Kinh Nghiệm về Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học được Update vào lúc : 2022-08-06 14:25:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

–>

Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học Trờng THPT Cẩm LýTrờng THPT Cẩm lý Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTổ: Toán Tin Độc lập-Tự do-Hạnh phúc—————-Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học môn tin họcNăm học 2010 – 2011Họ và tên: Trần Văn NghĩaNhiệm vụ đợc giao:- Dạy môn: Tin Học.- Dạy cho học viên: + Khối 11 gồm lớp: 11A5+ Khối 12 gồm lớp: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12A8- Mục đích:+ Xây dựng kế hoạch thực thi trách nhiệm giảng dạy rõ ràng cho những tiết.+ Sử dụng thích hợp những vật dụng dạy học vào việc giảng dạy+ Phân phối rõ ràng những tiết dạy trong kỳ và trong năm họcKế hoạch sử dụngII. Khối 11học kì 1Tuần Tiết Tên BàI GIảNG vật dụng Ghi chúChơng 1: Một số khái niện về lập trình và nNLT 1 1Đ1: Khái niệm lập trình và ngôn từ lập trình Đ2: Các thành phần của ngôn từ lập trình(Mục 1)2 2 Đ2: Các thành phần của ngôn từ lập trình(Mục 2)- Máy tính, máy chiếu3 3 Bài tập chơng 1 Chơng II: Chơng trình đơn thuần và giản dị 4 4Đ3: Cấu trúc chơng trình – Máy tính, máy chiếu5 5Đ4: Một số kiểu tài liệu chuẩn và Đ5: Khai báo biến Giáo viên: Trần Văn Nghĩa Môn: Tin học2Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học Trờng THPT Cẩm LýTuần Tiết Tên BàI GIảNG vật dụng Ghi chú6 6Đ6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.- Máy tính, máy chiếu7 7Đ7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần và giản dị Đ8: Soạn thảo,dịch, thực thi và hiệu chỉnh ch-ơng trình – Máy tính, máy chiếu8 8Bài tập và thực hành thực tiễn 1 – Máy tính, máy chiếu9 9Bài tập và thực hành thực tiễn 1 – Máy tính, máy chiếu10 10Bài tập Chơng III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp 11 11Đ9: Cấu trúc rẽ nhánh – Máy tính, máy chiếu, sơ đồ12 12Bài tập và thực hành thực tiễn 2 – Phòng máy13 13Bài tập và thực hành thực tiễn 2 – Phòng máy14 14Đ10:Cấu trúc lặp (Lệnh lặp For – to)- Máy tính, máy chiếu, sơ đồ15 15Đ10:Cấu trúc lặp (Lệnh lặp For downto)- Máy tính, máy chiếu, sơ đồ16 16Đ10: Cấu trúc lặp ( Lệnh lặp While – do )- Máy tính, máy chiếu, sơ đồ17 17Ôn tập học kì 1 – Máy tính, máy chiếu18 18Kiểm tra học kì 119 19Bài tập (Cấu trúc lặp) – Máy tính, máy chiếuhọc kì 2Tuần Tiết Tên của tiết giảng vật dụng Ghi chúChơng IV: Kiểu tài liệu có cấu trúc 2020Đ11: Kiểu mảng (Mục 1a)- Máy tính, máy chiếu21Đ11: Kiểu mảng (Mục 1b: Ví dụ 1,3) – Máy tính, máy chiếu2122Đ11: Kiểu mảng (Mục 1b-Ví dụ 2) – Máy tính, máy chiếu23Bài tập và thực hành thực tiễn 3 – Phòng máy2224Bài tập và thực hành thực tiễn 3 – Phòng máy25Bài tập – Máy tính, máy chiếu2326Đ11: Kiểu mảng (Mục 2)- Máy tính, máy chiếu27Bài tập và thực hành thực tiễn 4 – Phòng máy2428Bài tập và thực hành thực tiễn 4 – Phòng máy29Đ12: Kiểu xâu (Mục 1, 2)- Máy tính, máy chiếu2530Đ12: Kiểu xâu (Mục 3)- Máy tính, máy chiếu2531Bài tập và thực hành thực tiễn 5 – Phòng máy2632Bài tập và thực hành thực tiễn 5 – Phòng máy33Đ13: Kiểu bản ghi- Máy tính, máy chiếu2734Bài tập – Ôn tập chơng IV- Máy tính, máy chiếu35Kiểm tra (1 tiết) Giáo viên: Trần Văn Nghĩa Môn: Tin học3Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học Trờng THPT Cẩm LýTuần Tiết Tên của tiết giảng vật dụng Ghi chúChơng V: Tệp và thao tác với tệp 2836Đ14: Kiểu tài liệu tệp Đ15: Thao tác với tệp – Máy tính, máy chiếu37Đ16: Ví dụ thao tác với tệp – Máy tính, máy chiếu2938Thực hành – Phòng máy39Bài tập – Máy tính, máy chiếuChơng VI: Chơng trình con và lập trình có cấu trúc3040Đ17: Chơng trình con và phân loại (Mục 1 )- Máy tính, máy chiếu41Đ17: Chơng trình con và phân loại (Mục 2 )- Máy tính, máy chiếu3142Đ18: Ví dụ về kiểu cách viết và sử dụng chơng trìnhcon (Mục 1)- Máy tính, máy chiếu43Đ18: Ví dụ về kiểu cách viết và sử dụng chơng trìnhcon (Mục 2)- Máy tính, máy chiếu3244Bài tập và thực hành thực tiễn 6 – Phòng máy45Bài tập và thực hành thực tiễn 6 – Phòng máy3346Bài tập- Máy tính, máy chiếu47Kiểm tra (1 tiết) 3448Bài tập và thực hành thực tiễn 7 – Phòng máy49Bài tập và thực hành thực tiễn 7 – Phòng máy3550Đ19: Th viện chơng trình con chuẩn- Máy tính, máy chiếu51Ôn tập học kì 2 – Máy tính, máy chiếu36-3752Kiểm tra học kì 253Bài tập và thực hành thực tiễn 8- Phòng máyIII. Khối 12học kì 1Tuần Tiết Tên của tiết giảng vật dụng Ghi chúChơng I: Khái niệm về hệ csdl11Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 1,2) – Máy tính, máy chiếu2Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 3a,b)- Máy tính, máy chiếu23Đ1. Một số khái niệm cơ bản (Mục 3c,d)- Máy tính, máy chiếu4Bài tập – Máy tính, máy chiếu35Đ2. Hệ quản trị CSDL (Mục 1,2)- Máy tính, máy chiếu6Đ2. Hệ quản trị CSDL (Mục 3,4)- Máy tính, máy chiếu47Bài tập – Máy tính, máy chiếu8Bài tập và thực hành thực tiễn 1- Máy tính, máy chiếuChơng II: hệ quản trị cơ sở tài liệu MS access5 9Đ3. Giới thiệu Microsoft Access – Máy tính, máy chiếuGiáo viên: Trần Văn Nghĩa Môn: Tin học4Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học Trờng THPT Cẩm LýTuần Tiết Tên của tiết giảng vật dụng Ghi chú10Đ4. Cấu trúc bảng – Máy tính, máy chiếu611Bài tập và thực hành thực tiễn 2- Phòng máy12Bài tập và thực hành thực tiễn 2- Phòng máy713Đ5. Các thao tác cơ bản trên bảng – Máy tính, máy chiếu14Bài tập và thực hành thực tiễn 3- Phòng máy815Bài tập và thực hành thực tiễn 3- Phòng máy16Kiểm tra (1 tiết)917Đ6. Biểu mẫu- Máy tính, máy chiếu18Bài tập và thực hành thực tiễn 4- Phòng máy1019Bài tập và thực hành thực tiễn 4- Phòng máy20Đ7. Liên kết Một trong những bảng- Máy tính, máy chiếu1121Bài tập và thực hành thực tiễn 5- Liên kết Một trong những bảng22Bài tập và thực hành thực tiễn 5- Liên kết Một trong những bảng1223Đ8. Truy vấn tài liệu- Máy tính, máy chiếu24Bài tập1325Bài tập và thực hành thực tiễn 6- Mẫu hỏi trên một bảng- Phòng máy26Bài tập và thực hành thực tiễn 6- Mẫu hỏi trên một bảng- Phòng máy1427Bài tập và thực hành thực tiễn 7- Mẫu hỏi trên nhiềubảng- Phòng máy28Bài tập và thực hành thực tiễn 7- Mẫu hỏi trên nhiềubảng- Phòng máy1529Kiểm tra (1 tiết) 30 Đ9 Báo cáo và kết xuất báo cáo – Máy tính, máy chiếu1631Bài tập- Máy tính, máy chiếu32Ôn tập học kì 1 – Máy tính, máy chiếu17 33Kiểm tra học kì 1181934Bài tập và thực hành thực tiễn 8- Tạo báo cáo – Phòng máy35Bài tập và thực hành thực tiễn 8- Tạo báo cáo – Phòng máyhọc kì 2Tuần Tiết Tên của tiết giảng vật dụng Ghi chúChơng II : hệ quản trị cơ sở tài liệu MS access (Tiếp)20 36Bài tập thực hành thực tiễn 9 Bài thực hành thực tiễn tổng hợp- Phòng máy21 37Bài tập thực hành thực tiễn 9 Bài thực hành thực tiễn tổng hợp- Phòng máyChơng III : hệ CSDL quan hệ 22 38Đ10 CSDL quan hệ Mục 1- Máy tính, máy chiếu23 39 Đ10 CSDL quan hệ Mục 2 a,b- Máy tính, máy chiếu24 40 Đ10 CSDL quan hệ Mục 2 c- Máy tính, máy chiếu25 41Đ11- Các thao tác với CSDL quan hệ Mục1,2- Máy tính, máy chiếuGiáo viên: Trần Văn Nghĩa Môn: Tin học5Kế hoạch sử dụng vật dụng dạy học Trờng THPT Cẩm Lý26 42 Đ 11- Các thao tác với CSDL quan hệ Mục 3- Máy tính, máy chiếu27 43Bài tập và thực hành thực tiễn 10 – Phòng máy28 44Bài tập và thực hành thực tiễn 10- Phòng máyChơng IV : kiến trúc và bảo mật thông tin những hệ csdl 29 45Đ12 Các loại kiến trúc của hệ CSDL Mục1 – Máy tính, máy chiếu30 46Đ12 Các loại kiến trúc của hệ CSDL Mục2- Máy tính, máy chiếu31 47Đ13 Bảo mật thông tin trong những hệ CSDL-Mục1,2- Máy tính, máy chiếu32 48Đ13 Bảo mật thông tin trong những hệ CSDL -Mục3,4- Máy tính, máy chiếu33 49Ôn tập học kì 2- Máy tính, máy chiếu34 50Kiểm tra học kì 235 51Bài tập – Máy tính, máy chiếu36 52Bài tập và thực hành thực tiễn 11- Phòng máy37 53Bài tập và thực hành thực tiễn 11- Phòng máythph cẩm lý Ngày 13 tháng 10 năm 2010Giáo viên: Trần Văn Nghĩa Môn: Tin học6

