Kinh Nghiệm Hướng dẫn Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử được Update vào lúc : 2022-02-07 10:04:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Maxxer Token ($ MXXR)

Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử triệu tập và quy định thứ nhất triệu tập và thưởng cho một khối mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thanh toán xã hội và xã hội, với IEO ‘$ MXXR’ của chúng tôi hiện giờ đang rất được giảm giá 25% giá!

Đọc thêm trên website
Trang web: ://maxxer

Cuộc thi giveaway:
://gleam.io/cometitions / Hg5vy-mxxr-giveaway

tin tức mã thông báo:

Token Tên: MXXR
Token Loại: eth
Mã thông báo Giá: 0,10 EUR
Tổng cung: 900m

tin tức trước lúc bán hiện tại với giá thời hạn giảm giá 25%!
Địa chỉ bán hàng: ://.maxxer/pre-sale

tin tức list
sẽ thông qua nền tảng của chúng tôi bắt nguồn từ thời điểm ngày một tháng 2.
Mọi người đã hoàn toàn có thể Đk thông qua ://.maxxer/pre-sale

Các rõ ràng của tư nhân, trước và công bán hàng như sau:

Ngày tư nhân: 01/11/2011 – 30/11/2022
Giá bán tư nhân: 0,05 EUR – Đã bán hết

Bắt đầu bán trước: 01/02 / 2022
Giá bán trước Giá: 0,075 EUR

Bán trước Hardcap: 4.2M EUR
Số tiền mua tối thiểu: 250 EUR
Số tiền mua tối đa: Không có
Tiền tệ được đồng ý: BTC – ETH – EUR

Bắt đầu vòng công khai minh bạch: Trực tiếp theo khi bán trước được lấp đầy
Giá bán công khai minh bạch: 0,09 EUR

Hardcap: 37,8m EUR Số tiền mua tối thiểu: 25 EUR
Số tiền mua tối đa: Không
Tiền tệ được đồng ý: BTC – ETH – EUR

Trang web – ://maxxer a >
litefaper – ://tinyurl/2nh8nvfd
Cuộc thi giveaway – ://gleam.io/hg5vy/mxxr-giveaway
? Để biết thông tin rõ ràng về những yêu cầu / tương hỗ / tương hỗ / tương hỗ góp vốn đầu tư
Bạn hoàn toàn có thể hỏi ở đây ? / b> ?
://t.me/maxxercom Maxxer – Kiếm tiền cùng nhauMaxxer là nền tảng Crypto thanh toán giao dịch thanh toán xã hội, quy định thứ nhất cho những nhà góp vốn đầu tư và thương nhân mới. Thông qua thanh toán giao dịch thanh toán xã hội và xây dựng hiệp hội, Maxxer muốn hạ ngưỡng ngưỡng cửa để mọi người góp vốn đầu tư thành công xuất sắc vào thị trường tiền điện tử cũng như thông tin …MAXXER Token ($MXXR)

Maxxer is the first centralised and regulated crypto exchange that focuses and rewards a communal and social trading system, with our own IEO ‘$MXXR’ currently in a 25% discounted presale price!

Read more on website
Website: ://maxxer

Giveaway competition:
://gleam.io/competitions/Hg5Vy-mxxr-giveaway

Token Information:

Token Name: MXXR
Token Type: ETH
Token Price: 0.10 EUR
Total Supply: 900M

Pre-Sale info currently a 25% discounted presale price!
Sale Address: ://.maxxer/pre-sale

Listing information
Will be via our own platform starting on the 1st of February.
People can already sign up via ://.maxxer/pre-sale

The details of the Private, Pre and Public-Sale are as follows:

Private-Sale Date: 01/11/2022 – 30/11/2022
Private-Sale Price: 0.05 EUR – SOLD OUT

Pre-Sale Round start: 01/02/2022
Pre-Sale Round price: 0.075 EUR

Pre-Sale Hardcap: 4.2M EUR
Minimum Purchase Amount: 250 EUR
Maximum Purchase Amount: None
Acceptable Currencies: BTC – ETH – EUR

Public-Sale Round start: direct after pre-sale is filled
Public-Sale Round price: 0.09 EUR

Public-Sale Hardcap: 37.8M EUR
Minimum Purchase Amount: 25 EUR
Maximum Purchase Amount: None
Acceptable Currencies: BTC – ETH – EUR

Website — ://maxxer
Litepaper — ://tinyurl/2nh8nvfd
Giveaway competition — ://gleam.io/Hg5Vy/mxxr-giveaway
? For detailed information about the project / investment requests / Support / guidance
you can ask here ? ??

://t.me/maxxercommaxxer – make money togethermaxxer is the first regulated, social trading crypto platform for new investors and traders. Through social trading and community building, maxxer wants to lower the doorstep for people to successfully invest in the cryptocurrency market as well as make information…

://.youtube/watch?v=lQB0aQ1FBiE

Reply
6
0
Chia sẻ

4626

Review Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Maxxer Token ($ MXXR) Maxxer là Sàn thanh toán giao dịch thanh toán tiền điện tử vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Maxxer #Token #MXXR #Maxxer #là #Sàn #giao #dịch #tiền #điện #tử