Thủ Thuật về Lưu niên lưu nguyệt là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Lưu niên lưu nguyệt là gì được Update vào lúc : 2022-11-19 16:09:01 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn , không cần xếp. vào mệnh bàn trong bản vẽ , nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đẩu quân tại cung nào , để tính nhẩm từng năm đẩu quân cùng lưu nguyệt.
Lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời được phân phương pháp cùng đại hạn tiểu hạn được phân tích phương pháp , có tham chiếu tới.

Nhìn tứ hóa , bản sinh được tứ hóa , mặc kệ đại hạn , tiểu hạn , lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật gặp đến đều phải có ảnh hưởng; đại hạn được tứ hóa riêng với lưu niên ảnh hưởng khá lớn , đối lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời thì nhỏ bé; lưu niên thiên can tứ hóa hầu hết là đối lưu năm , lưu nguyệt , lưu nhật có ảnh hưởng; lưu nguyệt tứ hóa hầu hết là nhìn trăng cùng nhật có ảnh hưởng; lưu nhật tứ hóa , riêng với lưu nhật cùng lưu thời có ảnh hưởng.

Phàm lưu lộc phi nhập nguyên cục , đại hạn , lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời chư cung mệnh đấy, bên phía ngoài phúc gấp bội; phàm lưu kị phi nhập trước thuật chư cung mệnh đấy, bên phía ngoài hung cũng gấp bội; lưu kị điệt gặp, tức nguyên cung mệnh hóa kị , đại tiểu hạn cùng lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời được sao hóa kị có trùng điệp vu mỗ một cung trường hợp nhân , đại hung , trùng điệp có càng nhiều thì sẽ càng hung.

Lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời được sao tứ hóa đồng đều lấy thiên văn trải qua trong sách thời đại nhật lúc thiên can làm chuẩn.

phía dưới trình làng suy tính lưu nguyệt lưu nhật lưu thời cùng sao rơi phương pháp:

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn , không cần xếp. vào mệnh bàn trong bản vẽ , nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đẩu quân tại cung nào , để tính nhẩm từng năm đẩu quân cùng lưu nguyệt.
1 , định đẩu quân cùng lưu nguyệt

Đẩu quân tức là lưu nguyệt được tháng giêng. Bởi vì này đây giờ sinh cùng tháng sinh của từng người làm chuẩn để suy ra đấy, cho nên vì thế riêng mình đẩu quân khác lạ , lại thường niên khác lạ.

khởi đầu đẩu quân được quy tắc: lấy lưu niên được thái tuế ( tức lưu niên địa chi , năm sinh đẩu quân lấy năm sinh địa chi ) chỗ cung khởi thời điểm đầu tháng giêng , nghịch sổ đến xuất sinh nguyệt cung phía trên, lại lấy khá đầy đủ cung đồ mở nút chai lúc, thuận đếm tới lúc sinh Ra đời thìn ngăn , tức tại cung này an đẩu quân.

Năm sinh đẩu quân định ra về sau, về sau từng năm đẩu quân có như ý bàn mà đẩy , một năm một cung.

khởi đầu lưu nguyệt được quy tắc: lấy đẩu quân cung khởi thời điểm đầu tháng giêng , còn sót lại mỗi bên lưu nguyệt như ý bàn mà sắp xếp , một tháng một cung.

2 , định lưu nhật: lấy lưu nguyệt chỗ ở cung khởi mùng một , thuận hành mười hai cung , một ngày một cung , đến cuối thời gian tháng ngày ở đầu cuối ngăn.

3 , định lưu thời: đang chảy nhật chỗ ở cung phía trên đồ mở nút chai lúc, như ý sắp xếp mười hai cung , mỗi một canh giờ chiếm một cung.