Page 2

TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO 2TỔ: TOÁN – TIN – CNKẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌCNăm học: 2022 – 2019Môn: Tin học 10STT12345678910111213TiếtTên bàiBài tập. và thực hành 2. Làm8quen với máy tínhBài tập. và thực hành 3. Làm29quen với hệ điều hànhBài tập. và thực hành 4. Giao30tiếp. với hệ điều hànhwindownBài tập. và thực hành 5. Thao31,32tác với tệp. và thư mụcKiểm tra thực hành 1 tiết33Tên thiết bị dạy họcPhòng máy, máy chiếu,phông chiếu, USBPhòng máy, máy chiếu,phông chiếuPhòng máy, máy chiếu,phông chiếuPhòng máy,phông chiếuPhòng máy,phông chiếuPhòng máy,phông chiếuPhòng máy,phông chiếuPhòng máy,phông chiếuGhi chumáy chiếu,máy chiếu,Bài tập. và thực hành 6. Làmmáy chiếu,quen với wordBài tập. và thực hành 7. Địnhmáy chiếu,45,46dạng văn bảnBài tập. và thực hành 8. Sưmáy chiếu,50,51 dụng một số công cụ trơgiúp. soạn thảoKiểm tra thực hành 1 tiếtPhòng máy, máy chiếu,52phông chiếuBài tập. và thực hành 9. Bài Phòng máy, máy chiếu,55,56tập. và thực hành tổng hơpphông chiếuBài tập. và thực hành 10. Sư Phòng máy có kết nối mạng,64,65 dụng trình duyệt Internet máy chiếu, phông chiếuExplorerBài tập. và thực hành 11.Thư Phòng máy có kết nối mạng,66,67điện tư và tìm kiếm thông tin máy chiếu, phông chiếuKiểm tra thực hành 1 tiếtPhòng máy có kết nối mạng,68máy chiếu, phông chiếu42,43Tam Đảo, ngày 10 tháng 08 năm 2018Ký duyệt BGHKý duyệt TTCMGV lập. kế hoạchPhạm Thị Hồng Hạnh

Reply
3
0
Chia sẻ

4061

Clip Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kế #hoạch #sử #dụng #thiết #bị #dạy #học #môn #Tin #học