Thủ Thuật về Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành được Update vào lúc : 2022-12-23 04:16:16 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

In tài liệu ra giấy/PDF/E-Mail

KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Nội dung chính

  I. THÔNG TIN VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH1. Khái niệm thông tin2. Phân loại thông tin trong quản trị và vận hành hành chính3. Vai trò và điểm lưu ý của thông tin trong quản trị và vận hành hành chính4. Thu thập thông tin và yêu cầu của quy trình tổ chức triển khai tích lũy thông tinII. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH1. Khái niệm về xử lý thông tin trong quản trị và vận hành hành chínhCÂU HỎI THẢO LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOVideo liên quan

Mục lục

  1 I. THÔNG TIN VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

   1.1 1. Khái niệm thông tin1.2 2. Phân loại thông tin trong quản trị và vận hành hành chính1.3 3. Vai trò và điểm lưu ý của thông tin trong quản trị và vận hành hành chính1.4 4. Thu thập thông tin và yêu cầu của quy trình tổ chức triển khai tích lũy thông tin

  2 II. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

   2.1 1. Khái niệm về xử lý thông tin trong quản trị và vận hành hành chính

  3 CÂU HỎI THẢO LUẬN4 TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. THÔNG TIN VÀ THU THẬP THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm thông tin

tin tức là toàn bộ những tin tức, yếu tố, sự kiện, hiện tượng kỳ lạ, ý tưởng, phán đoán, làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành, thông tin là những gì mà nhà quản trị và vận hành cần cho việc ra quyết định hành động. Bên cạnh những nhà quản trị và vận hành có vô vàn tài liệu, thông tin, nhưng chỉ lúc nào họ cần đến cho những mục tiêu phát hành quyết định hành động quản trị và vận hành họ mới gọi đó là thông tin. Như vậy, thông tin là tập hợp toàn bộ những tài liệu đã được xử lý, mã hóa, sắp xếp nhằm mục đích tương hỗ cho những nhà quản trị và vận hành đưa ra những quyết định hành động tốt hơn trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên rõ ràng.

2. Phân loại thông tin trong quản trị và vận hành hành chính

a) Theo kênh tiếp nhận

Dựa vào quan hệ giữa người gửi và người nhận: thông tin từ cấp trên gửi xuống, cấp dưới trình lên, ngang cấp hoặc những cty có liên quan gửi đến.

Dựa vào phương tiện đi lại gửi nhận: thông tin bằng văn bản, bằng lời, thông tin phi ngôn từ.

Dựa vào phương pháp gửi nhận: thông tin công khai minh bạch (thông tin qua những phương tiện đi lại thông tin đại chúng); thông tin bán công khai minh bạch; thông tin mật.

Dựa vào nguồn tiếp nhận: Nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp; nguồn bên trong và nguồn bên phía ngoài; nguồn mới và nguồn cũ; nguồn quan trọng và nguồn ít quan trọng; nguồn tin chính thức và nguồn tin không chính thức

b) Theo tính chất và điểm lưu ý sử dụng thông tin

tin tức phải ghi nhận

tin tức nên phải ghi nhận

tin tức nên biết

c) Theo phạm vi và nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí

Phân loại nhờ vào những nghành ngành nghề rất khác nhau như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế,

d) Theo tính chất thời gian nội dung

tin tức pháp lý (hay còn gọi là thông tin về chủ trương)

tin tức thực tiễn (tình hình triển khai, thực thi những quyết định hành động quản trị và vận hành của những cty thuộc cơ quan, tổ chức triển khai)

tin tức phản hồi (tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, công chức, công dân, người tiêu dùng)

tin tức kinh tế tài chính xã hội

3. Vai trò và điểm lưu ý của thông tin trong quản trị và vận hành hành chính

a) Vai trò của thông tin

tin tức là công cụ, là phương tiện đi lại, đồng thời cũng là thành phầm của quy trình quản trị và vận hành: Về bản chất, hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành là quy trình thao tác với thông tin. tin tức là công cụ để người quản trị và vận hành thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành. Sản phẩm và cũng đó đó là phương tiện đi lại của quy trình tác động giữa người quản trị và vận hành và người bị quản trị và vận hành là thông tin.

