Mẹo về Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 06:02:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án):
Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án):

Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất

(Phần 1)

Câu 1:Phân bố của những thảm thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

Nội dung chính

    Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất
    Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án):
    Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án):Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái ĐấtTrắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất (Phần 2)cùng chuyên mụcVideo liên quan

A. Độ cao và hướng sườn của địa hình.

B. Vị trí gần hay xa đại dương

C. Vĩ độ và độ cao địa hình

D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên ,…)

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: Mục mở đầu, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2:Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm. Đất đỏ vàng (feralit)

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3:Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá kim. Đất pôtdôn.

B. Thảo nguyên. Đất đen.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

D. Xavan. Đất đỏ,nâu đỏ.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4:Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Thảo nguyên. Đất đen.

B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và bán hoang mạc. Đất xám.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm. Đất đỏ vàng (feralit).

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5:Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá kim. Đất pôtđôn.

B. Thảo nguyên. Đất đen.

C. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

D. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6:Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Thảm thực vật đài nguyên. Đất đài nguyên.

B. Rừng lá kim. Đất pôtdôn.

C. Thảo nguyên. Đất đen.

D. Hoang mạc và bán hoag mạc. Đất xám .

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7:Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết thêm thêm khu vực Khu vực Đông Nam Á có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.

C. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất pôtôn.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo .Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới gió mùa.

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK/70. Ta thấy, khu vực Khu vực Đông Nam Á có kiểu thảm thực vật rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo và nhóm đất đó đó là đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới gió mùa.

Câu 8:Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết thêm thêm khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt. Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng.

B. Hoang mạc, bán hoang mạc .Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc .

C. Xavan, cây bụi. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo. Đất đỏ vàng ( feralit) hoặc đất đen nhiệt đới gió mùa.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK/70. Ta thấy, khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật hoang mạc, bán hoang mạc và nhóm đất đó đó là đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

Câu 9:Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết thêm thêm đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến nào ?

A. Từ chí tuyến Bắc (23o27B ) lên vòng cực Bắc (66o33B) .

B. Từ chí tuyến Nam (23o27N) lên vòng cực Nam ( 66o33N).

C. Từ vòng cực Bắc (66o33B) lên cực Nam (90oN).

D. Từ vòng cực Nam (66o33N) lên cực Nam ( 90oN).

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK/70. Ta thấy, đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến vòng cực Bắc (66o33B) lên cực Nam (90oN).

Câu 10:Trong vùng ôn đới hầu hết có những kiểu thảm thực vật.

A. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm ,rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt .

B. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc.

C. Rừng lá kim, thảo nguyên,rừng cận nhiệt ẩm.

D. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: Mục I, SGK/69 địa lí 10 cơ bản.

Câu 11:Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở vị trí độ cao

A. Từ 0m đến 500m.

B. Từ 500m đến 1200m.

C. Từ 1200m đến 1600m.

D. Từ 1600m đến 2000m.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: Dựa vào hình 19.11 trong SGK/73. Ta thấy, ở sườn Tây dãy Cap ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở vị trí độ cao từ 1200m đến 1600m.

Câu 12:Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là những vành đai thực vật:

A. Rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết.

B. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi.

C. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết.

D. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng lá kim, rừng hỗn hợp, địa y và cây bụi, đồng cỏ núi.

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: Dựa vào hình 19.11 trong SGK/73. Ta thấy, ở sườn Tây dãy Cap ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là những vành đai thực vật rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi.

Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy
App CHplay: iDiaLy
Group:idialy.HLT
Fanpage:dialy.HLT
Youtube:Youtube.idialy

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:Anh văn:anhvan.HLT.vnToán học:toanhoc.HLT.vnVật lý:vatly.HLT.vnHóa học:hoahoc.HLT.vnSinh học:sinhhoc.HLT.vnNgữ văn:nguvan.HLT.vnLịch sử:lichsu.HLT.vnGDCD:gdcd.HLT.vnTin học:tinhoc.HLT

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân loại của sinh vật và đất trên Trái Đất (Phần 2)

Câu 1.Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa có nhóm đất chính nào dưới đây?

A. Đất nâu và xám.

B. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

C. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Đất đỏ vàng (feralit).

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2.Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào dưới đây?

A. Đất potdôn.

B. Đất đen.

C. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

Hiển thị đáp án

D. Đất đỏ, nâu đỏ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3.Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

A. Thảo nguyên.

B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.

