Mẹo Hướng dẫn Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 10:39:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung chính

  Mục lục bài viết1. Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất2. Nội dung phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ?3. Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ?4. Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông?5. Quy định về thông báo mời họp và biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông?5.1Về thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông ?5.2Nội dung biên bản cuộc họpVideo liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN

( V/v )

Tại trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN …

Địa chỉ trụ sở công ty: ..

Công ty Cp … tổ chức triển khai họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông …

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt nguồn từ: 8.00 h ngày     tháng      năm 201………

Chủ toạ cuộc họp: Ông ……………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông ………………… – Thư ký.

Thành phần tham gia phiên họp.
STT
Thành viên tham gia
Số Cp chiếm giữ

Tỷ lệ vốn góp (%)

1
Ông ….. – Chủ tịch HĐQT – Cổ đông .
…………….
…………….
2
Bà …………. – Cổ đông .
………………..
…………………
3
Ông ………… – Cổ đông .
………………..
……………….

Tổng số Cp cổ đông tham gia là ……………. Cp, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số Cp tham gia có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ Đk tiến hành theo quy định của pháp lý.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung Đk marketing thương mại của công ty.

*. Chủ toạ cuộc họp đọc dự thảo Quyết định về việc …………………………………………..:

Nội dung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

Tán thành: 100% Cp có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù phù thích hợp với nội dung của Quyết định và theo như đúng quy định của pháp lý (sửa đổi Điều ………………………..). tăng vốn điều lệ cho công ty Cp

Biểu quyết:

Tán thành: 100% Cp tham gia có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được từng người đọc lại, không còn vướng mắc gì và ký tên xác nhận.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng trong thời gian ngày.

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Download: Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

>> Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty tóm gọn về Cp của tớ?