tin tức là cơ sở để nhà quản trị và vận hành phát hành những quyết định hành động quản trị và vận hành: Một trong những khâu quan trọng của quy trình phát hành quyết định hành động quản trị và vận hành là khâu tích lũy thông tin và xử lý thông tin. Đây là yếu tố kiện tiên quyết để đảm bảo cho quyết định hành động quản trị và vận hành hợp pháp và hợp lý. Nó liên quan đến chất lượng và hiệu suất cao của quyết định hành động hành chính.

tin tức là vị trí căn cứ để tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận và thực thi những quyết định hành động quản trị và vận hành: ở đây, thông tin giúp nhà quản trị và vận hành nhận thức đúng chuẩn việc làm cần tổ chức triển khai thực thi; thông tin tương hỗ cho nhà quản trị và vận hành có cơ sở xây dựng phương án thực thi và phương án dự trữ; thông tin là cơ sở để xử lý và xử lý việc làm; thông tin là vị trí căn cứ để kiểm tra, nhìn nhận việc làm được thực thi.

tin tức góp thêm phần quan trọng trong việc phân tích, dự báo, phòng ngừa và ngăn ngừa rủi ro không mong muốn trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành: Trong quản trị và vận hành, việc sớm đã có được những thông tin liên quan rất quan trọng cho từng một việc làm rõ ràng. Trên cơ sở những thông tin được phục vụ nhà quản trị và vận hành hoàn toàn có thể phân tích, nhìn nhận việc làm ở nhiều góc nhìn để lấy ra những dự báo, phòng ngừa và ngăn ngừa rủi ro không mong muốn.

b) Đặc điểm của thông tin trong quản trị và vận hành hành chính tin tức trong quản trị và vận hành hành chính có những điểm lưu ý sau:

Bên cạnh tính khách quan, thông tin trong quản trị và vận hành hành chính còn mang tính chất chất chủ quan của người phục vụ thông tin. tin tức bị bóp méo, sai thực sự thường xuất hiện trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành của những cty, tổ chức triển khai.

Mỗi loại thông tin chỉ có mức giá trị nhất định khi nó được sử dụng cho những mục tiêu rất khác nhau của quản trị và vận hành. Vì vậy, giá trị thông tin trong quản trị và vận hành không thể lượng hóa theo giá cả.

tin tức hoàn toàn có thể mất giá trị rất nhanh khi được phục vụ. Điều đó yên cầu nhà quản trị và vận hành phải sử dụng nhanh nhất có thể, tối đa nhất giá trị của thông tin đó.

4. Thu thập thông tin và yêu cầu của quy trình tổ chức triển khai tích lũy thông tin

tin tức đang trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính. Công chức, viên chức thực thi trách nhiệm tích lũy thông tin phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính cần quan tâm tới những yêu cầu sau này:

a) Hiểu, biết đúng chuẩn nhu yếu thông tin phục vụ quản trị và vận hành

Muốn tích lũy và phục vụ thông tin hiệu suất cao, công chức, viên chức trước hết cần xác lập được đối tượng người dùng có nhu yếu cần phải phục vụ thông tin. Sau đó xác lập nhu yếu của những đối tượng người dùng sử dụng thông tin.

Đối tượng cần phục vụ thông tin hoàn toàn có thể là: bản thân những cán bộ, công chức; lãnh đạo những cty, tổ chức triển khai; những bộ phận quản trị và vận hành khác trong cơ quan; những cty bên phía ngoài, đối tác chiến lược, người tiêu dùng.

Nhu cầu thông tin của những đối tượng người dùng hoàn toàn có thể rất khác nhau. Có thể là những thông tin pháp lý (hay còn gọi là thông tin về chủ trương); hoàn toàn có thể là thông tin thực tiễn (tình hình triển khai, thực thi những quyết định hành động quản trị và vận hành của những cty thuộc cơ quan, tổ chức triển khai); cũng hoàn toàn có thể là thông tin phản hồi (tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, công chức, công dân, người tiêu dùng);

b) Đánh giá được ý nghĩa thông tin mà mình tích lũy xử lý

Bên cạnh số lượng thông tin tích lũy được, người quản trị và vận hành cần chất lượng và giá trị của thông tin riêng với việc làm. Vì vậy, công chức, viên chức cần nhìn nhận được ý nghĩa thông tin mà mình tích lũy xử lý. Muốn nhìn nhận được ý nghĩa thông tin mà mình tích lũy xử lý, công chức, viên chức cần phân tích thông tin; so sánh những thông tin, số liệu liên quan với nhau.