C. Hoang mạc và bán hoang mạc.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4.Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có nhóm đất chính nào dưới đây?

A. Đất đen.

B. Đất đỏ nâu.

C. Đất xám.

D. Đất đỏ vàng (feralit).

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5.Trên dãy Cap-ca, thàm thực vật rừng dẻ (lá rộng) thích hợp phân loại ở trên loại đất nào?

A. Đất Pốt dôn.

B. Đất đồng cỏ.

C. Đất đỏ cận nhiệt.

D. Đất nâu.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/73, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6.Ở đới nóng có loại đất tiêu biểu vượt trội nào dưới đây?

A. Đất đen.

B. Đất xám.

C. Đất đỏ vàng.

D. Đất nâu đỏ.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7.Khí hậu cận cực lục địa có nhóm đất chính nào dưới đây?

A. Đất đài nguyên.

B. Đất pôtdôn.

C. Đất đen.

D. Đất xám.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8.Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

A. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.

B. Hoang mạc, bán hoang mạc.

C. Xavan, cây bụi.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9:Trên dãy Cap-ca, thàm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân loại ở trên loại đất nào?

A. Đất đỏ cận nhiệt.

B. Đất nâu.

C. Đất Pốt dôn.

D. Đất đồng cỏ.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/73, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10.Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu ôn đới lục địa lạnh là

A. Rừng lá kim đất nâu.

B. Rừng lá kim đất pôtdôn.

C. Rừng lá rộng đất đen.

D. Rừng lá kim đất xám.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11.Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu ôn đới hải dương là

A. Rừng lá rộng, rừng hỗn hợp đất nâu xám.

B. Rừng lá rộng đất đỏ nâu.

C. Rừng hỗn hợp đất nâu xám.

D. Rừng cây bụi lá cứng cận nhiệt đất đỏ nâu.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12:Đất đỏ vàng phân loại hầu hết ở đới khí hậu nào dưới đây?

A. Đới ôn hòa.

B. Đới nóng.

C. Đới lạnh.

D. Cận nhiệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13.Băng tuyết ở dãy Cap-ca phân loại khởi đầu có từ độ cao nào dưới đây?

A. 1200 1600m.

B. Trên 2800m.

C. 2000 2800m.

D. 1600 2000m.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/73, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14.Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 15.Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa là

A. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm đất đỏ vàng.

B. Rừng lá rộng đất đỏ nâu.

C. Xavam đất đỏ vàng.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm đất nâu.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Câu 16:Sự phân loại của những thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào dưới đây?

A. Địa hình.

B. Khí hậu.

C. Đất.

D. Sinh vật.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Sự phân loại của những thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu (nhiệt, ẩm,…). Khí hậu tác động trực tiếp đến việc tăng trưởng của sinh vật thông qua nhiệt độ, nhiệt độ, nước, ánh sáng.

Câu 17:Ở độ cao trên 2800 m thuộc dãy Cap-ca là yếu tố phân loại của kiểu thảm thực vật và loại đất nào sau này?

A. Rừng lá kim và đất pôt-dôn.

B. Đồng cỏ núi và đất đồng cỏ.

C. Băng tuyết.

D. Địa y và đất sơ đẳng.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Trên dãy Cap-ca, ỏ độ cao trên 2800m sinh vật không tăng trưởng, quy trình hình thành đất khó hoàn toàn có thể trình làng do khí hậu băng giá, nơi đây chỉ phổ cập những mảng băng tuyết phủ trắng đỉnh núi.

Câu 18.Đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến nào?

A. Từ chí tuyến Bắc (23027B) lên vòng cực Bắc (66033B).

B. Từ chí tuyến Nam (23027N) lên vòng cực Nam (66033N).

C. Từ vòng cực Bắc (66033B) lên cực Nam (900N).

D. Từ vòng cực Nam (66033N) lên cực Nam (900N).

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến từ vòng cực Bắc (66033B) lên cực Nam (900N).

Câu 19.Ở sườn Tây dãy Cap ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở vị trí độ cao nào dưới đây?

A. Từ 0m đến 500m.

B. Từ 500m đến 1200m.

C. Từ 1200m đến 1600m.

D. Từ 1600m đến 2000m.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Ở sườn Tây dãy Cap ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở vị trí độ cao khoảng chừng từ 1200m đến 1600m.

Câu 20.Ở sườn Tây dãy Cap ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là những vành đai thực vật nào dưới đây?

A. Rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết.

B. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá lom, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi.

C. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi, băng tuyết.

D. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng lá kim, rừng hỗn hợp, địa y và cây bụi, đồng cỏ núi.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Ở sườn Tây dãy Cap ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là những vành đai thực vật là rừng lá rộng cận nhiệt, rừng hỗn hợp, rừng lá lom, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi.

Cho hình vẽ:

LƯỢC ĐỒ CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI

Dựa vào map trên, vấn đáp những câu 21 đến câu 24:

Câu 21:Đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến nào dưới đây?

A. Từ chí tuyến Bắc (23027B ) lên vòng cực Bắc (66033B) .

B. Từ chí tuyến Nam (23027N) lên vòng cực Nam ( 66033N).

C. Từ vòng cực Bắc (66033B) lên cực Bắc (900N).

D. Từ vòng cực Nam (66033N) lên cực Nam ( 900N).

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

B1. Đọc bảng chú giải nhận ra kí hiệu thảm thực vật đài nguyên.

B2. Dựa vào những đường vĩ độ trên map -> xác lập được phạm vị phân loại thảm thực vật đài nguyên là: Từ vòng cực Bắc (66033B) lên cực Bắc (900N).

Câu 22:Đại bộ phận đất pốt-dôn phân loại trong phạm vi những vĩ tuyến nào dưới đây?

A. Từ vĩ tuyến 400 Bắc lên 800 Bắc.

A. Từ vĩ tuyến 400 Nam lên 800 Nam.

C. Từ vòng cực Bắc (66033B) lên cực Bắc (900N).

D. Từ vòng cực Nam (66033N) lên cực Nam (900N).

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

B1. Đọc bảng chú giải nhận ra kí hiệu đất pốt-dôn.

B2. Dựa vào những đường vĩ độ trên map -> xác lập được phạm vị phân loại vành đai đất pốt-dôn là: Từ vĩ tuyến 400 Bắc lên 800 Bắc.

Câu 23.Đại bộ phân rừng lá kim phân loại ở khu vực nào dưới đây?

A. Hoa Kì và Liên Bang Nga.

B. Canada, Bắc Âu và Liên Bang Nga.

C. Nam Âu, Hoa Kì và Trung Quốc.

D. Canada, Nam Âu và Bắc Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích:

B1. Đọc bảng chú giải nhận ra kí hiệu thảm thực vật rừng lá kim.

B2. Dựa vào map và bảng chú giải -> xác lập được phạm vị phân loại thảm thực vật rừng lá kim phân loại hầu hết ở Canada, Bắc Âu và Liên Bang Nga.

Câu 24.Nhóm đất nào dưới đây tiêu biểu vượt trội ở khu vực Khu vực Đông Nam Á?

A. Đất pốt dôn.

A. Đất đỏ vàng cận nhiệt.

C. Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới gió mùa.

D. Đất xám, đất nâu.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

B1. Xác định khu vực Khu vực Đông Nam Á và xem chú giải loại đất phân loại ở khu vực này.

B2. Dựa vào bảng chú giải xác lập được ở khu vực có đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới gió mùa phân loại hầu hết ở khu vực Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Trung Phi, Trung và Nam Mĩ.

Câu 25.Quá trình phong hóa nhanh phối hợp mưa nhiều nên lượng kiềm, silic bị rửa trôi, tích tụ ô-xit sắt và nhôm nên có red color vàng. Đó là điểm lưu ý hình thành đất ở vùng có khí hậu nào dưới đây?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

A. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.

C. Khí hậu xích đạo ẩm.

D. Khí hậu cận nhiệt lục địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm có nhiệt độ và nhiệt độ cao nên đất đai dễ bị phong hóa, vụn bở kết phù thích hợp với lượng mưa lớn rửa trôi những chất bazơ dễ tan như kiềm, silic đồng thời tích tụ ô-xit sắt và nhôm nên có red color vàng.

Câu 26.Các vành đai thực vật ở núi An pơ, lần lượt từ thấp lên rất cao là

A. Cỏ và cây bụi, đồng cỏ núi cao, rừng hỗn hợp, rừng lá kim

B. Rừng lá kim, rừng hỗn hợp, đồng cỏ núi cao, cỏ và cây bụi.

C. Rừng hỗn hợp, rừng lá kim, cỏ và cây bụi, đồng cỏ núi cao.

D. Cỏ và cây bụi rừng hỗn hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Các vành đai thực vật ở núi An pơ, lần lượt từ thấp lên rất cao là rừng hỗn hợp, rừng lá kim, cỏ và cây bụi, đồng cỏ núi cao.