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁODỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁTTRIỂN QUỐC TẾSố: 01/2013/BB-ĐHĐCĐCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BIÊN BẢNHỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY(Về việc thay đổi nội dung Đk doanh nghiệp)Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm trước đó đó, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổđông tại trụ sở chính.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁTTRIỂN QUỐC TẾMã số doanh nghiệp: 0105124669Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thànhphố Tp Hà Nội Thủ Đô.Nội dung cuộc họp:Cuộc họp nhằm mục đích quyết định hành động riêng với những yếu tố sau này:- Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng ủy quyền Cp.- Bổ sung ngành nghề marketing thương mại.- Sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ công ty.Các cổ đông dự họp: STT Tên cổ đôngNơi đăng kýthường trúSố cổphần nắmgiữGiá trị cổphần(đồng)Tỷ lệ(%)1ĐẶNG THỊGẤMSố 90B2Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn kiếm, thànhphố Tp Hà Nội Thủ Đô , Việt Nam72.000 720.000.000 36%2NGUYỄNHƯƠNGCHISố 90B2Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn kiếm, thànhphố Tp Hà Nội Thủ Đô , Việt Nam50.000 500.000.000 25%3HOÀNGTHỊ HOANNhà 2, D8 Trung Liệt,Phường Trung Liệt, QuậnĐống Đa, Thành phố HàNội, Việt Nam78.000 780.000.000 39%Các cổ đông dự họp cùng sở hữu 100% tổng số Cp có quyền biểu quyếtChủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm – Chủ tịch HĐQTThư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng1Sau khi bàn luận, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định hành động như sau:I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần1. Bên chuyển nhượng ủy quyền:1.1. Họ và tên: Hoàng Thị HoanGiới tính: NữNgày sinh: 12/09/1958Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamChứng minh nhân dân số: 011398445Ngày cấp: 20/06/2003Cơ quan cấp: Công an Hà nộiNơi Đk thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, QuậnĐống Đa, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Việt NamChỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, QuậnĐống Đa, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam2. Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá ĐứcGiới tính: NamNgày sinh: 16/04/1953Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamChứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998Cơ quan cấp: Công an Hà nộiNơi Đk thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HNChỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai BàTrưng,HN3. Nội dung chuyển nhượng ủy quyền- Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ số Cp thuộc quyền sở hữu củamình trong Công ty Cổ phần Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượnglà 78.000 Cp, giá trị Cp là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu)đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức2- Cùng với việc chuyển nhượng ủy quyền nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoanđồng thời tương hỗ update tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ Đk cổ đông.4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượngSTT Tên cổ đôngNơi Đk hộ khẩuthường trúSố, ngày cấp,nơi cấpCMDN/HộchiếuSố cổphầnGiá trị cổphần (triệuđồng)Tỷ lệ1Đặng ThịGấm Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận HoànKiếm, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam010370145do Công anHà Nộicấp ngày19/04/200172.000 720.000.000 36%2Nguyễn ThịHương ChiSố 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận HoànKiếm, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam011539784do Công anHà Nộicấp ngày……….50.000 500.000.000 25%3Hoàng BáĐứcNhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Q. Đống Đa, Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam010055119do Công an Hà Nộicấp ngày16/04/195378.000 780.000.000 39%5. Thời điểm thực thi chuyển nhượng ủy quyền: ngày 11 tháng 06 năm trước đó đó.II. Bổ sung ngành nghề kinh doanhCông ty tương hỗ update những ngành nghề marketing thương mại sau này:STT Tên ngành nghề Mã ngành1Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết nhóm này gồm: – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với những người tiêu dùng, trong mức chừng thời hạn rõ ràng. – Hoạt động nhượng quyển marketing thương mại ăn uống, ví dụ phục vụ dịchvụ ăn uống cho những cuộc tranh tài thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong một khoảng chừng thời hạn rõ ràng. Đồ ăn uống thường được chế biến tại khu vực của cty phục vụ dịch vụ, tiếp theo đó vận chuyển đến nơi phục vụ cho người tiêu dùng; – Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ phục vụ suất ăn cho những hãng hàng không, xí nghiệp vận tải lối đi bộ hành khách đường tàu ; – Hoạt động nhượng quyền phục vụ món ăn uống tại những cuộc thi đấuthể thao và những sự kiện tương tự; – Hoạt động của những căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy sản xuất, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.562956290III. Thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý.1. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hiện tại:Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG THỊ GẤM Giới tính: Nữ Chức danh: TổngGiám đốcSinh ngày: 30/08/1948 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam3Chứng minh nhân dân số: 010370145Ngày cấp: 19/04/2001 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội2. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý dự kiến:Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HOÀNG BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Chức danh: TổngGiám đốcSinh ngày: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119Ngày cấp: 29/05/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà NộiNơi Đk hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu.Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy.Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng.Tỉnh/Thành phố: Hà NộiChỗ ở hiện tại:Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu.Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy.Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng.Tỉnh/Thành phố: Hà NộiIV. Sửa đổi, tương hỗ update những Điều: Điều 1 (Cổ đông sáng lập) Điều 2 (Ngành nghề kinhdoanh), Điều 3 (Người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý) trong Điều lệ Công ty phù phù thích hợp với những nộidung thay đổi nêu trên.V. Các quyết định hành động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tỷ suất biểu quyết thôngqua tương ứng1. Việc thay đổi cổ đông sáng lập được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ suất:- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 122.000 phiếu, tương tự 100% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết dự họp. – Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.2. Việc tương hỗ update ngành nghề marketing thương mại được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷlệ:- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200 phiếu, tương tự 100% tổng số cổphần có quyền biểu quyết dự họp. 4- Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.3. Việc sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ suất:- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200phiếu, tương tự 100% tổng số cổphần có quyền biểu quyết dự họp. – Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu.- Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.Biên bản được lập thành 08 bản có mức giá trị như nhau, đã được toàn bộ những cổ đông dựhọp nhất trí thông qua.Chủ toạ cuộc họpChủ tịch Hội đồng quản trị(Ký, đóng dấu)…………………Thư ký cuộc họp…………………… Cổ đông dự họp………………… Cổ đông nhận chuyển nhượng ủy quyền………………………5

Mục lục nội dung bài viết

  1. Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất2. Nội dung phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ?3. Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ?4. Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông?5. Quy định về thông báo mời họp và biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông?5.1Về thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông ?5.2Nội dung biên bản cuộc họp

1. Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông tiên tiến và phát triển nhất

Luật Minh Khuê phục vụ biểu mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty Cp theo quy định tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ của pháp lý doanh nghiệp:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 150 của Luật doanh nghiệp năm 2022, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải có những nội dung hầu hết sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Thời gian và khu vực họp;

