Thủ Thuật Hướng dẫn Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-15 11:25:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Khái quát nội dung lý thuyết về benzen hóa 11Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của vòng benzenĐồng đẳngĐồng phân Cấu tạo của benzen và đồng đẳng của benzenTính chất vật lý Tính chất hóa họcPhản ứng thếPhản ứng cộngPhản ứng oxi hóaGiải pháp toàn vẹn và tổng thể giúp con đạt điểm 9-10 thuận tiện và đơn thuần và giản dị cùng ToppyVideo liên quan

Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m làNitro hóa benzen thu được hai chất X và Y hơn kém nhau một nhóm -NO2. Đốt cháy hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X,Y thu được H2O,CO2 và 2,24 lít khí N2 (đktc).Hãy chọn đúng cặp dẫn xuất nito:Licopen có CTPT C40H56 là chất red color có trong quả cà chua, chỉ chứa link đôi và link đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có:Vitamin A có CTPT C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không còn chứa link ba. Số link đôi trong phân tử A là: 28aĐể nhận ra ba lọ hóa chất mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, hoàn toàn có thể dùng một thuốc thử nào trong những chất sau?Khả năng thế vào vòng benzen giảm theo thứ tự là:Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn thuần và giản dị nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng những nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđrô bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn nhu cầu những tính chất trên?Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức C7H8O2. Khi tác dụng với Na thu được số mol khí hiđro bằng số mol X. Mặt khác X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Cấu tạo của X là:Chất không hoàn toàn có thể làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là:Hợp. chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:

Trọng tâm phần hóa hữu cơ 11 nằm ở vị trí những hiđrocacbon không no và hiđrocacbon thơm. Phần hiđrocacbon không no đã được Toppy tổng hợp ở những bài trước. Tiếp sau này, toàn bộ chúng ta sẽ đi củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản về hiđrocacbon thơm. Cụ thể sẽ là benzen và đồng đẳng của benzen trong tự nhiên. Vậy bài giảng benzen và đồng đẳng có gì?

Khái quát nội dung lý thuyết về benzen hóa 11

Kiến thức hóa học về benzen cũng như những đồng đẳng của benzen rất rộng cũng rất sâu. Nếu muốn hiểu biết nhiều hơn nữa về chất hóa học này, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Benzen – Đồng đẳng benzen. 

Tuy nhiên, riêng với chương trình benzen lớp 11 này, bạn học chỉ việc nắm vững một số trong những kiến thức và kỹ năng trọng tâm cơ bản nhất về hợp chất hữu cơ này mà thôi. Cụ thể đó là nội dung về đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lý cùng tính chất hóa học của benzen.

Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của vòng benzen

Trong chương trình Hóa phổ thông, khi tìm hiểu bất kỳ một hoặc một nhóm chất hữu cơ nào đó thì dãy đồng đẳng, những đồng phân cùng với danh pháp ( tên thường gọi ) là yếu tố cơ bản nhất học viên nên phải nắm được. 

Mô phỏng cấu trúc 3D của Benzen

Đồng đẳng

Tương tự như ankan, anken hay ankin thì benzen cũng luôn có thể có những chất chung dãy đồng đẳng. Tất cả những chất này đều là hiđrocacbon thơm và có chung điểm lưu ý về công thức phân tử là CnH2n-6 với n≥6, công thức cấu trúc thì đều là mạch vòng. Đó là nguyên do trong hóa học, benzen còn được gọi là vòng benzen. 

Với hóa 11 benzen thì hầu hết học viên sẽ gặp 2 đồng đẳng của benzen là C7H8 ( Toluen ) và C8H10. Đây cũng là 2 hiđrocacbon thơm đứng đầu ( không tính benzen số 1) trong dãy đồng đẳng. 

Đồng phân 

Trừ C6H6 ( benzen ) là chất duy nhất không còn đồng phân thì toàn bộ những chất còn sót lại trong dãy đồng đẳng benzen đều phải có đồng phân. Đặc biệt, từ công thức phân tử C8H10 trở đi đều tồn tại 2 dạng đồng phân là đồng phân mạch cacbon và đồng phân về vị trí của những nhóm ankyl xung quanh vòng benzen.

Danh pháp

Đóng vai trò là hợp chất hữu cơ, benzen và những chất trong dãy đồng đẳng benzen cũng đều phải có 2 tên thường gọi được sử dụng luân phiên. Đó là tên thường gọi thông thường và tên thay thế. Gọi tên chất theo 2 cách này như sau:

Danh pháp 1 số đồng đẳng của benzen

  Tên thông thường: C6H6 ( benzen ), C7H8 ( 1 đồng phân là Toluen ), C8H10 ( tùy thuộc công thức cấu trúc mà có o-xilen, m-xilen hoặc p.-xilen ).
  Tên thay thế: “tên của nhóm ankyl”+”benzen”
  Ví dụ: với công thức phân tử C7H8, khi bạn có gốc CH3 gắn ở vị trí số 2 trên vòng benzen thì tên thông thường là Toluen còn tên thay thế sẽ là metylbenzen vì gốc ankyl CH3 được gọi tên là “metyl”. 

Cấu tạo của benzen và đồng đẳng của benzen

Hiện nay, để thể hiện cấu trúc của benzen và đồng đẳng benzen nói riêng cũng như những hiđrocacbon thơm nói chung, người ta thường sử dụng vòng benzen. Có 2 cách thể hiện vòng benzen, đólà hoặc . 