c) Nắm vững, tìm tòi và hoàn toàn có thể phát hiện, tích lũy những thông tin thiết yếu

Để hoàn toàn có thể tích lũy thông tin tốt, công chức, viên chức cần nắm vững những phương pháp để tìm tòi, phát hiện thông tin và tích lũy thông tin, sau này là những phương pháp cơ bản:

Đọc và ghi chép thông tin;

Phương pháp sao chụp tài liệu;

Phương pháp nghe báo cáo;

Phương pháp tra cứu qua mạng;

Các phương pháp khảo sát, khảo sát thực tiễn: phương pháp quan sát; phương pháp phỏng vấn; phương pháp thống kê xã hội học; phương pháp thực nghiệm; phương pháp trắc nghiệm; phương pháp ví dụ điển hình; phương pháp thẩm tra, so sánh

d) Nắm đúng chuẩn nguồn thông tin để khai thác, tích lũy, phục vụ hợp lý, đúng thời cơ, đúng mục tiêu, phù phù thích hợp với quy định của pháp lý

Cán bộ, công chức, viên chức khi khai thác, tích lũy thông tin cần nắm đúng chuẩn nguồn gốc của tin bởi thông tin bao giờ cũng phát sinh từ một nguồn gốc rõ ràng và không phải thông tin của bất kỳ nguồn tin nào thì cũng đều phải có mức giá trị.

Có thể có thật nhiều những nguồn gốc của thông tin như: nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp; nguồn bên trong và nguồn bên phía ngoài; nguồn mới và nguồn cũ; nguồn quan trọng và nguồn ít quan trọng; nguồn tin chính thức và nguồn tin không chính thức; nguồn tin qua những phương tiện đi lại thông tin đại chúng (nguồn tin công khai minh bạch); nguồn tin qua văn bản; nguồn tin tích lũy từ thực tiễn và qua trao đổi trực tiếp

Cung cấp thông tin là phương pháp công chức, viên chức đưa thông tin đến với những người tiêu dùng. Khi phục vụ thông tin cần phục vụ hợp lý, đúng thời cơ, đúng mục tiêu, phù phù thích hợp với quy định của pháp lý và nên phải lựa chọn những hình thức phục vụ thông tin thích hợp để đạt kết quả cao nhất. Có ba hình thức phục vụ thông tin cơ bản là:

Cung cấp thông tin bằng văn bản: sao văn bản; viết báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của toàn cơ quan trong tháng, quý và cả năm

Cung cấp thông tin bằng lời: trong những cuộc họp, hội nghị; qua trao đổi điện thoại; qua trao đổi trực tiếp.

Cung cấp thông tin phối hợp cả bằng lời và bằng văn bản. Mỗi hình thức phục vụ thông tin có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy, công chức, viên chức phục vụ thông tin cần ý thức rõ vì sao lựa chọn hình thức đó: tính hợp lý, đúng thời cơ, đúng mục tiêu và phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

II. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. Khái niệm về xử lý thông tin trong quản trị và vận hành hành chính

Xử lý thông tin trong quản trị và vận hành hành đó đó là việc tác động vào thông tin đang rất được quản trị và vận hành: vô hiệu thông tin nhiễu, link thông tin theo những mối liên hệ bản chất, vốn có, nhằm mục đích rút ra những thông tin thật sự có mức giá trị, phục vụ cho việc xử lý và xử lý trách nhiệm quản trị và vận hành hành chính.

tin tức tự nó không còn mức giá trị, giá trị của nó là vì việc sử dụng nó ra làm sao. Vì vậy, trong quản trị và vận hành hành chính nên phải có quy trình và những phương pháp hiệu suất cao trong xử lý thông tin như: tập hợp và phân loại thông tin; tóm tắt thông tin; tổng hợp thông tin; phân tích thông tin; xác lập độ tin cậy của thông tin; lựa chọn thông tin.