– Chương trình và nội dung cuộc họp;

– Họ, tên chủ tọa và thư ký;

– Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp;

– Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp, phụ lục list Đk cổ đông, đại diện thay mặt thay mặt cổ đông dự họp với số Cp và số phiếu bầu tương ứng;

– Tổng số phiếu biểu quyết với từng yếu tố biểu quyết, trong số đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không còn ý kiến; tỷ suất tương ứng trên tổng sô phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

– Các yếu tố đã được thông qua và tỷ suất phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

– Chữ ký của chủ tọa và thư ký

Biểu mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Luật Minh Khuê phục vụ cho quý người tiêu dùng tìm hiểu thêm:

>> Tải ngay: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

…..

Số: … /20…/BB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

( V/v thay đổi nội dung Đk marketing thương mại)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở công ty: ….

Số điện thoại: …..

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Địa chỉ trụ sở: ………

Công ty tổ chức triển khai họp đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà………..; thời hạn tiến hành cuộc họp bắt nguồn từ: 8.00h đến 11.00h

Thành phần tham gia cuộc họp rõ ràng:

1.…….. – Cổ đông công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ đông công ty sở hữu 24.000.000 đồng (Hai mươi tư triệu đồng) tương tự 2.400 Cp chiếm 32% tổng số Cp.

2. Ông …….. – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty sở hữu 19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng) tương tự 1.950 Cp chiếm 26 % tổng số Cp

3. Ông ……..– Cổ đông công ty

Cổ đông công ty sở hữu 19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng) tương tự 1.950 Cp chiếm 26 % tổng số Cp

4. Ông …….. – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty sở hữu 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) tương tự 1.200 Cp chiếm 16 % tổng số Cp

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa: …………

Thư ký: ………….

Ban tổ chức triển khai Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông xuất hiện: 04 cổ đông tương tự 7.500 Cp tương tự với 75.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm triệu đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ Đk tiến hành họp theo quy định của pháp lý.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn luận, thảo luận, những cổ đông đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung Đk marketing thương mại của Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty

Tăng vốn điều lệ công ty từ 75.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm triệu đồng) lên 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Hình thức tăng: Các cổ đông góp thêm vốn

Cụ thể:

– Bà …. – Góp thêm 136.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng) tương tự 13.600 Cp

– Ông …. – Góp thêm 110.500.000 đồng (Một trăm mười triệu năm trăm nghìn đồng) tương tự 11.050 Cp.

Ông….. Góp thêm 110.500.000 đồng (Một trăm mười triệu năm trăm nghìn đồng) tương tự 11.050 Cp.

– Ông ….. – Góp thêm 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng) tương tự 6.800 Cp

Thời điểm thực thi việc tăng vốn: …/…/2022

Hình thức góp vốn: Tiền mặt

Tỷ lệ Cp của những cổ đông sáng lập sau khi thay đổi:

STT

Họ và tên

Giá trị Cp

(VNĐ)

Số lượng

(Cp)

Tỷ lệ

(%)

1

……

160.000.000

16.000

32%

2

……

130.000.000

13.000

26%

3

…….

130.000.000

13.000

26%

Biểu quyết thông qua:

  Tổng số Cp tham gia biểu quyết: 7.500 Cp
  Số Cp tham gia biểu quyết tán thành: 7.500 /7.500 Cp tương ứng 100% tổng số Cp có quyền biểu quyết tại Công ty.
  Số Cp tham gia biểu quyết không tán thành: 0/7.500 Cp

2. Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa điều 3 về vốn điều lệ của công ty

Biểu quyết thông qua:

  Tổng số Cp tham gia biểu quyết: 7.500 Cp
  Số Cp tham gia biểu quyết tán thành: 7.500 /7.500 Cp tương ứng 100% tổng số Cp có quyền biểu quyết tại Công ty.
  Số Cp tham gia biểu quyết không tán thành: 0/7.500 Cp

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có mức giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, đóng dấu)

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Nội dung phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ?

