Thủ Thuật về Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-14 00:50:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN (DI TRUYỀN THEO DÒNG MẸ/ DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT/ DI TRUYỀN NGOÀI NST)

– Kết quả của 2 phép lai thuận nghịch là rất khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ do gen quy định tính trạng nghiên cứu và phân tích nằm ở vị trí ngoài nhân.

– Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng, do vậy những gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc trong lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.

Đặc điểm của di truyền ngoài NST:

– Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò hầu hết thuộc về tế bào chất của giao tử cái được tạo ra từ mẹ.

– Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định sẽ vẫn tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.

– Các tính trạng di truyền không tuân theo quy luật di truyền của nhiễm sắc thể. Vì tế bào chất không được phân phối đồng đều tuyệt đối cho những tế bào con như riêng với nhiễm sắc thể.

II. TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

1. Gen đa hiệu

Là trường hợp một gen hoàn toàn có thể tác động đến việc biểu lộ của nhiều tính trạng rất khác nhau.

Gen đa hiệu là cơ sở để lý giải hiện tượng kỳ lạ biến dị tương quan: Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó đồng thời kéo theo sự biến dị ở một số trong những tính trạng mà nó chi phối.

2. Ví dụ

– Trong những thí nghiệm trên đậu Hà Lan, Menđen đã nhận được thấy:

  Giống đậu hoa tím thì có hạt màu nâu, trong nách lá có một chấm đen.Giống đậu hoa trắng thì hạt có màu nhạt, trong nách lá không còn chấm đen.

– Khi nghiên cứu và phân tích biến dị ở ruồi giấm, Moocgan đã và đang nhân thấy:

  Ruồi có gen quy định cánh ngắn thì đốt thân cũng ngắn; lông cứng ra, sức đẻ kém đi, tuổi thọ ngắn lại.

– Ở người dân có một đột biến gen trội gây hội chứng Macphan (hội chứng người nhện): tay người mẫu hơn đồng thời thủy tinh thể ở mắt bị hủy hoại.

– Gen HbS ở người quy định sự tổng hợp chuỗi β-hemoglobin thông thường gồm 146 axit amin. Gen đột biến HbS cũng quy định sự tổng hợp chuỗi β-hemoglobin thông thường gồm 146 axit amin, nhưng chỉ khác một axit amin ở vị trí số 6 (axit amin glutamic thay bằng valin). Gây hậu quả làm biến hóa hồng cầu hình đĩa lõm thành hình lưỡi liềm -> xuất hiện hàng loạt rối loạn bệnh lí trong khung hình.

Gen ngoài nhân (ngoài NST/ngoài tế bào chất) là ADN ở tế bào chất (xoắn kép, mạch vòng, trần, không còn tính alen, thấp hơn ADN nhân).

Đặc điểm: hoàn toàn có thể tự nhân đôi, phân li, phát sinh đột biến và di truyền được cho thế hệ sau.

Nhân sơ: gen nằm ở vị trí Plasmit.
Nhân thực: gen nằm ở vị trí ti thể, lục lạp.

Di truyền ti thể: kí hiệu bộ gen mtADN (mitochondrion DNA)
Chức năng:

– Mã hóa nhiều thành phần ti thể (2 loại rARN, toàn bộ tARN, nhiều protein trong thành phần màng trong).- Mã hóa 1 số protein tham gia chuỗi truyền e.- Cơ sở di truyền của tính kháng thuốc.

Di truyền lục lạp: kí hiệu bộ gen cpADN (chloroplast DNA)
Chức năng:

– Mã hóa rARN, nhiều tARN lục lạp- Mã hóa 1 số protein của ribosome, màng lục lạp cần cho chuỗi truyền e.

Thí nghiệm: Do Correns phát hiện ở cây hoa phấn (Mirabilis Jalapa) (1909).