2. Quy trình xử lý thông tin trong quản trị và vận hành hành chính

Quy trình xử lý thông tin là trình tự tiến trình, giải pháp tác động vào thông tin nhằm mục đích rút ra những thông tin mới, có mức giá trị phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành. Trong quy trình xử lý thông tin trình làng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và những phương pháp cơ bản sau:

a) Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin là yếu tố tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi một cách dữ thế chủ động hoặc bị động.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công chức, viên chức cần tiến hành phân loại thông tin. Đó đó đó là việc chia thông tin ra thành từng loại, từng yếu tố, từng nghành rất khác nhau theo những tiêu chuẩn được lựa chọn. Có thể phân loại thông tin thành nhiều chủng loại rất khác nhau theo: nội dung thông tin; khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành (thông tin từ cấp trên gửi xuống, cấp dưới trình lên, ngang cấp hoặc những cty có liên quan gửi đến); hình thức truyền đạt thông tin (thông tin bằng văn bản, bằng lời, thông tin phi ngôn từ).

b) Tóm lược thông tin

Tóm lược thông tin là việc giảm sút lượng nội dung tin nhưng vẫn đảm bảo những nội dung cốt yếu và cơ bản của thông tin để phục vụ cho việc tổng hợp thông tin và sử dụng thông tin.

c) Xác nhận, kiểm tra độ tin cậy của thông tin tin tức được tích lũy từ những nguồn tin rất khác nhau. Công chức, viên chức phải vấn đáp được vướng mắc nêu lên là: thông tin đã có được tới từ nguồn tin nào? Với mỗi một loại nguồn tin thường có những độ tin cậy rất khác nhau, như:

Nguồn tin từ văn bản, công văn, tài liệu tàng trữ: nguồn tin này thường có mức giá trị pháp lý cao.

Nguồn tin từ sách, báo, tạp chí: nguồn tin này thường không sẽ là nguồn tin có mức giá trị pháp lý cao. Bởi độ tin cậy của những nguồn tin có sự rất khác nhau nên lúc sử dụng hoặc phục vụ thông tin cần chú thích rõ nguồn thông tin. Để kiểm tra độ tin cậy của nguồn tin, công chức, viên chức cần kiểm tra thực tiễn bằng phương pháp kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra gián tiếp nguồn tin.

d) Phân tích, tổng hợp, kiến nghị xử lý và xử lý

Phân tích thông tin

Phân tích thông tin là quy trình phân loại, so sánh, so sánh để kiểm tra tính đúng chuẩn, tính khoa học, hợp lý của thông tin. Việc phân tích nhằm mục đích nắm chắc nội dung và hiểu rằng của thông tin, bản chất của tình hình, yếu tố.

+ Công chức, viên chức phải phân loại thông tin thành: thông tin chính và thông tin tương hỗ; thông tin có mức giá trị, ít giá trị hoặc không còn mức giá trị; phải vô hiệu hoặc nghi ngờ những thông tin thiếu vị trí căn cứ, thiếu cơ sở khoa học.

+ Công chức, viên chức phải so sánh, so sánh để kiểm tra tính đúng chuẩn, tính khoa học, hợp lý của thông tin: này cũng là phương pháp giúp công chức, viên chức kiểm định được độ tin cậy của thông tin. Phương pháp này nhằm mục đích mục tiêu xác lập rõ những thông tin nào đáng tin và thông tin nào không đáng tin. Đồng thời, thông qua đó để phát hiện những điều bất hợp lý, xích míc, phi logic trong nội dung thông tin.

Có nhiều phương pháp so sánh thông tin để xác lập độ tin cậy và đúng chuẩn của thông tin như: so sánh thông tin thu được về tiến độ xử lý và xử lý việc làm, kết quả đạt được với chương trình, kế hoạch đã định; so sánh thông tin về phương pháp tổ chức triển khai thực thi với ý kiến chỉ huy của cấp trên; so sánh số liệu của báo cáo trước với báo cáo sau; Nói cách khác, khi phân tích tin, công chức, viên chức cần nêu lên và vấn đáp những vướng mắc như: thông tin nói về việc gì? thông tin đề cập đến nội dung gì? những vướng mắc nghi vấn như: tại sao? nguyên nhân? diễn biến? kết thúc?,

Tổng hợp thông tin

Tổng hợp thông tin là phương pháp sắp xếp những thông tin đã được kiểm tra, xác minh, phân tích, tinh lọc theo một chủ đề nhất định. Chủ đề đó hoàn toàn có thể là theo thời hạn, yếu tố, chuyên đề, nghành công tác thao tác. tin tức hoàn toàn có thể được sắp xếp theo trật tự nào đó phù phù thích hợp với đặc trưng của chủ đề đã chọn và nhu yếu sử dụng tin của lãnh đạo cơ quan.

