chia sẻ

4201

Clip MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là Free.

Thảo Luận vướng mắc về MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết MC và mH có trong 6 4 gam CH4 lần lượt là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#và #có #trong #gam #CH4 #lần #lượt #là