Mẹo Hướng dẫn Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội được Update vào lúc : 2022-12-25 22:13:17 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong lịch sử tư tưởng quả đât, trước Mác đã có quá nhiều cách thức tiếp cận, nghiên cứu và phân tích lịch sử tăng trưởng của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức rất khác nhau, với những quan điểm lập trường rất khác nhau mà có sự phân loại lịch sử, sự tiến hoá của xã hội theo những cách rất khác nhau. Chúng ta đã và đang quen với khái niệm thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại cối xay gió, thời đại máy hơi nước và mới gần đấy là những nền văn minh: Văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu và phân tích lý luận và tổng thể quy trình lịch sử, những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã vận dụng phép biện chứng duy vật để nghiên cứu và phân tích đời sống xã hội và lịch sử quả đât, đã tạo nên nên lý luận “hình thái kinh tế tài chính xã hội”. Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên, có vị trí quan trọng trong triết học Mác-Lênin. Lý luận này đã được khoa học thừa nhận và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu và phân tích nghành xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội, lần thứ nhất trong lịch sử loài người, C.Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của yếu tố tăng trưởng xã hội, bản chất của từng chính sách xã hội, nghiên cứu và phân tích về cấu trúc cơ bản của xã hội, được cho phép phân tích đời sống rất là phức tạp của xã hội để chỉ ra những quan hệ biện chứng Một trong những nghành cơ bản của nó; chỉ ra quy luật vận động và tăng trưởng của nó như một qua trình lịch sử – tự nhiên. Lý luận đó giúp toàn bộ chúng ta nghiên cứu và phân tích một cách đúng đắn và khoa học sự vận hành của xã hội trong những quy trình tăng trưởng nhất định cũng như tiến trình vận động lịch sử nói chung của xã hội loài người.

Hiện nay, do lo sợ sự vững mạnh bởi tư tưởng cách mạng của C. Mác, sợ bị mất đi quyền lợi từ sự độc quyền áp bức, bóc lột giai cấp công nhân, nhân dân lao động, những dân tộc bản địa trên toàn thế giới nên giai cấp tư sản tìm mọi cách phủ nhận lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội dưới mọi hình thức. Thêm vào đó, cuối trong năm 80 của thế kỷ XX, khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ và lâm vào cảnh quy trình thoái trào, những thành phần phản động, chống phá tuyên bố về sự việc cáo chung của lý luận này. Những ý kiến phê phán có đủ mọi sắc tố, tựu trung là phủ nhận giá trị của lý luận với lập luận rằng: Lý luận đã lỗi thời, chỉ thích hợp riêng với bước chuyển từ thời trung cổ sang thời cận đại. Phải thay thế nó bằng một lý luận khác, ví như lý luận về những nền văn minh. Chính vì vậy việc xác lập những giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội đang là một yên cầu cấp thiết, trang trọng nhằm mục đích cũng cố niềm tin khoa học về con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội đã chỉ ra: Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định hành động những mặt của đời sống xã hội và vai trò quyết định hành động của người lao động riêng với việc tăng trưởng của lực lượng sản xuất.