>> Luật sư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2022 thì nội dung biên bản họp đại hội đồng cổ đông nên phải có những nội dung sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, hoàn toàn có thể cả bằng tiếng quốc tế và phải có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, nơi Đk marketing thương mại;

b) Thời gian và khu vực họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp;

g) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp, phụ lục list Đk cổ đông, đại diện thay mặt thay mặt cổ đông dự họp với số Cp và số phiếu bầu tương ứng;

h) Tổng số phiếu biểu quyết riêng với từng yếu tố biểu quyết, trong số đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không còn ý kiến; tỷ suất tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

i) Các quyết định hành động đã được thông qua;

k) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế đều phải có hiệu lực hiện hành pháp lý như nhau.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước lúc bế mạc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải trực tiếp phụ trách về tính chất trung thực, đúng chuẩn của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến toàn bộ cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục list cổ đông Đk dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

>> Tha khảo dịch vụ luật sư liên quan: Tư vấn xây dựng quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí cho doanh nghiệp;

3. Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ?

Kính gửi: Luật Sư Luật Minh Khuê. Thưa Luật sư,Công ty em là công ty Cp nhưng những cổ đông sáng lập đều là tổ chức triển khai cả (8 cổ đông sáng lập đều là công ty khác).

Vậy ngay chỗ biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì thành phần dự họp em không biết ghi ra làm sao ạ mong Luật sư giải đáp với ạ? Nếu bên Luật sư có mẫu về biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông mà những cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai thì xin Luật sư cho em xin mẫu với ạ?

Cám ơn Luật sư giúp sức ạ!

>> Luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp năm 2022 thì:

Điều 150. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và hoàn toàn có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, hoàn toàn có thể lập thêm bằng tiếng quốc tế và phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và khu vực họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp, phụ lục list Đk cổ đông, đại diện thay mặt thay mặt cổ đông dự họp với số Cp và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết riêng với từng yếu tố biểu quyết, trong số đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không còn ý kiến; tỷ suất tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các yếu tố đã được thông qua và tỷ suất phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này còn có hiệu lực hiện hành nếu được toàn bộ thành viên khác của Hội đồng quản trị tham gia họp ký và có khá đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp…

Như vậy, bạn vị trí căn cứ vào điều luật trên để lấy những nội dung này vào Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Tại đây

4. Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông?

Xin chào luật sư! Tôi có một vướng mắc muốn hỏi luật sư như sau: Để công ty chúng tôi vận dụng luật cho được ngặt nghèo, xin luật sư cho biết thêm thêm có quy định của pháp lý nào về biên bản họp hội đồng cổ đông không ạ?

Cám ơn luật sư.

>>​Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật doanh nghiệp năm 2022 có quy định về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (không quy định về Sổ biên bản), rõ ràng như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và hoàn toàn có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, hoàn toàn có thể lập thêm bằng tiếng quốc tế và phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và khu vực họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp;e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp, phụ lục list Đk cổ đông, đại diện thay mặt thay mặt cổ đông dự họp với số Cp và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết riêng với từng yếu tố biểu quyết, trong số đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không còn ý kiến; tỷ suất tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các yếu tố đã được thông qua và tỷ suất phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này còn có hiệu lực hiện hành nếu được toàn bộ thành viên khác của Hội đồng quản trị tham gia họp ký và có khá đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước lúc kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải trực tiếp phụ trách về tính chất trung thực, đúng chuẩn của nội dung biên bản.

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế có hiệu lực hiện hành pháp lý như nhau. Trường hợp có sự rất khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng quốc tế thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được vận dụng.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến toàn bộ cổ đông trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu hoàn toàn có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục list cổ đông Đk dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến toàn bộ cổ đông trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu hoàn toàn có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục list cổ đông Đk dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

5. Quy định về thông báo mời họp và biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông?

Chào Luật sư, tôi xin hỏi yếu tố sau: 1. Về hai thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông:

– Hai thông báo này gửi cách nhau 7 ngày: 1/8 và 8/8 nhưng trong điều lệ cũ sửa đổi lần 8 ( điều 26) qui định chương trình và tài liệu họp phải gửi trước cho những thành viên trong trước 30 ngày liệu có phải sửa ngày ko ạ?