Câu 27:Vì sao ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, đất có red color vàng?

A. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào đá gốc và khoáng chất dễ bị phá, phục vụ nhiều silic, kiềm săt, nhôm có màu vàng đỏ.

B. Quá trình phong hóa nhanh phối hợp mưa nhiều nên lượng kiềm, silic bị rửa trôi, tích tụ ô-xit sắt và nhôm nên có red color vàng.

C. Lượng mùn trong đất không đảm bảo do mưa nhiều bị rửa trôi, đất hầu hết là khoáng chất.

D. Độ ẩm cao, mưa lớn nên đất bị ẩm ướt, tù đọng nhiều sinh ra red color vàng

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm có nhiệt độ và nhiệt độ cao nên đất đai dễ bị phong hóa, vụn bở kết phù thích hợp với lượng mưa lớn rửa trôi những chất bazơ dễ tan như kiềm, silic đồng thời tích tụ ô-xit sắt và nhôm nên có red color vàng.

Câu 28:Vì sao thảm thực vật hoang mạc và bán hoang mạc phân loại hầu hết ở khu vực Bắc Phi, Tây Nam Á, Trung Á?

A. Khu vực thống trị của những áp cao cận chí tuyến hoặc nằm sâu trong lục địa.

B. Khu vực chịu ràng buộc của gió Tín phong khô nóng.

C. Cả hai khu vực không tiếp giáp biển nên khí hậu khô hạn.

D. Chịu hiệu ứng phơn khô nóng.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Lãnh thổ Bắc Phi nằm ở vị trí khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đường chí tuyến Bắc chạy qua. Đây là nơi thống trị của của những áp cao cận chí tuyến (chỉ có gió thổi đi không còn gió thổi đến) nên mưa rất ít hoặc không còn mưa do vậy hình thành hoang mạc to lớn (Xa-ha-ra). Tây Nam Á và Trung Á là hai khu vực nằm sâu trong lục địa, không còn gió biển mang hơi ẩm vào, không khí khô hạn, ít mưa hình thành những hoang mạc và bán hoang mạc. Như vậy, những khu vực có sự thống trị của những áp cao cận chí tuyến hoặc nằm sâu trong lục địa thường là những khu vực có thảm thực vật hoang mạc và bán hoang mạc tăng trưởng mạnh.

Câu 29.Trong những kiểu (hoặc đới) khí hậu dưới đây, kiểu (hoặc đới) nào có Đk khí hậu thuận tiện nhất cho cây cối sinh trưởng và tăng trưởng?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa.

B. Khí hậu xích đạo.

C. Khí hậu cận nhiệt gió mùa.

D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Khí hậu xích đạo là kiểu (hoặc đới) khí hậu có Đk khí hậu thuận tiện nhất cho cây cối sinh trưởng và tăng trưởng.

Câu 30.Những khu vực có sự thống trị của những áp cao cận chí tuyến hoặc nằm sâu trong lục địa thường là những khu vực có thảm thực vật nào dưới đây tăng trưởng mạnh?

A. Thảm thực vật đài nguyên và ôn đới.

B. Thảm thực vật rừng xích đạo ẩm.

C. Thảm thực rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa.

D. Thảm thực vật hoang mạc và bán hoang mạc.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích:

– Lãnh thổ Bắc Phi nằm ở vị trí khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đường chí tuyến Bắc chạy qua. Đây là nơi thống trị của của những áp cao cận chí tuyến (chỉ có gió thổi đi không còn gió thổi đến) nên mưa rất ít hoặc không còn mưa do vậy hình thành hoang mạc to lớn (Xa-ha-ra).

– Tây Nam Á và Trung Á là hai khu vực nằm sâu trong lục địa, không còn gió biển mang hơi ẩm vào, không khí khô hạn, ít mưa hình thành những hoang mạc và bán hoang mạc.

=> Như vậy, những khu vực có sự thống trị của những áp cao cận chí tuyến hoặc nằm sâu trong lục địa thường là những khu vực có thảm thực vật hoang mạc và bán hoang mạc tăng trưởng mạnh.