>>> Xem thêm:

Lý thuyết ankin cơ bản cần nắm vững trong chương trình Hóa học 11

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon – Học tốt hóa 11 cùng Toppy

Tính chất vật lý 

Benzen nói riêng và hiđrocacbon thơm nói chung ở Đk thường đều là chất lỏng hoặc chất rắn, nhiệt độ sôi của những chất này tăng theo dần theo phân tử khối. Các hiđrocacbon thơm tồn tại ở thể lỏng trong Đk thường sẽ có được những mùi đặc trưng, nhẹ hơn nước và không tan trong nước. trái lại, hoàn toàn có thể làm dung môi hòa tan nhiều chất hữu cơ khác. Benzen ( C6H6 ) đó đó là ví dụ điển hình.

Benzen ở thể lỏng trong Đk thường

Tính chất hóa học

3 tính chất hóa học của benzen là phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng oxi hóa. Và này cũng là 3 tính chất hóa học phổ cập của những chất thuộc đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm. 

Phản ứng thế

Với phản ứng thế, benzen chỉ tham quyền lực tối cao nguyên tử H ở mạch vòng. Còn những đồng đẳng của benzen tham gia thêm phản ứng thế nguyên tử H ở mạch nhánh.

Thế nguyên tử H ở mạch vòng

Phản ứng thế Brom ở mạch vòng của Toluen

Toluen phản ứng với HNO3 đặc tạo thuốc nổ TNT

So với benzen, ankyl benzen lại càng thuận tiện và đơn thuần và giản dị tham gia phản ứng thế H ở mạch vòng hơn. Và sự thế sẽ ưu tiên hơn tại 2 vị trí ortho và para. 

Thế nguyên tử H ở mạch nhánh

Phản ứng này của đồng đẳng benzen xẩy ra tương tự như ankan. 

Phản ứng cộng

Benzen tham gia phản ứng cộng với Hiđro và Clo trong những Đk phản ứng rất khác nhau.

  Cộng Hiđro: + 3H2 ( Xiclohexan )
  Cộng Clo: + 3Cl2 Hexacloran

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa của benzen và đồng đẳng cũng gồm có oxi hóa hoàn toàn và không hoàn toàn. Với oxi hóa hoàn toàn ( phản ứng cháy với oxi tỏa nhiều nhiệt ), toàn bộ đều tham gia. Nhưng với phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ( làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ) thì benzen không hoàn toàn có thể này, từ Toluen mới có tính chất này. 

Dung dịch Toluen làm mất đi màu dung dịch KMnO4

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về benzen và đồng đẳng của benzen trong chương trình Hóa học lớp 11 mà Toppy đã tổng kết và muốn gửi tới những bạn để tìm hiểu thêm. Ngoài ra, những bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề của nhiều môn học khác tại Toppy nhé. 

>> Xem thêm những nội dung bài viết có nội dung cùng chủ đề

Giải pháp toàn vẹn và tổng thể giúp con đạt điểm 9-10 thuận tiện và đơn thuần và giản dị cùng Toppy

Với tiềm năng lấy học viên làm TT, Toppy chú trọng việc xây dựng cho học viên một lộ trình học tập thành viên, giúp học viên nắm vững cơ bản và tiếp cận kiến thức và kỹ năng nâng cao nhờ khối mạng lưới hệ thống nhắc học, thư viện bài tập và đề thi chuẩn khung khả năng từ 9 lên 10.

Kho học liệu khổng lồ

Kho video bài giảng, nội dung minh hoạ sinh động, dễ hiểu, link học viên vào hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học. Thư viên bài tập, đề thi phong phú, bài tập tự luyện phân cấp nhiều trình độ.Tự luyện – tự chữa bài giúp tăng hiệu suất cao và tinh giảm thời hạn học. Kết hợp phòng thi ảo (Mock Test) có giám thị thật để sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng và tháo gỡ nỗi lo về bài thi IELTS.

Học trực tuyến cùng Toppy

Nền tảng học tập thông minh, không số lượng giới hạn, cam kết hiệu suất cao

Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính/máy tính là bạn hoàn toàn có thể học bất thần, bất kể nơi đâu. 100% học viên trải nghiệm tự học cùng TOPPY đều đạt kết quả như mong ước. Các kỹ năng cần triệu tập đều được cải tổ đạt kết quả cao cực tốt. Học lại miễn phí tới khi đạt!

Tự động thiết lập lộ trình học tập tối ưu nhất

Lộ trình học tập thành viên hóa cho từng học viên nhờ vào bài kiểm tra nguồn vào, hành vi học tập, kết quả rèn luyện (vận tốc, điểm số) trên từng cty kiến thức và kỹ năng; từ đó triệu tập vào những kỹ năng còn yếu và những phần kiến thức và kỹ năng học viên chưa nắm vững.

Trợ lý ảo và Cố vấn học tập Online sát cánh tương hỗ xuyên thấu quy trình học tập

Kết phù thích hợp với ứng dụng AI nhắc học, nhìn nhận học tập thông minh, rõ ràng và đội ngũ tương hỗ vướng mắc 24/7, giúp kèm cặp và động viên học viên trong suốt quy trình học, tạo sự yên tâm phó thác cho phụ huynh.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen

Reply
8
0
Chia sẻ

4526

Clip Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp chất nào sau này thuộc dãy đồng đẳng của benzen vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hợp #chất #nào #sau #đây #thuộc #dãy #đồng #đẳng #của #benzen