– Nội dung thông báo mời họp không còn nội dung Sửa đổi điều lệ công ty – Chủ tịch HđQT là bố em cũng hết nhiệm kỳ 5 năm theo như đúng nhiệm kỳ của cậu em, vậy mình có phải làm thủ tục bầu lại ko ạ. Vì trong thông báo mời họp có chỉ định quản trị HđQT và Tổng giám đốc mới. Trong trường hợp mình không làm thủ tục bầu mà chỉ gài thêm nội dung là không thay đổi chức vụ Chủ tịch HđQT có chuẩn không ạ?

*2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 15/8* – địa chỉ cuộc họp … Hôm nay, ngày tại văn phòng công ty H tại… là địa mới chỉ 5N Trần Phú trong lúc thông báo mời họp là đia chỉ cũ nhà số 34 lô A3, khu TTXM Bút Sơn, theo em chắc mình để địa chỉ cũ hợp lý hơn.

– Trong biên bản này sẽ không còn còn ghi nội dung quyết định hành động bầu bà D làm Giám đốc có thiếu ko ạ, mà em chỉ thấy nội dung này trong thông báo ?

Em cám ơn !

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp lý doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

5.1Về thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông ?

Luật doanh nghiệp năm 2022 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đk doanh nghiệp quy định về yếu tố mời họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến toàn bộ cổ đông trong list cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước thời điểm ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn thế nữa. Thông báo mời họp phải mang tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời hạn, khu vực họp và những yêu cầu khác riêng với những người dự họp.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo vệ đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy thiết yếu thì đăng báo hằng ngày của TW hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo những tài liệu sau này:

a) Chương trình họp, những tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết riêng với từng yếu tố trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này hoàn toàn có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, phương pháp tải tài liệu.

Như vậy, trong điều lệ của công ty bạn, yêu cầu gửi thông báo mời họp và những tài liệu liên quan đến cuộc họp trước 30 ngày tới những cổ đông. Do đó, bạn cần so sánh với ngày tổ chức triển khai cuộc họp để gửi giấy mời họp cho hợp lệ.

Sửa điều lệ công ty là một nội dung của cuộc họp nên cần đưa vào chương trình cuộc họp gửi cho những cổ đông.

Vấn đề bầu lại quản trị HĐQT và TGĐ mới: Khi hết nhiệm lỳ thì yếu tố bầu lại hay gia hạn thêm nhiệm kỳ của CTHĐQT phải được sự đồng ý của những cổ đông thể hiện trong biên bản cuộc họp. Không được áp đặt việc gia hạn nhiệm kỳ, không thay đổi chức vụ lúc không được sự đồng ý của những cổ đông.

5.2Nội dung biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp ĐHĐ Cổ đông càn có những nội dung sau:

Điều 150. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và hoàn toàn có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, hoàn toàn có thể lập thêm bằng tiếng quốc tế và phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và khu vực họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp, phụ lục list Đk cổ đông, đại diện thay mặt thay mặt cổ đông dự họp với số Cp và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết riêng với từng yếu tố biểu quyết, trong số đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không còn ý kiến; tỷ suất tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các yếu tố đã được thông qua và tỷ suất phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này còn có hiệu lực hiện hành nếu được toàn bộ thành viên khác của Hội đồng quản trị tham gia họp ký và có khá đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước lúc kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải trực tiếp phụ trách về tính chất trung thực, đúng chuẩn của nội dung biên bản.

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế có hiệu lực hiện hành pháp lý như nhau. Trường hợp có sự rất khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng quốc tế thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được vận dụng.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến toàn bộ cổ đông trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu hoàn toàn có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục list cổ đông Đk dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Theo đó, Bầu TGĐ mới là một nội dung của cuộc họp, được thông qua bởi những cổ đông nên trong biên bản cuộc họp, nên phải có nội dung này.

Vấn đề thay đổi điều lệ công ty, nên phải có sự đồng ý của những cổ đông với tỉ lệ mà pháp lý doanh nghiệp và điều lệ công ty quy định.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, tương hỗ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp lý doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

://.youtube/watch?v=McflXJjSy5w

4050

Video Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu biên bản họp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #biên #bản #họp #cổ #đông #chuyển #nhượng #cổ #phần