4 , sao rơi suy tính phương pháp như sau

Cây cư đại hạn , lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời đến đẩy tra lưu tinh. Trong số đó lưu khôi , lưu việt , lưu lộc , lưu dương , lưu đà , cùng lưu sao hóa , đều hoàn toàn có thể theo như đại hạn , lưu niên , lưu nguyệt , lưu nhật , lưu thời của thiên can làm chuẩn đến đẩy tra , tra pháp cùng nguyên mệnh bàn đẩy tra phương pháp in như. Lưu loan , lưu vui mừng thì lại lấy lưu chi làm chuẩn đến đẩy tra. Lưu niên tương tiền mười hai sao cùng lưu niên tuế tiền mười hai sao được tra pháp có click more 《 tử vi đấu sổ bài bàn phương pháp bước tổng biểu lộ 》 tới biểu lộ 29 , biểu lộ 3 0 , tướng năm sinh chi đổi thành lưu niên chi liền hoàn toàn có thể. Lưu xương lưu khúc được đẩy tra phương pháp cùng nguyên mệnh bàn đẩy tra phương pháp khác lạ , nguyên mệnh bàn văn xương văn khúc này đây năm sinh địa chi làm chuẩn đến đẩy tra , lưu xương lưu khúc thì lại lấy lưu niên thiên can làm chuẩn đến đẩy tra , đẩy tra phương pháp gặp hạ biểu lộ.
Lưu niên thiên can Giáp Ất Bính Đinh mậu kỷ canh tân Nhâm Quý
Lưu niên văn xương tị ngọ thân dậu thân dậu hợi tí dần mão
Lưu niên văn khúc dậu thân ngọ tị ngọ tị mão dần tử hợi
Lưu niên tam sát , tức kiếp sát , tai sát , tuế sát , bên phía ngoài tính nguy hại khá lớn. Tam sát được tra pháp lấy lưu niên chi làm Đk tra biểu lộ.
Lưu niên chi dần ngọ thú thân tử thần tị dậu sửu hợi mão vị
Cướp sát hợi tị dần thân
Tai họa sát tí ngọ mão dậu
Tuổi sát sửu vị thìn thú

Tuế hạn được kinh nghiệm tay nghề phán đoán suy luận

một , đẩu phân

Đi hạn phân nam bắc đẩu , dương nam âm nữ cùng phương nam sinh ra vào nam đấu tinh thành phúc , trọng điểm nhìn nam đẩu ngôi sao 5 cánh , gặp nam sát tai ương nhẹ, gặp bắc sát tai ương trọng; âm nam dương nữ nhân cùng phương bắc sinh ra lấy sao bắc đẩu thành phúc , trọng điểm nhìn sao bắc đẩu , gặp bắc sát tai ương nhẹ, gặp nam sát tai ương trọng. Đại hạn năm năm trước đó lấy sao bắc đẩu làm chủ , năm năm tiếp theo vào nam đấu tinh làm chủ , giữa khung trời ngôi sao 5 cánh mười năm đồng đều quản. Tiểu hạn hơn nửa năm lấy sao bắc đẩu làm chủ , sáu tháng thời gian ở thời gian cuối năm vào nam đấu tinh làm chủ , giữa khung trời ngôi sao 5 cánh một năm đồng đều quản. Đẩu quân nửa tháng đầu ứng bắc đẩu ngôi sao 5 cánh , nửa tháng sau ứng nam đẩu ngôi sao 5 cánh.

hai , tuế hạn kinh nghiệm tay nghề phán đoán suy luận chú giải

“Mệnh thật vận cứng , ruộng lúa có mưa; mệnh suy hạn nhược cỏ non hồi sương” : tức mệnh thân cung tốt, tuế hạn cũng tốt, bên phía ngoài phúc tự nhiên đến. Như mệnh tọa hãm địa, đã có tứ phía cát củng , cũng là phúc luận. Lại như mệnh tọa đất dữ , vận gặp ác sát , tức là cỏ non hồi sương , tất chủ tai ương hối.

“Tiên phú hậu bần , chỉ vì vận gặp kiếp sát” : như thân trúng đích chính tinh miếu vượng lại sở hữu cát củng , thiếu niên đi cát hạn mà phát , hành hạn đến trung lúc tuổi già hậu gặp không kiếp sát tinh lại kiêm gặp tuyệt địa , thì tiên phú hậu bần.

“Vận suy hạn suy vui mừng tử vi để hiểu hung tàn” : đại tiểu hạn không được gặp cát tinh , mà thân mệnh có tử vi thủ chiếu , thì hạn tuy nhiên hung mà bình ổn.