Để phục vụ thông tin một cách hiệu suất cao, công chức, viên chức không thể bỏ qua khâu tổng hợp tin. Quá trình tổng hợp thông tin sẽ hỗ trợ công chức, viên chức nhìn nhận được bản chất, mối liên hệ và quy luật biến hóa, tăng trưởng của những yếu tố, sự kiện thông qua những thông tin. Để tổng hợp thông tin, những nhân viên cấp dưới cần thực thi những thao tác sau:

+ Sắp xếp, khối mạng lưới hệ thống lại thông tin: theo thời hạn hoặc theo tiến trình trình làng những yếu tố, sự kiệnQuá trình sắp xếp và khối mạng lưới hệ thống lại thông tin sẽ hỗ trợ người tiêu dùng thông tin thuận tiện và đơn thuần và giản dị tiếp cận yếu tố theo trình tự lôgic nhất định.

+ Tái hiện lại quy trình, phương pháp xử lý và xử lý yếu tố, sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

+ Tìm ra những điểm tương đương và khác lạ Một trong những thông tin về một yếu tố, một yếu tố.

+ Tổng hợp những thông tin ở dạng số liệu bằng phương pháp tính toán, so sánh để sở hữu sự nhìn nhận tổng quát yếu tố.

Kiến nghị xử lý và xử lý thông tin

Có thể nói, chỉ có những người dân trực tiếp tích lũy thông tin, tóm lược thông tin, phân tích thông tin và tổng hợp thông tin mới có những nhìn nhận thấu đáo, đúng chuẩn và tham mưu hiệu suất cao cho việc xử lý và xử lý thông tin.

Trước hết, để kiến nghị, xử lý và xử lý tin, công chức, viên chức nên phải có sự lựa chọn những thông tin thích hợp để phục vụ. Đó là những thông tin có mức giá trị về nội dung và phù phù thích hợp với yêu cầu của người cần tin; thông tin có tính mới; thông tin có độ tin cậy cao; thông tin tiêu biểu vượt trội điển hình và có tính khái quát cao.

Trên cở sở những thông tin được lựa chọn, công chức, viên chức nên phải có những ý kiến tham mưu xử lý và xử lý tin để đảm bảo việc sử dụng thông tin có hiệu suất cao. Cuối cùng, công chức, viên chức cần lưu ý đến việc tàng trữ thông tin theo quy định. Đặc biệt, cần để ý quan tâm tàng trữ những thông tin phải mất nhiều công tích lũy, tổng hợp hoặc những số liệu quan trọng vì nó sẽ tương hỗ cho những người dân công chức, viên chức tích lũy, xử lý thông tin có hiệu suất cao và nhanh gọn ở những lần sau.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/Chị hãy phân biệt tài liệu với thông tin trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước?

2. Anh/Chị hãy cho biết thêm thêm có những loại thông tin nào trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước?

3. Hãy thảo luận về yêu cầu riêng với thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước?

4. Hãy thảo luận về trách nhiệm của công chức, viên chức trong tích lũy và xử lý thông tin?

5. Theo ông/chị làm thế nào để tích lũy và xử lý thông tin hiệu suất cao?

6. Anh/Chị hãy phục vụ tối thiểu 05 địa chỉ hữu dụng để tra cứu thông tin qua mạng.

7. Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan yêu cầu cấp dưới trong thời hạn là 02 tiếng phải phục vụ những thông tin cần cho một yếu tố nào đó anh/chị xử lý ra làm sao?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc phục vụ thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ tin tức Truyền thông Quy định về việc quản trị và vận hành, vận hành, sử dụng và bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của những cty Đảng, Nhà nước.

3. Học viện Hành chính Quốc gia. Kỹ thuật tổ chức triển khai văn phòng. NXB Đại học Quốc gia Tp Hà Nội Thủ Đô, 2002.

4. Nguyễn Văn Thâm. Tổ chức điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của những văn phòng. NXB Chính trị Quốc gia. Tp Hà Nội Thủ Đô, 2003.

://.youtube/watch?v=NGxPjMOkkF4

Reply
8
0
Chia sẻ

4084

Clip Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Liên hệ vai trò của thông tin trong lãnh đạo, quản trị và vận hành vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Liên #hệ #vai #trò #của #thông #tin #trong #lãnh #đạo #quản #lý