Câu 31:Ở việt nam, thành phố Sapa hoàn toàn có thể tăng trưởng nhiều chủng loại rau quả ôn đới (đào, mận, dâu tây, rau cao cấp), nhiều chủng loại hoa xứ lạnh. Đây là biểu lộ rõ ràng nhất của yếu tố phân loại thực vật theo

A. Độ cao địa hình.

B. Hướng sườn.

C. Đất.

D. Vĩ độ.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Sapa là khu vực thuộc vùng núi Tây Bắc cao đồ sộ nhất việt nam. Với độ cao trung bình trên 1000m khu vực này còn có khí hậu mát lạnh của vùng ôn đới thích hợp tăng trưởng nhiều chủng loại rau quả ôn đới.

Câu 32.Tại sao ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không tăng trưởng, hình thành những hoang mạc?

A. Gió thổi quá mạnh.

B. Nhiệt độ quá cao.

C. Độ ẩm quá thấp.

D. Thiếu ánh sáng.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không tăng trưởng, hình thành những hoang mạc, nguyên nhân hầu hết là vì nhiệt độ ở đây quá thấp cây cuối rất khó tăng trưởng.

Câu 33:Tại sao loài địa y lại phân loại hầu hết ở độ cao 2000 2800m trên dãy Cap-ca?

A. Đai cao 2000 2800m có nhiệt độ thấp, khí hậu khắc nghiệt.

B. Địa y phù phù thích hợp với Đk khí hậu thông thoáng, ôn hòa ở độ cao trên 2000m

C. Càng lên rất cao lượng mưa càng tăng nên ở đai này còn có lượng mưa lớn, thích phù thích hợp với việc tăng trưởng của địa y.

D. Đai cao 2000 2800 có khí hậu khô hạn, nhiệt độ cao do vị trí gần hơn với tia sáng mặt trời.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Ở độ cao 2000 2800m, khí hậu lạnh giá và vô cùng khắc nghiệt (do càng lên rất cao nhiệt độ càng tụt giảm, nhiệt độ không khí hoàn toàn có thể chạm mức âm độ, nhiệt độ thấp, lượng mưa ít), khí hậu lạnh giá và nhiệt độ thấp nên quy trình hình thành đất cũng kém, hình thành loại đất sơ đẳng rất nghèo dinh dưỡng => Đk khí hậu và đất đai ở đai cao này phù phù thích hợp với đặc trưng sinh thái xanh của loài địa y.

Câu 34.Nơi nào dưới đây ở miền Bắc việt nam hoàn toàn có thể tăng trưởng nhiều chủng loại rau quả ôn đới (đào, mận, dâu tây, rau cao cấp) và nhiều chủng loại hoa xứ lạnh?

A. Lạng Sơn.

B. Sa Pa.

C. Sơn La.

D. Hà Giang.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Sapa là khu vực thuộc vùng núi Tây Bắc cao đồ sộ nhất việt nam. Với độ cao trung bình trên 1000m khu vực này còn có khí hậu mát lạnh của vùng ôn đới thích hợp tăng trưởng nhiều chủng loại rau quả ôn đới (đào, mận, dâu tây, rau cao cấp) và nhiều chủng loại hoa xứ lạnh.

Câu 35.Ở độ cao 2000 2800m trên dãy Cap-ca chỉ có loài thực vật nào sống được?

A. Các loại cây xanh kim.

B. Các loại cây xương rồng.

C. Các loại cây địa y.

D. Các loại cây bụi, xavan.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Ở độ cao 2000 2800m, khí hậu lạnh giá và vô cùng khắc nghiệt (do càng lên rất cao nhiệt độ càng tụt giảm, nhiệt độ không khí hoàn toàn có thể chạm mức âm độ, nhiệt độ thấp, lượng mưa ít), khí hậu lạnh giá và nhiệt độ thấp nên quy trình hình thành đất cũng kém, hình thành loại đất sơ đẳng rất nghèo dinh dưỡng => Đk khí hậu và đất đai ở đai cao này phù phù thích hợp với đặc trưng sinh thái xanh của loài địa y.

…………………………………………

Tài liệu Địa Lý được idialy sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm.

– Webiste: idialy
– Apps CHplay: idialy
– youtube.idialy
– facebook.idialy
– tiktok.idialy
– nhom.idialy – group.idialy – idialy.HLT
– trang.idialy – fanpage.idialy – dialy.HLT.
Tải app iDiaLy cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy – Tài liệu Địa Lý miễn phí

cùng phân mục

4497

Clip Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khu vực khí hậu lục địa có những loại cây trồng nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khu #vực #khí #hậu #lục #địa #có #những #loại #cây #trồng #nào