Contents

Kinh Nghiệm về Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng được Update vào lúc : 2022-02-12 17:14:27 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Mối quan hệ vật ăn thịt – ?

Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.

II. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và cùng chung sống trong một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài.

III. Ở quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường chỉ làm suy yếu vật chủ chứ không tiêu diệt vật chủ.

IV. Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quy trình tiến hóa.

A. 1

Nội dung chính

  Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
  I. Mối quan hệ vật ăn thịt – ?Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, xét những phát biểu sau này:
  I. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt
  II. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và sống trong cùng một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài
  III. Ở quan hệ kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật chủ
  IV. Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quy trình tiến hóa
  Có bao nhiêu kết luận đúngKhi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, xét những phát biểu sau này:
  (1)Mối quan hệ vật ănthịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.

  (2)Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và cùng chungsống trong một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài.

  (3)Ở quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật

  chủ.

  (4)Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy hầu hết quy trình tiến

  hóa.

  Có bao nhiêu kết luận đúng?

  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần xã và Diễn thế sinh thái xanh – Sinh thái học – Sinh học 12 – Đề số 1Video liên quan

B. 2

C. 3

D. 4

Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, xét những phát biểu sau này:
I. Mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt
II. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và sống trong cùng một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài
III. Ở quan hệ kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật chủ
IV. Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy quy trình tiến hóa
Có bao nhiêu kết luận đúng

A. 3

Đáp án đúng chuẩn

B. 1

C. 2

D. 4

Xem lời giải

Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, xét những phát biểu sau này:
(1)Mối quan hệ vật ănthịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.

(2)Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và cùng chungsống trong một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài.

(3)Ở quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật

chủ.

(4)Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy hầu hết quy trình tiến

hóa.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.3

B.4

C.1

D.2

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Phân tích:
1- sai ,trong quan hệ vật ăn thịt và con mồi thì cả hai loài cùng được thúc đẩy tiến hóa . Con mồi tiến hóa để trốn tránh và thoát khỏi quân địch tốt hơn và vật ăn thịt tiến hóa để bắt được nhiều mồi hơn

2- đúng

3- sai , hoàn toàn tùy từng nguồn dinh dưỡng của vật chủ

4- đúng , đối đầu đối đầu khác loài và canh tranh cùng loài là động lực tiến hóa hầu hết của sinh vật

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần xã và Diễn thế sinh thái xanh – Sinh thái học – Sinh học 12 – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn quyết định hành động khunh hướng tăng trưởng của quần xã là

  Trong quần xã sinh vật, kiểu phân loại thành viên theo chiều thẳng đứng có Xu thế

  Một loài giun dẹp sống trong cát ở vùng ngập thủy triều ven bờ biển. Trong mô của giun dẹp có những tảo lục đơn bào sống. Khi thủy triều xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục hoàn toàn có thể quang hợp. Giun dẹp sống bằng tinh bột do tảo lục quang hợp tổng hợp nên. Quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp là dạng quan hệ nào dưới đây?

  Trong một quần xã sinh vật trên cạn, châu chấu và thỏ sử dụng cỏ làm nguồn thức ăn; châu chấu là nguồn thức ăn của gà và chim sâu. Chim sâu, gà và thỏ đều là nguồn thức ăn của trăn. Khi phân tích quan hệ dinh dưỡng Một trong những loài trong quần xã trên, phát biểu nào sau này đúng?

  Mối quan hệ nào sau này đem lại quyền lợi hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?

  Dưới đấy là ví dụ về quan hệ sống chung của những loài trong quần xã sinh vật:

  (1)Mối và trùng roi sống trong ruột mối

  (2)Người và giun đũa sống trong ruột người.

  (3)Phong lanbám trên thân cây thân gỗ.

  (4)Vi khuẩn lam và nấm trong địa y.

  (5)Vi khuẩn Rhizobium trong nốt sần của cây lạc.

  (6)Dây tơ hồng bám trên cây chè tàu.

  (7)Cá ép sống bám với cá lớn

  (8)Hải quỳ bám trên vỏ ốc của tôm kí cư

  Những ví dụ nào thuộc kiểu quan hệ cộng sinh?