Không thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng, từ ý chí chủ quan của con người để lý giải những hiện tượng kỳ lạ lùng sống mà phải từ phương thức sản xuất. Trong số đó con người giữ vị trí TT, là chủ thể của lịch sử, người lao động là tác nhân đóng vai trò quyết định hành động sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Không thể phủ nhận được ngày này những thành tựu của khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến với việc Ra đời của người máy đã thay thế không riêng gì có những việc làm nặng nhọc, những hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bắp mà còn tồn tại thể thay thế cho toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí tinh vi, phức tạp của con người. Tuy nhiên, điều này không nghĩa là khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến trở thành yếu tố quyết định hành động sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất, từ đó người lao động trở thành yếu tố thứ yếu, đứng bên phía ngoài quy trình sản xuất. Về thực ra, khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển là thành phầm của quy trình nhận thức, thành phầm của yếu tố tăng trưởng trí tuệ của con người. Có thể nói, do yêu cầu của sản xuất mà con người đã sáng tạo và quyết định hành động khuynh hướng, vận tốc tăng trưởng của khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển, đồng thời quyết định hành động việc sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển vào sản xuất theo mục tiêu của tớ. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến với tư cách là phần vật chất trong những yếu tố cấu thành của lực lượng sản xuất dù năng động và cách mạng đến mấy cũng chỉ là thành phầm do bàn tay và khối óc của con người làm ra và chịu sự điều khiển và tinh chỉnh, giám sát của con người. Do đó, trí tuệ tự tạo dù được mệnh danh là tiên tiến và phát triển đến đâu cũng chỉ là thành phầm của con người, hoạt động và sinh hoạt giải trí của nó tùy từng những chương trình mà con người đã lập ra, đã setup vào máy tính điện tử và người máy công nghiệp. Chính vì thế, khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển là của con người, gắn sát với con người, tùy từng con người và phải thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người mới hoàn toàn có thể được vật hóa vào quy trình sản xuất. Nếu không xuất phát từ con người, được tiến hành bởi con người và không khuynh hướng về mục tiêu phục vụ con người, không còn quy trình sản xuất nào có đủ nguyên do để tồn tại và tăng trưởng. Do vậy, trong bất kể thời đại nào, kể cả thời đại của khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến, người lao động vẫn là tác nhân đóng vai trò quyết định hành động sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất.

Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội đã chỉ ra: Xã hội không phải là yếu tố phối hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc Một trong những thành viên, mà là một khung hình sống sinh động, những mặt thống nhất ngặt nghèo với nhau, tác động qua lại lẫn nhau.

Trong tác phẩm: Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân dân chủ nghĩa xã hội ra sao, Lênin đã chỉ ra rằng: Các nhà xã hội học chủ quan không riêng gì có ra được nguồn gốc, động lực bên trong của yếu tố vận động tăng trưởng xã hội, họ coi xã hội là một tổng hợp máy móc hỗn loạn không tuân theo quy luật nhất định.

trái lại, lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội đã cho toàn bộ chúng ta biết để nhận thức, lý giải đúng đời sống xã hội, phải phân tích một cách thâm thúy những mặt của đời sống xã hội và quan hệ lẫn nhau giữa chúng. V.I.Lênin viết: Xã hội là một khung hình sống đang tăng trưởng không ngừng nghỉ (chứ không phải là một chiếc gì được kết thành từ máy móc và do này được cho phép hoàn toàn có thể tùy ý phối hợp những yếu tố xã hội ra làm sao cũng khá được), một khung hình mà muốn nghiên cứu và phân tích nó thì nên phải nghiên cứu và phân tích những quy luật vận hành và tăng trưởng của hình thái xã hội đó 3. Cũng như phải sử dụng phương pháp luận trừu tượng hóa khoa học – đó là nên phải xuất phát từ quan hệ sản xuất hiện thực của xã hội để đi sâu tìm hiểu những phương diện rất khác nhau (chính trị, pháp lý, văn hóa truyền thống, khoa học) và quan hệ giữa chúng để thấy được xem thống nhất biện chứng Một trong những mặt trong đời sống xã hội. Trong số đó, quan hệ sản xuất là quan hệ cơ bản, quyết định hành động những quan hệ xã hội khác, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt những chính sách xã hội rất khác nhau.

Gần đây, trước những thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, có những quan điểm đi đến phủ nhận học thuyết hình thái kinh tế tài chính – xã hội và đòi phải thay thế bằng phương pháp tiếp cận văn minh. Cách tiếp cận này phân loại lịch sử tăng trưởng quả đât thành văn minh nông nghiệp (hay văn minh tin học, văn minh trí tuệ). Thực chất đấy là phân loại dựa và những trình độ tăng trưởng của kinh tế tài chính, nhờ vào trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển. Rõ ràng, cách tiếp cận này sẽ không còn thể thay thế được học thuyết hình thái kinh tế tài chính – xã hội, nó không vạch ra quan hệ Một trong những mặt trong đời sống xã hội và những quy luật vận động của xã hội từ thấp đến cao.

Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội đã chỉ ra: Sự tăng trưởng của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội là một quy trình lịch sử – tự nhiên.

