Thủ Thuật về Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất được Update vào lúc : 2022-07-29 02:25:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi (S) là mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng (d), có bán kính nhỏ nhất, tiếp xúc với (P) và trải qua điểm . Viết phương trình mặt cầu (S).
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phương trình mặt cầu – Hình học OXYZ – Toán Học 12 – Đề số 7Video liên quan

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Trong những mặt cầu trải qua A(1, 2, -1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P) x + y + 2z -13 = 0. Lập phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất.

Qua A viết pt đường thẳng d vuông góc vs mặt phẳng (P) –> Tìm giao điểm B của đt d với (P) –> Mặt cầu có bán kính nhỏ nhất là mặt cầu có tâm I là trung điểm của AB và bán kính [TEX]R=fracAB2[/TEX] Cách làm như vậy đó bạn ah!

Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi (S) là mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng (d), có bán kính nhỏ nhất, tiếp xúc với (P) và trải qua điểm . Viết phương trình mặt cầu (S).

A.A:

B.B:

C.C:

D.D:

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Đáp án A
Gọi I, R lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu (S). Ta có:

. (S) tiếp xúc với (P) và A nên ta có:

Do mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất nên ta chọn , suy ra
Vậy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phương trình mặt cầu – Hình học OXYZ – Toán Học 12 – Đề số 7

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm

  . Phương trình mặt cầu (S) trải qua A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng là:

  Trongkhônggianvớihệtọađộ

  , chomặtcầuTâmvàbánkínhcủalầnlượt là:

  Trong không khí Oxyz, cho

  . Mặt cầu ngoại tiếp. tứ diện ABCD có bán kính là:

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm

  và mặt phẳng Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng AB và có bán kính bằng và tiếp xúc với mặt phẳng

  Trong hệ trục tọa độ

  cho .Phương trình mặt cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ kính là:

  Trong không khí

  , cho bốn điểm ; ; và . Hỏi có bao nhiêu mặt cầu tiếp xúc với toàn bộ bốn mặt phẳng , , , .

  Cho A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2), D(2;2;2). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là:

  Trong không khí với hệ tọa độ

  , cho hai điểm và . Phương trình mặt cầu nhận làm đường kính là:

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu tâm

  bán kính R tiếp xúc với mặt phẳng . Tính bán kính R.

  TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz, chođườngthẳng

  vàđiểmViếtphươngtrìnhmặtcầucắtđườngthẳng d tạihaiđiểm A, B saocho tam giác IAB vuôngtại I.

  Trong không khí Oxyz, cho mặt cầu

  . Tâm của có tọa độ là

  Cho mặt cầu

  , tâm và bán kính của mặt cầu là:

  Trong không khí Oxyz, mặt cầu

  có bán kính bằng:

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

  có tâm I nằm trên tia Ox bán kính bằng 3 và tiếp xúc với mặt phẳng . Viết phương trình mặt cầu .

  Trongkhônggianvớihệtọađộ

  , , . Viếtphươngtrìnhmặtcầutâmbánkính.

  Cho mặt phẳng

  và điểm . Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng là:

  Có bao nhiêu mặt cầu

  có tâm thuộc đường thẳng đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng và .

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm

  và mặt phẳng . Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình mặt cầu (S).

  Mặt cầu có tâm

  tiếp xúc với trục có bán kính là:

  Trong không khí với hệ tọa độ

  xét những điểm , , , với và Biết rằng khi , thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định và thắt chặt tiếp xúc với mặt phẳng và trải qua . Tính bán kính của mặt cầu đó?

  Trong không khí Oxyz,giá trị m để mặt cầu

  có bán kính là ?

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm

  , và mặt phẳng (P): . Viết phương trình của mặt cầu (S) có tâm I nằm trên đường thẳng AB, bán kính bằng 4 và tiếp xúc với mặt phẳng (P); biết tâm I có hoành độ dương.

  Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm

  và trải qua gốc O có phương trình là:

  Trong không khí Oxyz cho bốn điểm

  và Phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm là:

  Trong không khí với hệ tọa độ

  xác lập tọa độ tâm của mặt cầu

  Trongkhônggianhệtọađộ

  , tìmtấtcảcácgiátrịcủađểphươngtrìnhlàphươngtrìnhcủamộtmặtcầu.

  Trong không khí với hệ tọa độ

  , phương trình nào dưới dây là phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng ?

  Trong không khí với hệ tọa độ

  , cho mặt cầu . Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của

  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng

  và điểm . Tìm phương trình mặt cầu có tâm nằm trên trục Ox và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M.

  Trong không khí Oxyz, cho hai điểm I (1;1;1) và A (1;2;3) . Phương trình của mặt cầu có tâm I và trải qua A là

  Trong không khí Oxyz cho ba điểm A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1) và mặt phẳng (P):

  . Viết phương trình mặt cầu trải qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P)?

  Trong không khí Oxyz, cho tứ diện ABCD với

  . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm D và tiếp. xúc với mặt phẳng (ABC) là:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Gọi A là yếu tố màn biểu diễn số phức

  , B là yếu tố màn biểu diễn số phức . Trong những xác lập sau xác lập nào sai?

  Cho hàm số fx, bảng xét dấu của f’x như sau:

  Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  Số đường quán cận của đồ thị hàm số

  là ?

  Cho hồn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch

  , khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm 2 sắt kẽm kim loại). Hai muối trong X là:

  Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng

  và thiết diện trải qua trục là một hình vuông vắn.

  Gọi

  và là những nghiệm của phương trình . Gọi M, N, P lần lượt là những điểm màn biểu diễn của , và số phức trên mặt phẳng phức. Khi đó tập hợp điểm P trên mặt phẳng phức để tam giác MNP vuông tại P là:

  Số điểm cực trị của hàm số là

  Đồ thị hàm số

  có những đường quán cận là ?

  Cho 2,7 gam Al và 1,4 gam Fe vào 400 ml dung dịch

  1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

4431

Video Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mặt cầu (S) trải qua A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và có bán kính nhỏ nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mặt #cầu #đi #qua #tiếp #xúc #với #mặt #phẳng #và #có #bán #kính #nhỏ #nhất