– Cho lai 2 thứ đại mạch xanh lục và lục nhạt- Kết quả:

+ lai thuận: ♂ lục nhạt x ♀ xanh lục -> F1: 100% xanh lục
+ lai nghịch: ♂ xanh lục x ♀ lục nhạt -> F1: 100% lục nhạt

=> hợp tử tăng trưởng trong tế bào chất của noãn cây nào thì mang điểm lưu ý cây ấy, con  F1 giống mẹ.

Giải thích kết quả:

– Tế bào chất của hợp tử hầu hết là của noãn, mà gen trong lục lạp của tế bào chất của noãn quyết định hành động màu -> F1 giống mẹ => di truyền theo dòng mẹ.

Kết luận:

– Tính di truyền ở F1 phụ thuộc cả gen trong nhân và gen ngoài nhân.- Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định di truyền theo dòng mẹ.

Ví dụ:

– tính chịu rét của táo phụ thuộc thứ táo chọn làm mẹ.
– ngựa ♂ x lừa ♀ -> bácđô, lừa ♂ x ngựa ♀ -> la (rất khác nhau về hình dạng, thể chất…).

Đặc điểm:

– Lai thuận nghịch rất khác nhau, F1 thường mang tính chất chất trạng mẹ.- Các tính trạng không tuân theo quy luật di truyền NST (do tế bào chất không còn cơ chế phân loại đều vật chất di truyền đúng chuẩn).- Các tính trạng vẫn tồn tại khi thay nhân.

Ý nghĩa:

– Gây bất thụ đực (không tạo phấn, hoặc có phấn mà không thụ tinh) ở ngô, hành tây, cà chua, đay… để tránh tự thụ ở thực vật mà không tốn công hủy phấn hoa mẹ.
P: ♂ hữu thụ đực x ♀ bất thụ đực -> F1: 100% bất thụ đực.

Page 2

Thuật ngữ

tính trạng: điểm lưu ý rõ ràng về hình thái, cấu trúc, sinh lí của một khung hình. (màu mắt)

tính trạng tương ứng: những trạng thái rất khác nhau của cùng một tính trạng (màu hạt: vàng-xanh-đen-trắng)

cặp tính trạng tương phản: 2 trạng thái rất khác nhau của cùng 1 tính trạng nhưng biểu lộ trái ngược nhau. (độ cao cây: cao-thấp)

tính trạng trội: tính trạng trong cặp tương phản biểu lộ ra kiểu hình ở khung hình đồng hợp trội hay dị hợp.

tính trạng lặn: tính trạng trong cặp tương phản biểu lộ ra kiểu hình ở khung hình đồng hợp lặn.

tính trạng trội hoàn toàn: tính trạng lấn át hoàn toàn tính trạng lặn biểu lộ ra kiểu hình 1 cách trọn vẹn ở khung hình dị hợp.

tính trạng trội không hoàn toàn: tính trạng lấn át không hoàn toàn tính trạng lặn biểu lộ ra kiểu hình ở một phần khung hình dị hợp do đó khung hình lai mang tính chất chất trạng trung gian.

gen: tác nhân di truyền xác lập hay kiểm tra 1 hay là một trong số tính trạng.

locut: vị trí của từng loại gen trên NST.

alen: mỗi trạng thái rất khác nhau của cùng 1 gen, quy định mỗi trạng thái rất khác nhau của loại tính trạng tương ứng. Alen rất khác nhau ở một (số) cặp nu là kết quả đột biến gen. (màu hạt: a1-đen, a2-vàng, a3-trắng)

hiện tượng kỳ lạ đa alen: hiện tượng kỳ lạ 1 gen có nhiều alen do trong cùng 1 locut xẩy ra nhiều đột biến rất khác nhau. Mỗi locut ở thành viên có tối đa 2 alen, nhưng ở quần thể có nhiều alen tạo dãy đa alen (gen quy định nhóm máu người: IA1, IA2, IA3, IB, i)

cặp alen: 2 alen thuộc cùng 1 gen trên cặp NST tương đương ở SV lưỡng bội. (AA, Aa, aa)

gen không alen: những gen không nằm cùng 1 locut trên cặp NST tương đương -> có 3 trường hợp:

– những alen nằm trên cùng 1 NST trong cặp tương đương, ở vị trí rất khác nhau.- những alen nằm trên cặp NST tương đương nhưng vị trí không tương ứng.- những alen nằm trên những cặp NST tương đương rất khác nhau.

kiểu gen (kiểu di truyền): tổng hợp toàn bộ những gen trong tế bào, trên thực tiễn là nói về vài cặp. gen quy định vài tính trạng đang nghiên cứu và phân tích (kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen aa quy định hoa trắng).