“Điếu khách tang môn , lục châu có té lầu nguy nan” : đại tiểu nhị hạn , gặp trước có tang môn , sau có điếu khách , cùng thái tuế gặp hung tinh , tất có mạo hiểm. ( bản cung hung chỉ có như thể luận , bản cung cát không sao ).

“Hạn đến thiên la địa võng , khuất nguyên ngâm nước mà chết” : hai hạn đi tới thìn thú hai cung , gặp vũ khúc tham lang , rất có thái tuế , tang xâu , bạch hổ , không kiếp , tứ sát , hoặc gặp một trong số đó xung chiếu , bên phía ngoài hạn hung nhất. ( gặp may lần đầu cho tới vận đuôi chi niên gặp tai ương ).

“Vận gặp không kiếp , lại sở hữu nghèo khó nổi khổ” : hai hạn gặp tai kiếp không , tuy nhiên cát đa , cũng tài lai tài mất , như gặp lưu niên sát tinh hung diệu , định chủ nghèo khó. Hạn vận gặp không kiếp đại hao phá toái đồng đều chủ tổn hại tài bại nghiệp. ( như mệnh cung cát , cận chủ hạn niên này khốn trở , qua này ắt là tốt ).

“Mệnh không hạn trống không cát góp , công danh sự nghiệp lận đận” : như mệnh hạn đồng đều gặp không kiếp tứ sát , bên phía ngoài công danh sự nghiệp tất không thể liền. Hoặc tuy có chính tinh cát hóa , gặp không kiếp niên hạn , cũng chủ đèn đuốc vất vả cần mẫn , không được lên đạt đến.

“Thạch sùng hào phú , hạn cướp giật đất vong nhà” : đại tiểu nhị hạn lâm hãm địa lại gặp không kiếp , càng gặp lưu đà nhiều chủng loại, tất rách nát nát.

“Nhan hồi chết yểu , văn xương rơi vào thiên thương” : như sửu sinh ra , an mệnh dần cung , gặp văn xương cùng trời tổn thương cùng rơi vào vị cung. Nhưng nhất định phải lưu niên lại gặp thất sát cùng Kình Đà điệt cũng thời hạn , chỉ có như vậy phán đoán. Tiểu hạn gặp tổn thương , sứ, lưu dương , hóa kị đang riêng với cung , là năm tất hung.

“Cự môn sao hóa kỵ cũng không cát , vận thân mệnh hạn kị hội ngộ. Càng thêm thái tuế Quan phù đến , miệng lưỡi không phải là quyết không không” : hóa kị , cự môn nhị tinh là quản nhiều chi thần , mười hai cung , hai hạn gặp tới , đều chủ không lành; cự môn vốn không phải là cát tinh , tại hãm địa hóa cát cũng chủ không lành. Thái tuế Quan phù nhị tinh , vốn là hứng tụng chi thần , mà cự môn là không phải là chi tinh , lại thêm hóa kị cùng lâm , bên phía ngoài Quan tai ương không phải là miệng lưỡi tất khó tránh khỏi.

“Điếu khách tang môn lại hội ngộ , định dạy tai nạn không mong muốn bệnh tật hai người công” : điếu khách tang môn nhị tinh , bản chủ hình hiếu , nhưng không được gặp thất sát , Kình Đà , chỉ là bệnh tai ương mà thôi. Nếu là ngày càng tăng gặp thất sát , Kình Đà , hóa kị , thì chết tang sự tình khó tránh khỏi.

“Quan phù giáp hình sát như thiên di , ly hương hồi phối” : như lưu niên Quan phù cùng lúc sinh ra Quan phù giáp hình sát tại cung thiên di , lại gặp thái tuế tiểu hạn đến đây , ắt gặp biếm phối , rơi xa quê nhà chi luận.

://.youtube/watch?v=zLn_863-kAM

4514

Review Lưu niên lưu nguyệt là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lưu niên lưu nguyệt là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Lưu niên lưu nguyệt là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Lưu niên lưu nguyệt là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Lưu niên lưu nguyệt là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lưu niên lưu nguyệt là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lưu #niên #lưu #nguyệt #là #gì