Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-08 05:17:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phát biểu nào sau này là đúng?

Nội dung chính

    A. hóa năng thành điện năng.B. nguồn tích điện điện từ thành điện năng.C. cơ năng thành điện năng.D. nhiệt năng thành điện năng. Đáp án B
    Phương pháp: Pin quang điện là pin chạy bằng nguồn tích điện ánh sáng. Nó biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng. Ánh sáng là sóng điện từ.
    Cách giải: Pin quang điện là nguồn điện, trong số đó có sự biến hóa nguồn tích điện điện từ thành điện năng. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án CCâu này sai vì riêng với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí là nhờ vào hiện tượng kỳ lạ quang điện trong. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Tìm phát biểu sai về hiện tượng kỳ lạ quang dẫn và hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài:

Linh kiện nào sau này hoạt động và sinh hoạt giải trí nhờ vào hiện tượng kỳ lạ quang điện trong ?

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Điện trở của một quang điện trở có

Dụng cụ nào sau này hoàn toàn có thể biến quang năng thành điện năng?

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về hiện tượng kỳ lạ quang dẫn ?

Pin quang điện hoạt động và sinh hoạt giải trí nhờ vào.

Điều nào sau này là sai khi nói về quang trở?

Pin quang điện là nguồn điện, trong số đó

Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của quang điện trở nhờ vào

18/06/2022 15,164

A. hóa năng thành điện năng.

B. nguồn tích điện điện từ thành điện năng.

Đáp án đúng chuẩn

C. cơ năng thành điện năng.

D. nhiệt năng thành điện năng.

Đáp án B
Phương pháp: Pin quang điện là pin chạy bằng nguồn tích điện ánh sáng. Nó biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng. Ánh sáng là sóng điện từ.
Cách giải: Pin quang điện là nguồn điện, trong số đó có sự biến hóa nguồn tích điện điện từ thành điện năng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 11,325

Phát biểu nào sau này là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,049

Phát biểu nào sau này không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,639

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,930

Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đấy là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,979

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đấy là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,640

Cho những tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ Sắp xếp theo thứ tự những tia có nguồn tích điện phôtôn giảm dần là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,226

Phôtôn

Xem đáp án » 18/06/2022 2,880

Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,623

Tất cả những phôtôn truyền trong chân không còn cùng

Xem đáp án » 18/06/2022 2,283

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,174

Phôtôn là hạt mang điện tích dương

Xem đáp án » 18/06/2022 2,017

Công thức liên hệ giữa số lượng giới hạn quang điện, công thoát electron A của sắt kẽm kim loại, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng trong chân không c là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,868

Khi nói về hiện tượng kỳ lạ quang dẫn, phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,799

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,713

Đáp án CCâu này sai vì riêng với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí là nhờ vào hiện tượng kỳ lạ quang điện trong.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có

Xem đáp án » 19/06/2022 578

Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong những vùng sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 461

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích electron, vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là một trong,6.10-19C, 3.108m/s và 6,625.10-34J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là

Xem đáp án » 19/06/2022 320

Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là

Xem đáp án » 19/06/2022 235

Quang điện trở được sản xuất từ

Xem đáp án » 19/06/2022 181

Bước sóng số lượng giới hạn quang điện riêng với một sắt kẽm kim loại là 5200A0. Các electron quang điện sẽ tiến hành giải phóng ra nếu sắt kẽm kim loại này được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ:

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Biết hai bước sóng dài nhất trong hai dãy Laiman và Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng là λ1=0,1215μm và λ2=0,6563μm. Có thể tính được bước sóng của một vạch quang phổ nữa có mức giá trị là:

Xem đáp án » 19/06/2022 163

Bước sóng số lượng giới hạn quang điện riêng với kẽm (Zn) là λ0. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thỏa mãn nhu cầu λ<λ0 vào ba tấm Zn giống nhau đặt cô lập về điện mà trước lúc chiếu ánh sáng vào thì một tấm đã mang điện âm, một tấm không mang điện và một tấm mang điện dương có điện thế V sao cho V<hceλ0 (h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng, e là điện tích của electron). Khi đã ổn định thì điện thế trên ba tấm sắt kẽm kim loại:

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một trong những tấm sắt kẽm kim loại đặt cô lập thì điện thế cực lớn của tấm sắt kẽm kim loại là 0,4V. Nếu dùng một electron (m=9,1.10-31kg, e=-1,6.10-16C) có vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực lớn của electron bắn thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại nói trên, rồi cho bay vuông góc vào một trong những từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của electron là

Xem đáp án » 19/06/2022 98

Chọn câu vấn đáp đúng. Bước sóng của những vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được xem theo công thức: 

1λ=RH(1m2-1n2). Với RH=1,097.107, m-1= hằng số Rittberg. Bước sóng lớn số 1 của bức xạ trong dãy Lyman là:

Xem đáp án » 19/06/2022 98

Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà electron hoạt động và sinh hoạt giải trí trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về những quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

Xem đáp án » 19/06/2022 89

Phát biểu nào sau này sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Chọn câu vấn đáp đúng. Cho h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s, 1ev=1,6.10-19J. Kim loại có công thoát electron là A = 2,62eV. Khi chiếu vào sắt kẽm kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ1=0,4μm và λ2=0,2μm thì hiện tượng kỳ lạ quang điện:

Xem đáp án » 19/06/2022 78

Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1=0,25μm; λ2=0,5μm vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực lớn của electron quang điện là v1 và v2=12v1. Bước sóng số lượng giới hạn quang điện là:

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Ống tia Rơnghen hoạt động và sinh hoạt giải trí với hiệu điện thế 50kV. Bước sóng cực tiểu của tia X được phát ra là:

Xem đáp án » 19/06/2022 69

4440

Video Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kết luận nào sau này là dụng khi nói về sử biến hóa nguồn tích điện trong pin quang điện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kết #luận #nào #sau #đây #là #dụng #khi #nói #về #sử #biến #đổi #năng #lượng #trong #pin #quang #điện