Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng được Update vào lúc : 2022-02-12 02:06:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
I. Ở tế bào sinh dục, nếu có đột biến thì chỉ xẩy ra ở cặ?

Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
I. Ở tế bào sinh dục, nếu có đột biến thì chỉ xẩy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
II. Trong quy trình giảm phân tạo giao tử, tác nhân đột biến thường chỉ làm rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
III. Cùng một loài thực vật, toàn bộ những đột biến thể ba đều phải có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và có hàm lượng ADN giống nhau.
IV. Các đột biến lệch bội không làm thay đổi cấu trúc của những phân tử protein do gen quy định.

A. 3.

Nội dung chính

  Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?
  I. Ở tế bào sinh dục, nếu có đột biến thì chỉ xẩy ra ở cặ?Khi nói về nhiễm sắc thể , có bao nhiêu phát biểu đúng?(1). Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở Lever phân tử.(2). Th?Khi nói về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

  I. Ở tế bào sinh dục, đột biến chỉ xẩy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
  II. Ở tế bào sinh dưỡng, đột biến không xẩy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
  III. Cùng một loài động vật hoang dã, toàn bộ những đột biến thể một đều phải có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và có kiểu hình giống nhau.
  IV. Các đột biến lệch bội không làm thay đổi cấu trúc của những phân tử protein do gen quy định.Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng thời cơ nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
  (1) Sự trao đổi chéo không cân giữa hai nhiễm sắc thể cùng cặp tương đương dẫn đến hiện tượng kỳ lạ lặp đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể.
  (2) Đột biến mất đoạn hoàn toàn có thể không làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể.
  (3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cũng hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư.
  (4) Thường có lợi cho thể đột biếnVideo liên quan

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Khi nói về nhiễm sắc thể , có bao nhiêu phát biểu đúng?(1). Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở Lever phân tử.(2). Th?

Khi nói về nhiễm sắc thể , có bao nhiêu phát biểu đúng?(1). Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở Lever phân tử.(2). Thành phần hoá học hầu hết của nhiễm sắc thể là ADN và prôtêin.(3). Cấu trúc cuộn xoắn tạo Đk cho việc nhân đôi nhiễm sắc thể.(4) Ở sinh vật nhân thực, hình thái nhiễm sắc thể nhìn rõ ràng nhất ở kỳ sau.(5) Nhiễm sắc thể ở tại mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính là 30nm.(6) Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin histon là nuclêôxôm.(7) Ở mỗi tế bào vi trùng có nhiều NST thường.

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Khi nói về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Ở tế bào sinh dục, đột biến chỉ xẩy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
II. Ở tế bào sinh dưỡng, đột biến không xẩy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.
III. Cùng một loài động vật hoang dã, toàn bộ những đột biến thể một đều phải có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và có kiểu hình giống nhau.
IV. Các đột biến lệch bội không làm thay đổi cấu trúc của những phân tử protein do gen quy định.

A. 3

B. 1

Đáp án đúng chuẩn

C. 2

D. 4

Xem lời giải

Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng thời cơ nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
(1) Sự trao đổi chéo không cân giữa hai nhiễm sắc thể cùng cặp tương đương dẫn đến hiện tượng kỳ lạ lặp đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể.
(2) Đột biến mất đoạn hoàn toàn có thể không làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể.
(3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cũng hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư.
(4) Thường có lợi cho thể đột biến

Câu 1142 Vận dụng

Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng thời cơ nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

(1) Sự trao đổi chéo không cân giữa hai nhiễm sắc thể cùng cặp tương đương dẫn đến hiện tượng kỳ lạ lặp đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể.

(2) Đột biến mất đoạn hoàn toàn có thể không làm thay đổi hình thái của nhiễm sắc thể.

(3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể cũng hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư.

(4) Thường có lợi cho thể đột biến

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST — Xem rõ ràng…

4542

Clip Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #nhiễm #sắc #thể #có #bao #nhiêu #phát #biểu #sau #đây #là #đúng