Kinh Nghiệm Hướng dẫn Its about là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Its about là gì được Update vào lúc : 2022-01-27 15:01:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi: – ” Its” ở trong câu này còn có hiệu suất cao gì? và nghĩa của nó dịch rõ ràng trong câu là ntn. – Bỏ ” Its” đi thì ảnh hưởng gì…

Được hỏi bởi Bùi Thu Cúc,
vào trong ngày 25/09/2022

Nội dung đề rèn luyện liên quan

1.

We are waiting for Anrom to turn in its annual fiscal report before we calculate _____

Chúng tôi đang chờ Anrom nộp bản báo cáo tài khóa thường niên khi chúng tôi tính toán bản của chúng tôi.

Bạn đang không chọn đáp án nào cho vướng mắc này

(A)
us

chúng tôi, toàn bộ chúng ta (đại từ tân ngữ)

(B)
our

của chúng tôi, của toàn bộ chúng ta (tính từ sở hữu)

(C)
ourselves

chính chúng tôi, toàn bộ chúng ta (đại từ phản thân)

(D)
ours

cái của chúng tôi, toàn bộ chúng ta (đại từ sở hữu)

Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng đại từ.
Chỗ còn trống nằm sau động từ “calculate” và không còn danh từ theo sau -> loại “our”.
Giữa “us”, “ourselves” và “ours”, ta dịch câu và chọn “ours”.
Ở đây, ta dùng đại từ sở hữu để câu ngắn gọn: “Ours” = “our annual fiscal report”.

Học thêm về những điểm ngữ pháp liên quan:
Đại từ Sở hữu

– ” Its” ở trong câu này còn có hiệu suất cao gì? và nghĩa của nó dịch rõ ràng trong câu là ntn.
– Bỏ ” Its” đi thì ảnh hưởng gì đến câu ?
– Tại sao phải cho thêm its vào khi bỏ nó đi thì nghĩa của câu này vẫn hoàn hảo nhất vì turn in st thì bỏ its đi thì tân ngữ phía sau dùng vẫn hợp lý. Hiểu như vậy có đúng ko?

4334

Review Its about là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Its about là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Its about là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Its about là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Its about là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Its about là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #gì