Quan điểm của C. Mác: Tôi coi sự tăng trưởng của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội là một quy trình lịch sử – tự nhiên1 . Tức trình làng theo những quy luật khách quan, chứ không phải theo ý muốn chủ quan. Xã hội loài người vận động, tăng trưởng liên tục từ thấp đến cao không phụ thuộc và ý muốn chủ quan của con người, mà do những quy luật nội tại của đời sống xã hội quy định, trong số đó trước hết và cơ bản là quy luật quan hệ sản xuất phù phù thích hợp với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Lênin đã chỉ rõ cơ sở khoa học của yếu tố này như sau: Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới đã có được một cơ sở vững chãi để ý niệm sự tăng trưởng của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội là một quy trình lịch sử tự nhiên4

Quan niệm Mácxít cũng chỉ ra rằng: Toàn bộ xã hội loài người vận động tăng trưởng tuần tự qua hình thái kinh tế tài chính – xã hội tiếp theo đó nhau từ thấp đến cao: Cộng sản nguyên thủy; Chiếm hữu nô lệ; Phong kiến; Tư bản chủ nghĩa; Cộng sản chủ nghĩa (quy trình đầu là chủ nghĩa xã hội). Những đồng thời cũng chỉ ra rằng: Một dân tộc bản địa, hay vương quốc rõ ràng nào đó trong những Đk khách quan, chủ quan, thời đại hay trong nước được cho phép, thì không nhất thiết phải tăng trưởng tuần tự, mà hoàn toàn có thể tăng trưởng bỏ qua một nấc thang nào đó của lịch sử để tiến lên một hình thái kinh tế tài chính – xã hội cao hơn. Đó đó đó là quy trình lịch sử – tự nhiên đặc trưng.

Thời đại ngày này vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn toàn thế giới. Vì vậy dưới ảnh hưởng, tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến, của quy trình toàn thế giới hóa, thì những nước kinh tế tài chính kém tăng trưởng nếu đã giành cơ quan ban ngành thường trực về tay giai cấp vô sản, đã có được những tác nhân khách quan và chủ quân thiết yếu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chính sách tư bản chủ nghĩa. Đó cũng là một tất yếu lịch sử.

Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội là một trong những thành tựu khoa học mà C. Mác đã để lại cho quả đât. Chính nhờ xuất phát từ con người hiện thực – con người đang sống hiện thực của tớ, C. Mác đã vạch ra sản xuất vật chất là cơ sở đời sống xã hội. Xã hội là một khối mạng lưới hệ thống mà trong số đó quan hệ sản xuất phải phù phù thích hợp với trình độ tăng trưởng nhất định của lực lượng sản xuất. Sự vận động và tăng trưởng của xã hội là một quy trình lịch sử tự nhiên. Các hình thái kinh tế tài chính – xã hội thay thế nhau từ thấp đến cao thông qua cách social. Sự vận động, tăng trưởng của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội vừa bị chi phối bởi những quy luật chung, vừa bị tác động bởi những Đk lịch sử rõ ràng của từng vương quốc, từng dân tộc bản địa.

Mặc dù lúc bấy giờ, xã hội loài người dân có những điểm lưu ý khác với thời kỳ của C.Mác, nhưng lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội vẫn không thay đổi giá trị. Nó là phương pháp luận thực sự khoa học để phân loại quy trình tăng trưởng, xem xét mỗi quan hệ lẫn nhau Một trong những mặt trong đời sống xã hội như quy luật vận động, tăng trưởng từ hình thái kinh tế tài chính – xã hội. Cùng với việc tăng trưởng của thực tiễn xã hội và khoa học, loài người ngày này cũng tìm ra những phương pháp tiếp cận mới về xã hội, nhưng không phải vì thế mà lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội trở lên lỗi thời. Lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội vẫn không thay đổi giá trị khoa học và tính thời đại của nó; Là phương pháp luận thực sự khoa học để phân tích thời đại cũng như của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lúc bấy giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Hà nội, 1993, t.23; tr.21.

2. Giáo trình Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô 2012.

3. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t.1, tr.198.

4. Lênin: Toàn tập, Nxb, Mátxcơva, 1974, t1, tr.163.

ThS. Dương Như Ý Khoa Lý luận cơ sở

4452

Clip Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lực lượng sản xuất có vai trò ra làm sao trong một hình thái kinh tế tài chính – xã hội vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lực #lượng #sản #xuất #có #vai #trò #như #thế #nào #trong #một #hình #thái #kinh #tế #xã #hội