– thể đồng hợp: khung hình mang kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau (AA – đồng hợp. trội, aa – đồng hợp. lặn).

– thể dị hợp: khung hình mang kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng rất khác nhau (Aa).

kiểu hình: sự tổng hợp toàn bộ những tính trạng đặc trưng cho thành viên ở một thời gian nhất định, trên thực tiễn chỉ xét vài tính trạng đang rất được nghiên cứu và phân tích. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

giống thuần chủng (dòng thuần): giống có đặc tính di truyền giống hệt, thế hệ sau giống trước, trên thực tiễn là nói về sự việc thuần chủng của một hay vài tính trạng đang nghiên cứu và phân tích (AA, aa).

phép lai phân tích: phép lai giữa thành viên mang tính chất chất trạng trội cần xác lập kiểu gen với thành viên mang tính chất chất trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

– đồng tính -> thành viên mang tính chất chất trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội (AA).- phân tính -> thành viên mang tính chất chất trạng trội có kiểu gen dị hợp (Aa). Các quy luật di truyền

1. 3 quy luật cơ bản

  Quy luật đồng tính F1 (Quy luật tính trội): Khi lai 2 bố mẹ rất khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính.Quy luật phân tính F2 (Quy luật phân li):

   Trội hoàn toàn: Khi lai 2 bố mẹ rất khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân tính theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.Trội không hoàn toàn: Khi lai 2 bố, mẹ rất khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 mang tính chất chất trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

  Quy luật phân li độc lập: 

   Các cặp tính trạng di truyền độc lập (Menđen phát hiện nhờ phép lai phân tích).
   Khi lai 2 bố mẹ rất khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập thì F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó.

2. Quy luật trội không hoàn toàn
3. Quy luật link gen
4. Quy luật hoán vị gen
5. Quy luật tương tác gen
6. Quy luật di truyền link với giới tính
7. Di truyền ngoài nhân

Số kiểu gen hoàn toàn có thể có của một gen có n alen (gen trên NST thường) trong quần thể

– số kiểu gen đồng hợp: n- số kiểu gen dị hợp: nC2=> tổng số kiểu gen hoàn toàn có thể có trong quần thể: n+nC2 = n(n+1)/2

Số kiểu gen hoàn toàn có thể có của nhiều gen trong quần thể: gen 1 có n1 alen, gen 2 có n2 alen…

– số kiểu gen của gen 1: n1(n1+1)/2- số kiểu gen của gen 2: n2(n2+1)/2- …

=> Phân li độc lập: tổng số kiểu gen hoàn toàn có thể có trong quần thể: n1(n1+1)/2 . n2(n2+1)/2 . …

     Liên kết gen: n1.n2 + (n1.n2)C2

Số phép lai hoàn toàn có thể có của g kiểu gen trong quần thể

– số phép lai cùng kiểu di truyền: g- số phép lai khác kiểu di truyền: gC2=> tổng số phép lai hoàn toàn có thể có trong quần thể: g+gC2 = g(g+1)/2

Page 3

Cơ sở vật chất di truyền ở Lever tế bào:

  Nhân sơ       ADN (mạch vòng) không link với protein => chưa tồn tại cấu trúc NST
  Nhân thực    NST

Cơ chế di truyền ở Lever tế bào:

  Nguyên phân
  Giảm phân
  Thụ tinh 

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân

Reply
6
0
Chia sẻ

4571

Review Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kiểu hình của đời con trong di truyền ngoài nhân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kiểu #hình #của #đời #con #trong #truyền #ngoài #nhân