  Sự phân loại của một loài sinh vật trong quần xã tự nhiên thường phụ thuộc hầu hết vào

  Loài có vai trò quan trọng trong quần xã vì có số lượng nhiều hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh là:

  Trong sản xuất nông nghiệp để tăng hàm lượng đạm trong đất, người ta sử dụng quan hệ:

  Một trong những Xu thế biến hóa của những tác nhân vô sinh trong quy trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

  Xu hướng biến hóa nào dưới đây trong quy trình diến thế sinh thái xanh của một quần xã dẫn đến thiết lập trạng thái cân đối?

  Mối quan hệ nào sau này đem lạilợi íchhoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?

  Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm nhẹ sự canh tranh Một trong những loài do.

  Trùng roi Trichchomonas sống trong ruột mối có khảnăng phân giải xenlulozơ thành đường để nuôi sống cả hai. trái lại mối phục vụ xenlulozơ cho trùng roi phân giải. Quan hệ giữa trùng roi và mối là quan hệ:

  Cho những ví dụ về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật:

  (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống trong cùng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

  (2) Cây tầm gửi sống bám trên thân những cây gỗ trong rừng.

  (3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng.

  (4) Vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

  Những ví dụ thuộc về quan hệ tương hỗ Một trong những loài trong quần xã sinh vật là?

  Mối quan hệ con mồi – vật dữ là quan hệ bao trùm trong vạn vật thiên nhiên, tạo cho những loài giữ được trạng thái cân đối ổn định. Vì vậy, người ta đã gộp một số trong những quan hệ sinh học vào trong quan hệ trên, quan hệ nào sau này hoàn toàn có thể gộp được với quan hệ trên?

  Khẳng định nào sau này không đúng?

  Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ra làm sao?

  Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến:

  Khi nói về quy trình diễn thế sinh thái xanh, phát biểu nào sau này không đúng?

  Vì sao hệ động vật hoang dã và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ có một số trong những loài cơ bản giống nhau nhưng cũng luôn có thể có một số trong những loài đặc trưng?

  Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã sinh vật, xét những phát biểu sau này:
  (1)Mối quan hệ vật ănthịt – con mồi là động lực thúc đẩy quần thể con mồi tiến hóa nhưng không thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể vật ăn thịt.

  (2)Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn giống nhau và cùng chungsống trong một sinh cảnh sẽ xẩy ra sự đối đầu đối đầu khác loài.

  (3)Ở quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật

  chủ.

  (4)Quan hệ đối đầu đối đầu khác loài là một trong những động lực thúc đẩy hầu hết quy trình tiến

  hóa.

  Có bao nhiêu kết luận đúng?

  Hình ảnh dưới đây mô tả những quy trình của quy trình diễn thế thứ sinh tại một hồ nước. Hãy sắp xếp theo những quy trình của quy trình diễn thế theo trật tự đúng.

  Trong một chuỗi thức ăn, loài nào sau này bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất lúc quần thể thực vật trong quần xã bị nhiễm thuốc trừ sâu? Biết rằng loại thuốc trừ sâu đó khó phân giải và liều thuốc không đủ để gây ngọ độc cấp tính.

  Vai trò của loài thứ yếu trong quần xã là:

  Trong khi di tán, trâu rừng thường đánh động nhiều chủng loại côn trùng nhỏ làm cho chúng hoảng sợ bay ra và dễ bị chim ăn thịt. Mối quan hệ giữa trâu rừng với côn trùng nhỏ là

  Ví dụ nào sau này nói về quan hệ tương hỗ cùng loài

  Nhóm sinh vật nào sau này hoàn toàn có thể thiết lập được một chuỗi thức ăn?
  (1) Quả dẻ; (2) Chim gõ kiến; (3) Sóc; (4) Trăn; (5) Con xén tóc.

  Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái xanh là:

  Phát biểu nào sau này là không đúng thời cơ nói về đặc trưng về thành phần loài của quần xã?

  Hình ảnh dưới đây mô tả những quy trình của quy trình diễn thế thứ sinh tại một hồ nước. Hãy sắp xếp theo những quy trình của quy trình diễn thế theo trật tự đúng.

  Sinh khối của những loài sống trong một hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa như sau: Loài I: 500kg; Loài II: 600kg; Loài III: 5000kg; Loài IV: 50kg; Loài V: 5kg.

