Thủ Thuật về Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt được Update vào lúc : 2022-03-19 19:10:26 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

09/09/2022 355

A. đánh đổ Nhật – Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập

Nội dung chính

    A. đánh đổ Nhật – Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lậpB. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông DươngC. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân càyD. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực thi quyền làm chủ cho nhân dân lao động Đáp án B
    Phương pháp giải:
    SGK Lịch sử 12, trang 104.
    Giải rõ ràng:
    Tại Hội nghị tháng 11 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác lập trách nhiệm, tiềm năng đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông Dương CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

B. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông Dương

Đáp án đúng chuẩn

C. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày

D. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực thi quyền làm chủ cho nhân dân lao động

Đáp án B
Phương pháp giải:
SGK Lịch sử 12, trang 104.
Giải rõ ràng:
Tại Hội nghị tháng 11 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác lập trách nhiệm, tiềm năng đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông Dương

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và trào lưu dân chủ 1936 – 1939 có điểm giống nhau về

Xem đáp án » 09/09/2022 943

Tính chất của trào lưu cách mạng 1936 – 1939 là: 

Xem đáp án » 09/09/2022 244

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đương nào? 

Xem đáp án » 09/09/2022 188

Sự kiện Nhật thay máu chính quyền Pháp độc chiếm Đông Dương (3 – 1945) chứng tỏ

Xem đáp án » 09/09/2022 152

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 đã thu hút được phần đông những tầng lớp nhân dân tham gia vì

Xem đáp án » 09/09/2022 151

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) so với Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng (1930) là về

Xem đáp án » 09/09/2022 123

Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa đã đẩy người nông dân Việt Nam đến bước đường cùng là

Xem đáp án » 09/09/2022 117

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo

Xem đáp án » 09/09/2022 99

Đặc điểm nổi trội của trào lưu dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam quy trình 1919 – 1930 là

Xem đáp án » 09/09/2022 96

Sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và sự chuyển hóa của Tân Việt cách mạng đảng là vì

Xem đáp án » 09/09/2022 87

Năm 1961, Liên Xô phóng tàu Phương Đông với nhà du hành I. Gagarin đã

Xem đáp án » 09/09/2022 85

Tháng 8 – 1967, Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng là biểu lộ rõ ràng của xu thế nào?

Xem đáp án » 09/09/2022 77

Cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc có điểm giống với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 09/09/2022 72

Con đường cách mạng Việt Nam được xác lập trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là

Xem đáp án » 09/09/2022 71

Việc ba tổ chức triển khai cộng sản có sự chia rẽ tiếp theo đó thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã để lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 09/09/2022 68

Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Đề bài

Chủ trương của Đảng được đưa ra tại những hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) ra làm sao?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để vấn đáp. 

Lời giải rõ ràng

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.

– Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, xác lập:

+ Nhiệm vụ, tiềm năng trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay saigiải phóng những dân tộc bản địa ở Đông Dươnglàm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

+ Khẩu hiệu:

    ● Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc bản địa, chông tô cao, lãi nặng.

    ● Thay khẩu hiệu xây dựng cơ quan ban ngành thường trực Xô Viết công nông binh bằng khẩu hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hòa.

+ Phương pháp đấu tranh: chuyển từ đấu tranh đòi dân số, dân chủ sang đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực của đế quốc và tay sai; từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật.

+ Mặt trận: xây dựng Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương.

=> Hội nghị đã ghi lại sự trưởng thành của Đảng, rõ ràng hóa đường lối cứu nước, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa.

2. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (5/1941)

– Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng) từ thời điểm ngày 10 đến 19/5/1941. Hội nghị xác lập:

+ Nhiệm vụ hầu hết trước mắt: xác lập là giải phóng dân tộc bản địa.

+ Khẩu hiệu: tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng.

+ Sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ xây dựng Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Mặt trận: Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập liên minh thay cho Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương. Thay tên những Hội phản đế thành hội Cứu quốc, giúp sức việc lập Mặt trận ở Lào, Campuchia.

+ Hình thái khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

 + Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang: là trách nhiệm TT của toàn Đảng toàn dân.

=> Hội nghị tháng 5 – 1941 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn hảo nhất chủ trương được đưa ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 và đưa ra nhiều chủ trương sáng tạo, phù phù thích hợp với tình hình của giang sơn.

Loigiaihay

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 – Xem ngay

4124

Review Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hội nghị ban chấp hành TW đảng 11-1939 xác lập trách nhiệm trước mắt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hội #nghị #ban #chấp #hành #trung #ương #đảng #xác #định #nhiệm #vụ #trước #mắt