  Chuỗi thức ănnào trong số những chuỗi thức ăn sau hoàn toàn có thể xẩy ra trong hệ sinh thái xanh?

  Tìm số câu sai:

  1. Quần xã có độ phong phú cao thì số loài nhiều và số lượng thành viên của mỗi loài ít

  2. Quần xã ổn định thì số loài nhiều và số lượng thành viên của mỗi loài ít

  3. 3.Lưới thức ăn phức tạp dần từ vùng khơi tới ven bờ

  4.Sinh vật phân giải hoàn toàn có thể là giun , sâu bọ

  5.Một chuỗi thức ăn ở dưới nước có tầm khoảng chừng 4-5 mắt xích

  6.Khiđánh bắt nhiều mẻ cá mà thấy cá bé nhiều hơn nữa cá lớn chứng tỏ tài nguyên cá khai thác chưa hết tiềm năng.

  Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân loại nhưng lại không giao phối với nhau. Lí do nào sau này hoàn toàn có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li sinh sản?

  1. Chúng có nơi ở rất khác nhau nên những thành viên không gặp gỡ nhau được.

  2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc con lai bất thụ.

  3. Chúng có mùa sinh sản rất khác nhau.

  4. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải.

  5. Chúng có tập tính giao phối rất khác nhau.

  6. Chúng có cấu trúc cơ quan sinh sản rất khác nhau.

  Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

  Quan hệ giữa hai loài sống chung với nhau, cả hai cùng có lợi và không nhất thiết phải xẩy ra là

  Cho những nhóm sinh vật sau, mỗi nhóm sống trong một sinh cảnh nhất định:

  (a) Cá sống trong hồ nước ngọt.

  (b) Sáo mỏ vàng sống trên đồng cỏ.

  (c) Chim sống trong rừng Cúc Phương.

  (d) Cá rô phi sống trong ao nước ngọt.

  (e) Động vật ăn cỏ sống trong rừng nhiệt đới gió mùa.

  Có bao nhiêu nhóm sinh vật là quần xã?

  Trong một chiếc ao, kiểu quan hệ hoàn toàn có thể xẩy ra giữa hai loài có cùng nhu yếu thức ăn là:

  Cho những thông tin về diễn thế sinh thái xanh như sau:
  (1)Xuất hiện ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có một quần xã sinh vật từng sống

  (2)Có sự biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình tương ứng với việc biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

  (3)Song tuy nhiên với quy trình biến hóa quần xã trong diễn thế là quy trình biến hóa về những Đk tự nhiên của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

  (4)Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái và khủng hoảng

  Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

  Nhận định nào là đúng về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã ?

  Trong một sinh cảnh, cùng tồn tại nhiều loài thân thuộc và có chung nguốn sống, sự đối đầu đối đầu Một trong những loài sẽ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Trong dãy những chất sau này,dãy nào gồm những chất tác dụng được với dd HCl:

  My daughter used to walk to school but she _____now.

  Ý nào là ý đúng riêng với việt nam khi toàn thế giới hóa tăng trưởng mạnh?

  Ngành nào đã tiến bộ không ngừng nghỉ trong lịch sử tăng trưởng của xã hội loài người?

  [2D3-2. 2-2] Cho tích phân I=∫02216−x2dx và x=4sint . Mệnh đề nào sau này đúng?

  Năng lượng hầu hết của tế bào tồn tại

  Một lớp học có 25 học viên học khá những môn tự nhiên, 24 học viên học khá những môn xã hội, 10 học viên học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt quan trọng vẫn còn đấy 3 học viên chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học viên chỉ khá đúng một nhóm môn (tự nhiên hoặc xã hội).

  Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật chính nào?

  Tậpnghiệmcủahệbấtphươngtrìnhlà:

  Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q. là trung điểm của AB và CD. Chọn xác lập đúng?

://.youtube/watch?v=_uev6y5SOT0

Reply
9
0
Chia sẻ

4169

Video Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về quan hệ Một trong những loài trong quần xã có bao nhiêu phát biểu đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #mối #quan #hệ #giữa #những #loài #trong #quần #xã #có #bao #nhiêu #phát #biểu #đúng